Eduskuntavaalit 2019 | Autoliitto

Olet täällä

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit pidetään sunnuntaina 14.4.2019.

Autoliiton tavoitteita tulevalle eduskuntakaudelle

Tieliikenteen osuus Suomen henkilöliikenteestä on yli 90 % ja henkilö- sekä pakettiautot kattavat kolme neljäsosaa henkilömatkoista. Tavaraliikenteessä tieliikenteen osuus on 65 prosenttia.

Tieliikenteeltä kerätään vuosittain yli kahdeksan miljardia euroa veroja, mistä noin puolet muodostuu polttoaineverosta ja polttoaineista perittävästä arvonlisäverosta. Tieliikenteeseen palautuu noin miljardi euroa perusväylänpitoon ja tiehankkeisiin.

Suomen henkilöautokannan keski-ikä on yli 12 vuotta ja autot romutetaan käytännössä sataprosenttisesti loppuun käytettyinä liki 21-vuotiaina. Keskimääräisen Suomessa käytössä olevan auton arvo on noin 3600 euroa.

Suomi on Euroopan Unionin harvimmin asuttu maa, jossa henkilöauton käyttö on perustellumpaa kuin missään muualla. Myös meidän kaupunkiseutumme ovat varsin harvaan asuttuja eikä tehokasta joukkoliikennettä ole mahdollista järjestää kaikkialla. Henkilöauton toimintaedellytysten varmistaminen on ainoa keino pitää koko Suomi asuttuna.

Katso myös www.autoliitto.fi/tarvitsenautoa ja allkirjoita vetoomus liikkumisen vapauden puolesta osoitteessa www.autoliitto.fi/vetoomus

Autoliitto haluaa, että…

 1. Henkilöautoilua ei haitata muiden liikennemuotojen edistämiseksi eikä verotuksella nosteta liikkumisen kustannuksia.
 2. Tieverkon korjausvelan kasvu pysäytetään ja käännetään laskuun pitkäjänteisellä rahoitusohjelmalla.
 3. Väyläinvestointipäätöksien pohjana ovat totuudenmukaiset kustannusarviot sekä vaikutusten arviointi.
 4. Autovero poistetaan vaiheittain
 5. Romutuspalkkiolla edistetään vähäpäästöisen autokannan yleistymistä
 6. Verotuksessa ei oteta käyttöön uusia verolajeja, kuten tievero tai
  -maksu
 7. Autokannan uudistamiseen tähtäävissä toimenpiteissä varmistetaan, että myös vanhemmalla autokannalla ajavilla on edellytykset liikkua ja vaihtaa uudempaan käytettyyn autoon.
 8. Liikennevalvontaa ja seuraamusjärjestelmää toteutetaan riskiperusteisesti eikä tuloperusteisesti.
 9. Talvinopeusrajoitukset muutetaan olosuhdeperusteiseksi
 10. Säädetään laki yksityisestä pysäköinninvalvonnasta.