Kuntavaalit 2021 | Autoliitto

Olet täällä

Kuntavaalit 2021

lommila_vt1_maalle_pain.jpg

Kuntavaalit pidetään sunnuntaina 13.6.2021. Autoliitto selvitti eduskuntapuolueiden kunnallisjärjestöjen näkemyksiä liikennepoliittisiin kysymyksiin Uudellamaalla, Turussa, Tampereella ja Oulussa. Kysymykset ja kuntakohtaiset vastaukset löydät alta.

Lue tiedote aiheesta TÄSTÄ.

Helsinki

Espoo

Vantaa

Hyvinkää

Järvenpää

Kauniainen

Kerava

Kirkkonummi

Lohja

Mäntsälä

Nurmijärvi

Porvoo

Sipoo

Tuusula

Vihti

Turku

Tampere

Oulu

 

Helsinki

 

Vihreät Helsinki

Pitäisikö ruuhkamaksut ottaa käyttöön pääkaupunkiseudulla?

Kasvavissa kaupungeissa meillä on tulevaisuudessa tarvetta sekä päästöjen vähentämiselle että ruuhkien hillitsemiselle. Vähäpäästöisetkin autot voivat muodostaa ruuhkan, joka hidastaa kaikkien autossa istuvien matkaa. Sujuva autoliikenne on nimenomaan autoilijoiden itsensä etu. Vihreiden kanta on, että pääkaupunkiseudulla sujuva liikkuminen ja ilmastonmuutoksen torjunta edellyttävät, että ruuhkamaksut voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön.

 

Jos ruuhkamaksut otettaisiin käyttöön, mihin käyttöön tai mille taholle ruuhkamaksut tulisi ohjata?

Mikäli ruuhkamaksut otetaan käyttöön, on tärkeää, että maksut ohjataan kuntien joukkoliikenteen kehittämiseen. Tällöin joukkoliikenne on nykyistä parempi vaihtoehto omalla autolla ajamiselle ja joukkoliikenteen kapasiteetti pysyy hyvänä suhteessa kasvavaan matkustajamäärään.

 

Pitääkö henkilöauton käyttömahdollisuuksia rajoittaa muiden liikennemuotojen edistämiseksi? Miten?

Vihreät lähtee siitä, että lähtökohta on muiden liikkumismuotojen edistäminen, ei autoilun itseisarvoinen rajoittaminen. Kun muilla liikkumismuodoilla kulkeminen on sujuvaa, ne on helpompi valita autoilun sijaan.

 

Pitääkö julkisia kadunvarsipysäköintipaikkoja lisätä, pitää ennallaan, vähentää?

Kadunvarsipysäköinnillä on sijansa kaupungissa, Helsingissä on noin 20 000 kadunvarsipysäköintipaikkaa. Katukohtaista harkintaa kannattaa kuitenkin käyttää esimerkiksi siellä missä läheisissä pysäköintihalleissa on hyvin tilaa, ja esim. parklet-terassit ovat näyttäneet kuinka kadunvarsipysäköintiä voidaan käyttää kaupungeissa myös toisin.

 

Pitääkö pysäköintipaikkojen rakentamisvelvoitetta asuin- ja toimitilarakentamisessa (pysäköintipaikkanormi) lisätä, vähentää vai pitää ennallaan?

Helsinkiläisistä kotitalouksista noin puolet on autottomia, ja he maksavat asuntojensa hinnoissa parkkipaikkoja, joita he eivät käytä. Siksi parkkinormista kannattaa luopua ja antaa pysäköintipaikkojen hinnan määräytyä markkinoilla.

 

Tulisiko henkilöautolle antaa joukkoliikennekaistan käyttöoikeus, jos autossa matkustaa vähintään kolme henkilöä?

Autoilijoiden etu on se, että joukkoliikenne on nopeaa ja sujuvaa, jotta mahdollisimman moni muu valitsisi joukkoliikenteen. Siksi joukkoliikennekaistoja ei kannata ruuhkauttaa muilla autoilla.

 

Tulisiko moottoriteitä ja muita pääväyliä purkaa ja muuttaa kaupunkibulevardeiksi?

Kaupungin laajentuessa moottoritiemäiset väylät eivät sovi enää sinne, minne niitä rakennettiin vuosikymmeniä sitten. Esimerkiksi Länsiväylä alkaa parin kilometrin päästä Helsingin keskustasta. Tällaisia väyliä kannattaa normalisoida kaupunkimaisiksi kaduiksi, jotta saadaan lisää tilaa asunnoille ja yrityksille sekä viihtyisämpää ympäristöä.

 

Tuleeko automaattista nopeusvalvontaa lisätä kaupunkinne katuverkolla?

Ajonopeuksien laskeminen lisää tutkitusti liikenteen turvallisuutta, vähentää liikennekuolemia ja vakaviin vammautumisiin johtavia onnettomuuksia. Samalla alhaisemmat ajonopeudet keskellä asuinalueita vähentävät asukkaiden hyvinvointiin vaikuttavaa melusaastetta. Vihreillä ei ole kantaa nopeusvalvontaan, mutta tärkeää on, että nopeusrajoituksia noudatetaan.

 

Avoin sana. Mitä toimenpiteitä kaupungin liikennejärjestelmässä pitäisi edistää?

Helsingissä tulee olla sujuvaa liikkua kaikilla kulkumuodoilla. Tämä onnistuu autoilijoillekin parhaiten silloin, kun mahdollisimman moni valitsee joukkoliikenteen, kävelyn tai pyöräilyn. Silloin tilaa riittää heille, joiden on syystä tai toisesta autoiltava. Tämän vuoksi joukkoliikenteen on oltava houkuttelevaa ja pyöräreittien sujuvia. Samalla liikenteen päästöjä on kyettävä vähentämään, sillä ne muodostavat merkittävän osan Helsingin ilmastopäästöistä.

 

Siniset Helsinki

Pitäisikö ruuhkamaksut ottaa käyttöön pääkaupunkiseudulla?

Ei. Siniset vastustaa jyrkästi ruuhkamaksuja, sillä ne nostaisivat arjen ja työssä käymisen kustannuksia entisestään. Yrittäjille ruuhkamaksuista tulisi rumaa jälkeä.

 

Jos ruuhkamaksut otettaisiin käyttöön, mihin käyttöön tai mille taholle ruuhkamaksut tulisi ohjata?

Lähdemme siitä, että ruuhkamaksuja ei tule ottaa käyttöön. Myös maksujen kerääminen olisi käytännössä haastavaa ja vaatisi paljon resursseja.

 

Pitääkö henkilöauton käyttömahdollisuuksia rajoittaa muiden liikennemuotojen edistämiseksi? Miten?

Ei. Siniset puolustaa yksityisautoilua liikkumismuotona. Joukkoliikenteen käyttöön tulee kannustaa kattavilla yhteyksillä ja hyvillä vuoroväleillä, ei kurittamalla autoilijoita.

 

Pitääkö julkisia kadunvarsipysäköintipaikkoja lisätä, pitää ennallaan, vähentää?

Kadunvarsipysäköintipaikkoja tulee lisätä, jotta yritykset eivät kärsi asiakaspaikoituksen puutteesta ja jokaisessa kaupunginosassa pysäköinti olisi sujuvaa ja nopeaa. Lisäksi Helsingissä tulisi pilotoida tunnin maksutonta pysäköintiä koko kaupungissa, mikä toisi lisää asiakkaita etenkin keskustan kivijalkayrityksiin.

 

Pitääkö pysäköintipaikkojen rakentamisvelvoitetta asuin- ja toimitilarakentamisessa (pysäköintipaikkanormi) lisätä, vähentää vai pitää ennallaan?

Asuntorakentamisessa on huomioitava kunkin kaupunginosan tarpeet. Pysäköintipaikkanormi tulisi pitää ennallaan, mutta hyvin perustelluissa tilanteissa voitaisiin käyttää tapauskohtaista harkintaa. 

 

Tulisiko henkilöautolle antaa joukkoliikennekaistan käyttöoikeus, jos autossa matkustaa vähintään kolme henkilöä?

Kannatamme ehdotuksen pilotointia. Kimppakyyteihin rohkaiseminen olisi ylipäätään hyvä ajatus.

 

Tulisiko moottoriteitä ja muita pääväyliä purkaa ja muuttaa kaupunkibulevardeiksi?

Emme kannata kaupunkibulevardeja. Sujuvat sisääntuloväylät ovat työnteon ja yrittäjyyden kannalta äärimmäisen tärkeitä.

 

Tuleeko automaattista nopeusvalvontaa lisätä kaupunkinne katuverkolla?

Valvontaa tulee olla vain koulujen yhteydessä ja paikoissa, joissa on kohonnut onnettomuusriski. Muualla nopeusvalvonnan lisäämistä ei tule tehdä. Nopeusvalvonta ei saa olla autoilijan rahastusta, vaan turvallisuustoimenpide.

 

Avoin sana. Mitä toimenpiteitä kaupungin liikennejärjestelmässä pitäisi edistää?

Helsingissä voitaisiin pilotoida tunnin maksutonta pysäköintiä koko kaupungissa, mikä toisi lisää asiakkaita etenkin keskustan kivijalkayrityksiin.

 

RKP Helsinki

Pitäisikö ruuhkamaksut ottaa käyttöön pääkaupunkiseudulla?

RKP Helsingillä ei ole yhtenäinen linja tässä kysymyksessä.

 

Jos ruuhkamaksut otettaisiin käyttöön, mihin käyttöön tai mille taholle ruuhkamaksut tulisi ohjata?

Helsingin kaupungin julkisen liikenteen kehittämiseen (HSL) laadullisesti siten että se palvelee hyvin kaupungin asukkaita ja työliikennettä sekä liikenneinfran parantamiseen ja merkittävien infrainvestointien kustantamiseen. (Kaupunki)

 

Pitääkö henkilöauton käyttömahdollisuuksia rajoittaa muiden liikennemuotojen edistämiseksi? Miten?

Tarjoamalla laadukkaita ja tarkoituksenmukaisia vaihtoehtoja julkisen liikenteen palveluissa, kehittämällä pyöräliikenteen olosuhteita ja kävelyn viihtyvyyttä ja turvallisuutta pystymme ohjaamaan liikennettä tarkoituksenmukaisesti ilman rajoituksia henkilöautoille. Lähitulevaisuudessa myös henkilöautoliikenne on suurimmaksi osaksi päästötöntä.

Liikennettä pitää kehittää kokonaisvaltaisesti siten, että se palvelee kaupungin asukkaiden tarpeita. Henkilöauto tulee jatkossakin olemaan helsinkiläisille tärkeä liikenneväline heidän arjessaan. Autokannan muutosta päästöttömäksi on kannustettava.

 

Pitääkö julkisia kadunvarsipysäköintipaikkoja lisätä, pitää ennallaan, vähentää?

Alueiden ominaisuuksien mukaan voidaan suhteuttaa tarpeeseen.  Monella keskustan asukkaalla ei kuitenkaan ole varaa vuokrata autotallipaikkaa, joten vielä tarvitsemme myös kadunvarsipaikkoja asukkaille.

Uusia alueita rakennettaessa tulee pysäköintitarpeet huomioida ja toteuttaa kullekin alueelle sopivana ratkaisuna

 

Pitääkö pysäköintipaikkojen rakentamisvelvoitetta asuin- ja toimitilarakentamisessa (pysäköintipaikkanormi) lisätä, vähentää vai pitää ennallaan?

Pitää vähentää siten, että puolet parkkipaikoista edellytetään heti rakennettavaksi ja toinen puolet myöhemmin esim. yksityisen toimijan vastattavana. Tarpeet voidaan määritellä yleiskaavassa ja esimerkiksi opiskelijoiden asumisalueella normi voi olla eri.

Helsinkiläiset olivat hyviä julkisen liikenteen käyttäjiä ennen koronapandemiaa ja palaavat joukkoliikenteen käyttäjiksi aikanaan. He tarvitsevat autonsa siihen liikkumiseen, jota julkinen liikenne ei kykene palvelemaan; mökkeily-, harraste-, kaupassakäynti-, vanhustenkuljetus-, lastenkuljetus-, tavarankuljetus-, ja työperäiseen liikkumiseen. Elintavat ja autojen käyttö muuttuu kuitenkin nopeasti ja siihen on hyvä varautua. Normi rasittaa kuitenkin asuntojen hintoja kohtuuttomasti.

 

Tulisiko henkilöautolle antaa joukkoliikennekaistan käyttöoikeus, jos autossa matkustaa vähintään kolme henkilöä?

Ei. Joukkoliikennekaistat on hyvä pyhittää joukkoliikenteelle.

 

Tulisiko moottoriteitä ja muita pääväyliä purkaa ja muuttaa kaupunkibulevardeiksi?

Haluamme edetä varovaisesti ja saada ensin kokemukset Vihdintien kaupunkibulevardista.

Kyseisten väylien läpäisykyky on tärkeää ja niiden pätkiminen ja hidastaminen voi pahimmassa tapauksessa jopa lisätä päästöjä paikallisesti. Ns. kaupunkibulevardit eivät edusta viihtyisää asumista, koska niistä tulee liikennekanjoneita. Väylien vieminen maan alle, missä mahdollista, on suotavaa.

 

Tuleeko automaattista nopeusvalvontaa lisätä kaupunkinne katuverkolla?

Kyllä - siellä missä se palvelee turvallisuutta.

Suojatiet, koulut, päiväkodit, puistojen läheisyydessä, vanhainkodit ja kauppakadut ovat perusteltuja paikkoja kameravalvonnalle. Kaikkien etu on, että nopeusrajoituksia seurataan. Poliisin voimavarat voi käyttää siten muualla.

 

Avoin sana. Mitä toimenpiteitä kaupungin liikennejärjestelmässä pitäisi edistää?

Helsingin pitäisi olla tiiviissä yhteistyössä pääkaupunkiseudun liikenteen ja liikennejärjestelyjen suunnittelussa.  Myös työpaikkaliikenteen tulisi aina kuin mahdollista toimia julkisen liikenteen kautta. Tämä edellyttää toimivaa julkisen liikenteen verkkoa. Helsingin keskustatunneli voisi vähentää keskustan liikennepaineita ja sujuvoittaa läpiliikennettä. Jätkäsaareen satamasta tulevan raskaan liikenteen ohjaaminen tunneliin on tärkeä edistysaskel pitkään jatkuneen liikennesolmun avaamiseksi, sekä asukkaiden ympäristön parantamiseksi.

Meriliikenteen mahdollisuuksia tulee aktiivisesti kehittää. Uutena liikennemuotona Helsinkiin tulisi tuoda sähkötoimiset lautat (mallia Norja) jotka tiiviillä vuorovälillä palvelisivat eri kaupunginosia. Näin olisi mahdollista tarjota vaihtoehtoja myös kalliiksi tulevan Kruunusiltojen rakentamiselle. Sähköautojen latausinfran toteuttamista tulee aktiivisesti laajentaa.

 

Perussuomalaiset Helsinki

Pitäisikö ruuhkamaksut ottaa käyttöön pääkaupunkiseudulla?

Ei. Pääkaupunkiseudulla tai muuallakaan Suomessa ei ole kaupunkimaantieteen tutkijan mukaan ruuhkia, joten mikä peruste maksuille silloin olisi? Jos taas ruuhkia aiheutetaan kaupunkibulevardeilla, silloin poliittiset päättäjät ovat epäonnistuneet työssään pahemman kerran. Tässä luotaisiin uusi tasavero, joka eriarvoistaisi niitä pienipalkkaisia duunareita, joille auton käyttö on välttämätöntä esimerkiksi siksi, että työt alkavat tai päättyvät sellaiseen aikaan, ettei joukkoliikenne kulje, tai jotka joutuvat kuljettamaan esimerkiksi työkaluja mukanaan.

 

Jos ruuhkamaksut otettaisiin käyttöön, mihin käyttöön tai mille taholle ruuhkamaksut tulisi ohjata?

Emme katso aiheelliseksi pohtia tätä, sillä vastustamme ruuhkamaksuja.

 

Pitääkö henkilöauton käyttömahdollisuuksia rajoittaa muiden liikennemuotojen edistämiseksi? Miten?

Ei. Ihmiset kyllä käyttäisivät joukkoliikennettä, jos palvelutaso ja hinta soveltuisivat heille. Joukkoliikenteen käyttöä tulee edistää sen palvelutasoa parantamalla, ei muita vaihtoehtoja keinotekoisesti heikentämällä. Mikäli näin tehtäisiin, monet työpaikat siirtyisivät pois Helsingistä kehäteiden varsille ja sillä olisi negatiivinen vaikutus muun muassa Helsingin verokertymään.
 

Pitääkö julkisia kadunvarsipysäköintipaikkoja lisätä, pitää ennallaan, vähentää?

Pitää ennallaan. Auton pitäminen on Suomessa niin kallista, ettei juuri kukaan ainakaan huvikseen sellaista omista. Mikäli pysäköintimahdollisuuksia vähennetään, ne, jotka tarvitsevat työmatkoihinsa autoa, muuttavat pois Helsingistä, ja sillä on negatiivisia vaikutuksia kaupungin talouteen.

 

Pitääkö pysäköintipaikkojen rakentamisvelvoitetta asuin- ja toimitilarakentamisessa (pysäköintipaikkanormi) lisätä, vähentää vai pitää ennallaan?

Pitää ennallaan. Pysäköintipaikkanormi tulisi kuitenkin suhteuttaa alueeseen, jossa asunnot sijaitsevat, sekä asuntojen käyttäjiin. Esimerkiksi ydinkeskustassa, aivan juna- tai metroaseman vieressä tai vaikkapa tietynlaisessa palveluasumisessa pysäköintipaikkoja ei ole tarpeen kaavoittaa yhtä paljon kuin lähiössä, jossa joukkoliikenneyhteydet ovat huonot.

 

Tulisiko henkilöautolle antaa joukkoliikennekaistan käyttöoikeus, jos autossa matkustaa vähintään kolme henkilöä?

Ei. Joukkoliikennekaistoja tarvitaan siksi, että joukkoliikenne toimisi sujuvasti liikennevirtojen huipputunteina. Liikennejärjestelmän toimivuuden näkökulmasta hölmöintä, mitä voisi tehdä, olisi kasvattaa joukkoliikennematkustajien matka-aikoja entisestään.

 

Tulisiko moottoriteitä ja muita pääväyliä purkaa ja muuttaa kaupunkibulevardeiksi?

Ei. Pääväylien välityskyvyn heikentäminen aiheuttaisi huonon kierteen, josta seuraisi ruuhkia, ruuhkamaksuja, keskusta-alueen heikentynyttä saavutettavuutta ja sen seurauksena asukkaiden ja työpaikkojen katoaminen kehyskuntiin.

 

Tuleeko automaattista nopeusvalvontaa lisätä kaupunkinne katuverkolla?

Ei. Automaattisen nopeusvalvonnan toteutus Suomessa perustuu autoilijoiden rahastamiseen hyvinkin pienistä ylinopeuksista, eikä niinkään liikenneturvallisuuden lisäämiseen. Nopeusvalvontakameroiden sijasta tarvittaisiin pikemminkin risteyskameroita valvomaan punaisia päin ajamista.

 

Avoin sana. Mitä toimenpiteitä kaupungin liikennejärjestelmässä pitäisi edistää?

Jos joukkoliikenteen käyttöä halutaan lisätä, keskeistä olisi toteuttaa poikittaissuuntaiset joukkoliikenneyhteydet sekä liityntälinjojen vuorovälit siten, että ne ovat oikeasti käyttökelpoisia. Jos samaan matkaan kuluu joukkoliikenteellä moninkertainen aika verrattuna matkaan autolla tai jopa polkupyörällä, on tuskin ihme, etteivät ihmiset valitse joukkoliikennettä kulkumuodokseen.

 

Kristillisdemokraatit Helsinki

Pitäisikö ruuhkamaksut ottaa käyttöön pääkaupunkiseudulla? 

Ei. Helsingissä ei ole tarvetta ruuhkamaksuille. 

 

Jos ruuhkamaksut otettaisiin käyttöön, mihin käyttöön tai mille taholle ruuhkamaksut tulisi ohjata? 

Tieliikenteen edistämiseen. 

 

Pitääkö henkilöauton käyttömahdollisuuksia rajoittaa muiden liikennemuotojen edistämiseksi? Miten? 

Ei pidä rajoittaa. Olemme joukkoliikennemyönteinen mutta emme yksityisautoiluvastainen puolue. Kannatamme sitä, että pyritään rakentamaan erittäin hyvä joukkoliikennejärjestelmä, jonka monet valitsevat omasta tahdostaan. Emme kannata yksityisautoilun tarkoituksellista haittaamista. 

 

Pitääkö julkisia kadunvarsipysäköintipaikkoja lisätä, pitää ennallaan, vähentää? 

Riippuu alueesta. Emme kannata sitä, että maanalaisia uusia pysäköintipaikkoja rakennettaessa maan päältä poistetaan vastaava määrä pysäköintipaikkoja. 

 

Pitääkö pysäköintipaikkojen rakentamisvelvoitetta asuin- ja toimitilarakentamisessa (pysäköintipaikkanormi) lisätä, vähentää vai pitää ennallaan? 

Pitää ennallaan. Vanhat normit ovat toimineet varsin hyvin. Normien alentaminen heikentää liikenteen toimivuutta. 

 

Tulisiko henkilöautolle antaa joukkoliikennekaistan käyttöoikeus, jos autossa matkustaa vähintään kolme henkilöä? 

Ei. Joukkoliikenteen häiriötön toimiminen on myös henkilöautoliikenteelle tärkeää. 

 

Tulisiko moottoriteitä ja muita pääväyliä purkaa ja muuttaa kaupunkibulevardeiksi? 

Moottoriteitä ei. Jos kaupunkibulevardit toteutetaan, tulisi samalla rakentaa niille erittäin tehokas joukkoliikenne (”raitiojuna”), jotta ihmisten liikkuminen säilyisi nopeana. Valitettavasti nyt kaupunki on tyytymässä hitaampiin ratkaisuihin. 

 

Tuleeko automaattista nopeusvalvontaa lisätä kaupunkinne katuverkolla? 

Ehkä jonkin verran. Sinänsä automaattista nopeusvalvontaa on jo kohtuullisesti. Poliisin työvoimaa ei kuitenkaan tule tarpeettomasti sitoa sellaiseen liikennevalvontaan, jonka kamerat voivat hoitaa heidän puolestaan. Nopeusrajoitusten hyvästä havaittavuudesta tulee myös pitää huoli, sillä on paikkoja, joissa rajoitukset ovat matalia ja merkit vaikeasti havaittavissa ja on syntynyt tarpeettomia sakkorysiä. 

 

Avoin sana. Mitä toimenpiteitä kaupungin liikennejärjestelmässä pitäisi edistää? 

Erityisesti poikittainen joukkoliikenne on yksi tärkeä kehittämiskohde. Lähes 30 vuoden ajan olemme tätä ajaneet ja jonkin verran on eteenpäin päästy. Myös muun joukkoliikenteen kehittäminen on tärkeää. Liikenneturvallisuutta on parannettava. Henkilöautoliikenteen tarkoituksellista haittaamista tulee välttää. 

 

SDP Helsinki

Lähettämänne kysymykset ovat tärkeitä, mutta kuitenkin sen verran yksityiskohtaisia, että kunnallisjärjestönä emme ole näihin vielä linjanneet. SDP:n kanta muodostetaan asiantuntijoita kuullen, kun asioita tulee valmisteluun ja päätöksentekoon. Bulevardeista on linjattu viime kaudella yleiskaavan yhteydessä.

 

Espoo

 

Espoon Keskusta

Pitäisikö ruuhkamaksut ottaa käyttöön pääkaupunkiseudulla?

Ei.

 

Jos ruuhkamaksut otettaisiin käyttöön, mihin käyttöön tai mille taholle ruuhkamaksut tulisi ohjata?

Maksut koskisivat ensisijaisesti todennäköisesti isoimpia väyliä, joten tällöin maksut tulisi ohjata Väylävirastolle maanteiden ylläpitoon.

 

Pitääkö henkilöauton käyttömahdollisuuksia rajoittaa muiden liikennemuotojen edistämiseksi? Miten?

Ei tule rajoittaa. Kaupunkiympäristö haastaa jo muutenkin liikkumista.

 

Pitääkö julkisia kadunvarsipysäköintipaikkoja lisätä, pitää ennallaan, vähentää?

Ehdottomasti lisätä, esimerkiksi katujen perusparannuksien yhteydessä.

 

Pitääkö pysäköintipaikkojen rakentamisvelvoitetta asuin- ja toimitilarakentamisessa (pysäköintipaikkanormi) lisätä, vähentää vai pitää ennallaan?

Vähintään pitää ennallaan, mieluusti jopa lisätä. Emme halua toistaa Vantaan Kivistössä tehtyjä virheitä.

 

Tulisiko henkilöautolle antaa joukkoliikennekaistan käyttöoikeus, jos autossa matkustaa vähintään kolme henkilöä?

Mielenkiintoinen idea, ei ehkä tarvetta Espoossa, jossa ei ole juuri joukkoliikennekaistoja.

 

Tulisiko moottoriteitä ja muita pääväyliä purkaa ja muuttaa kaupunkibulevardeiksi?

Ei tule, hölmöläisten hommaa.

 

Tuleeko automaattista nopeusvalvontaa lisätä kaupunkinne katuverkolla?

Ei tule, mutta järkeviä liikenteen hallintaratkaisuja tulee rakentaa erityisesti koulujen läheisille teille.

 

Avoin sana. Mitä toimenpiteitä kaupungin liikennejärjestelmässä pitäisi edistää?

Espoon tulee saattaa lähes ikuisuus sitten päätetty "kotikadut kuntoon" -ohjelma loppuun. Ja perinteisesti liikennevalojen vähentäminen ja muuttaminen kiertoliittymiksi.

 

Espoon Perussuomalaiset

Pitäisikö ruuhkamaksut ottaa käyttöön pääkaupunkiseudulla?

Ei missään nimessä.

Perussuomalaisten mielestä autoilijaa kuritetaan jo aivan tarpeeksi autoveron ja alati kohoavan polttoaineveron muodossa. Ihmisten on tulevaisuudessakin päästävä töihin ja ruuhkamaksu tekee tästä aina vaan kalliimpaa. Ei se ole laitaa, että töihin menostakin pitää maksaa aina vain enemmän rahaa - kaikki työpaikat eivät valitettavasti ole saavutettavissa jalan, polku- tai metallipyörällä.

Meidän nähdäksemme ruuhkamaksuilla pyritään taklaamaan ongelmaa, joka olisi torjuttavissa paremmalla liikennesuunnittelulla ja toimivammilla pysäköintijärjestelyillä. Espoo on tekemässä massiivisen virheen siirtyessään maksulliseen kadunvarsipysäköintiin, sillä se tulee rokottamaan rankasti erityisesti kivijalkayrittäjiä.

 

Jos ruuhkamaksut otettaisiin käyttöön, mihin käyttöön tai mille taholle ruuhkamaksut tulisi ohjata?

Tämä on hieman absurdi kysymys vastata, kun olemme täysin ruuhkamaksuja vastaan. Hypoteettisella tasolla Perussuomalaiset näkevät, että mahdolliset ruuhkamaksut pitäisi kohdentaa entistä kattavamman julkisen liikenneverkon pystyttämiseen.

Jos kerran autolla työssäkävijää lähdetään rankaisemaan, pitää heille tarjota aidosti toimiva vaihtoehto joukkoliikenteessä.

 

Pitääkö henkilöauton käyttömahdollisuuksia rajoittaa muiden liikennemuotojen edistämiseksi? Miten?

Ei missään nimessä.

Perussuomalaiset ovat sydämeltään vapautta ajava puolue, eikä siihen mahdu ajatus ihmisten pakottamisesta käyttämään muita liikennemuotoja.

Perussuomalaisessa Suomessa autoilijaa ei syyllistetä kulkupelin käytöstä. Autoilijaa voidaan kannustaa käyttämään esimerkiksi julkisia joukkoliikennevälineitä tarjoamalla kattavampia ja toimivampia bussiverkostoja.

Tosin Espoo on valitettavasti ajettu sellaiseen taloudelliseen pinteeseen, että tämä voi olla tulevina vuosina hyvin haasteellista toteuttaa.

 

Pitääkö julkisia kadunvarsipysäköintipaikkoja lisätä, pitää ennallaan, vähentää?

Perussuomalaiset vaativat ehdottomasti lisää kadunvarsipaikkoja Espooseen.

Kaupungissa on jo nyt haastavaa löytää kadunvarsipaikkoja erityisesti suurimmissa keskuksissamme, jolloin ihmiset luonnollisesti suuntaavat suuriin kauppakeskuksiin. Tämä taas rokottaa ikävästi kivijalkayrittäjiä, kun kauempaa tulevat asiakkaat eivät pääse pysäköimään lähelle.

Perussuomalainen näkemys on, että Espoo on tekemässä karhunpalvelusta kivijalkayrittäjille tuodessaan maksullisen kadunvarsipysäköinnin kaupunkiin. Tämä kannustaa ihmisiä entistä enemmän pysäköimään ja asioimaan kauppakeskuksissa, koska ne oivaltavat kyllä liiketaloudelliset edut maksuttomien parkkipaikkojen tarjoamisessa.

 

Pitääkö pysäköintipaikkojen rakentamisvelvoitetta asuin- ja toimitilarakentamisessa (pysäköintipaikkanormi) lisätä, vähentää vai pitää ennallaan?

Nykyinen määrä riittää.

Helsingin Kalasatama ja Vantaan Kivistö ovat malliesimerkkejä siitä, että vaikka kuinka kaavoitettaisiin "autottomia" kaupunginosia, niin ihmiset tulevat silti tarvitsemaan autoja.

Siksi Perussuomalaisten linja on, että nykyinen pysäköintipaikkanormi on sopiva. Kaupunginosien paisuessa kuin pullataikina, pitäisi selvittää myös sen mahdollisuutta, voisiko kaupunki kaavoittaa omia pysäköintitorneja alueen asukkaiden vuokrattavaksi.

Perussuomalaiset haluavat muistuttaa, että Espoo on alun alkaen suunniteltu pikkuautolla toimivaksi kaupungiksi.

 

Tulisiko henkilöautolle antaa joukkoliikennekaistan käyttöoikeus, jos autossa matkustaa vähintään kolme henkilöä?

Ei.

Tämä ei ole toimiva ratkaisu, koska sen hyväksi käyttäminen olisi aivan liian helppoa. Liikennepoliisilla on parempaakin tekemistä liikenneturvallisuuden turvaamisessa kuin vahdata sitä, onko bussikaistalla kulkevassa autossa kaksi vai kolme henkilöä kyydissä.

 

Tulisiko moottoriteitä ja muita pääväyliä purkaa ja muuttaa kaupunkibulevardeiksi?

Ei.

Liikennemäärät tulevat lähinnä kasvamaan, eikä pienenemään, kun Espoon ja pääkaupunkiseudun asukasluku jatkaa kasvuaan. Pääväylien uudelleenkaavoittaminen hankaloittaa ja hidastaa sisäänajoliikennettä merkittävällä tavalla, ettei Perussuomalaiset näe näitä hankkeita millään tavalla järkevinä.

Perussuomalainen ratkaisu olisi keskittyä toimivampaan liikennesuunnitteluun ja niihin keinoihin, millä väestönkasvua saataisiin hillittyä. Perussuomalaiset ovat erityisen huolissaan maahanmuuton vaikutuksista nimenomaan asukaslukuun - Espoonkin asukasluku kasvoi käytännössä pelkästään maahanmuuton vetämänä vuonna 2020.

 

Tuleeko automaattista nopeusvalvontaa lisätä kaupunkinne katuverkolla?

Pääväylillä varovainen ehkä, pienemmillä kaduilla ei kiitos.

Peltipoliisin leimaus ei pysäytä ensimmäistäkään kaaharia, mutta on eittämätön tosiasia, että Kehä I:n peltipoliisit ovat rauhoittaneet väylän vauhtia merkittävällä tavalla.

Pienempien katujen kohdalla Perussuomalaiset näkevät parempana ratkaisuna panostamisen näkyvään liikennepoliisin valvontaan ja panostamisen muihin liikenneturvallisuutta kohentaviin liikenneratkaisuihin, kuten esimerkiksi liikenteenohjaimiin risteysalueilla.

 

Avoin sana. Mitä toimenpiteitä kaupungin liikennejärjestelmässä pitäisi edistää?

Haluamme toistaa huomiomme maksullisen kadunvarsipysäköinnin turmiollisuudesta. Perussuomalaiset eivät näe, mitä järkeä on pakottaa autoilla kulkevat ihmiset pois katujen varsilta kauppakeskuksiin. Moni kivijalkayrittäjä Leppävaarassa, Matinkylässä ja Tapiolassa tulee kärsimään tästä ratkaisusta, kun asiakas ei saa autoaan tarpeeksi lähelle kauppaa.

Kadunvarsipysäköintiä pitäisi ylipäätään lisätä Espoossa.

Lisäksi Perussuomalaiset haluavat mahdollistaa eläkeläisille maksuttoman joukkoliikenteen käytön ainakin Espoon alueella. Vaikka Espoon taloustilanne on tiukka, näemme että kaupunki voisi lohkaista rahoituksen tähän leikkaamalla haittamaahanmuuttoa edistävistä palveluista.

 

Espoon Kokoomus

Pitäisikö ruuhkamaksut ottaa käyttöön pääkaupunkiseudulla?

Ei pidä.

 

Jos ruuhkamaksut otettaisiin käyttöön, mihin käyttöön tai mille taholle ruuhkamaksut tulisi ohjata?

Ruuhkamaksut olisivat uusi veroluonteinen maksu työssäkäyville ja muille pakollisesti liikkuville kaupunkilaisille. Maksut tulisi ohjata siten, että kokonaisveroaste ei nousisi.

 

Pitääkö henkilöauton käyttömahdollisuuksia rajoittaa muiden liikennemuotojen edistämiseksi? Miten?

Ei. Me emme aseta eri liikkumismuotoja vastakkain, erilaisia tapoja liikkua tarvitaan vaihteleviin elämäntilanteisiin.

 

Pitääkö julkisia kadunvarsipysäköintipaikkoja lisätä, pitää ennallaan, vähentää?

Lisätä siellä, missä niistä on pulaa. Espoossa on alueita, joilla on akuutti pula pysäköintipaikoista, vaikka kokonaisuutena pysäköintipaikkojen määrä on ollut riittävällä tasolla.

 

Pitääkö pysäköintipaikkojen rakentamisvelvoitetta asuin- ja toimitilarakentamisessa (pysäköintipaikkanormi) lisätä, vähentää vai pitää ennallaan?

Pysäköintipaikkojen rakentamisessa on oleellista huomioida nykyistä paremmin rakennuspaikan sijainti. Metroaseman vieressä tarve autopaikoille on luontaisesti vähäisempi kuin kaukana raideliikenteestä esimerkiksi pientaloalueilla. Velvoitteen pitää vastata espoolaisten tarpeita.

 

Tulisiko henkilöautolle antaa joukkoliikennekaistan käyttöoikeus, jos autossa matkustaa vähintään kolme henkilöä?

Kokeilemisen arvoinen idea. Meillä on Länsiväylällä ollut pitkään mahdollisuus ajaa bussikaistaa riittävän vähäpäästöisellä autolla (<80gkm co2).

 

Tulisiko moottoriteitä ja muita pääväyliä purkaa ja muuttaa kaupunkibulevardeiksi?

Ei.

 

Tuleeko automaattista nopeusvalvontaa lisätä kaupunkinne katuverkolla?

Silloin kun nopeusvalvonta parantaa liikenneturvallisuutta, esimerkiksi koulujen läheisyydessä, sitä voidaan lisätä.

 

Avoin sana. Mitä toimenpiteitä kaupungin liikennejärjestelmässä pitäisi edistää?

Me emme aseta eri liikkumismuotoja vastakkain, erilaisia tapoja liikkua tarvitaan vaihteleviin elämäntilanteisiin. Espoon Kokoomus ei rajoita yksityisautoilua Espoossa, mutta haluaa edistää päästöjen vähentämistä varmistamalla sujuvan liikenteen. Sujuva liikenne   tarkoittaa väylien lisäksi myös riittävää määrää pysäköintipaikkoja.

 

SDP Espoo

Pitäisikö ruuhkamaksut ottaa käyttöön pääkaupunkiseudulla?

Ei

 

Jos ruuhkamaksut otettaisiin käyttöön, mihin käyttöön tai mille taholle ruuhkamaksut tulisi ohjata?

Emme kannata ruuhkamaksuja. Jos niitä perittäisiin, rahat on luonteva käyttää eri liikennemuotoja tukevalla tavalla.

 

Pitääkö henkilöauton käyttömahdollisuuksia rajoittaa muiden liikennemuotojen edistämiseksi? Miten?

Käyttömahdollisuutta lain ja määräysten puitteissa ei ole syytä rajoittaa.

 

Pitääkö julkisia kadunvarsipysäköintipaikkoja lisätä, pitää ennallaan, vähentää?’

Kadunvarsipaikkojen määrä on hyvä pitää ennallaan.

 

Pitääkö pysäköintipaikkojen rakentamisvelvoitetta asuin- ja toimitilarakentamisessa (pysäköintipaikkanormi) lisätä, vähentää vai pitää ennallaan?

Pitää ennallaan. Normi sallii joustamisen erityistapauksissa, esim. opiskelija-asunnoissa.

 

Tulisiko henkilöautolle antaa joukkoliikennekaistan käyttöoikeus, jos autossa matkustaa vähintään kolme henkilöä?

Asia täytyisi selvittää.

 

Tulisiko moottoriteitä ja muita pääväyliä purkaa ja muuttaa kaupunkibulevardeiksi?

Keskusten välisiä pääväyliä ei tule purkaa ja muuttaa kaupunkibulevardeiksi.

 

Tuleeko automaattista nopeusvalvontaa lisätä kaupunkinne katuverkolla?

Tarpeen mukaan kyllä, jos liikenneturvallisuuden kannalta se on hyödyllistä.

 

Avoin sana. Mitä toimenpiteitä kaupungin liikennejärjestelmässä pitäisi edistää?

On turvattava Länsimetron seuraavan vaiheen valmistuminen ja Raidejokerin valmistuminen, ne parantavat julkisen liikenteen toimivuutta. Tarpeen mukaan yhteyksiä on varmistettava bussiliikenteellä. Espoonväylän uusiminen sujuvoittaa Espoon keskuksen ja Matinkylän yhteyttä. Kevyen liikenteen väyliä jalankulkijoille, pyörille ja muille käyttäjille tulee parantaa niin, että turvallisuus lisääntyy ja väylät eivät pääty kesken. Espoon väkiluku kasvaa ja liikennemäärien lisääntymiseen tulee varautua pitkälläkin aikavälillä.

 

Liike NYT Espoo

Liike Nyt pohjaa päätöksensä tutkittuun tietoon sekä nettiparlamentissa tehtyihin päätöksiin. 

Tästä syystä emme ole ottaneet vielä tiukkaa linjaa kysymyksiin, joita olette esittäneet. Pidän erittäin tärkeänä, että kuntalaisten ääni tulee tämänkaltaisissa asioissa esille. Lisäksi mielestäni faktat pitää tuoda keskusteluun entistä selvemmin.

Koska kysymyksiä, joihin haluaisitte vastauksia, ei ole vielä käsitelty nettiparlamentissa, on yleisen linjan vetäminen mahdotonta.

Yksittäinen ehdokas saa ja hänen tuleekin, tehdä päätös pohjautuen parhaaseen saatavilla olevaan tietoon.

Emme siis sanele ylhäältäpäin kantoja, emmekä turvaudu ryhmäkuriin tämän kaltaisissa asioissa.

 

Vantaa

 

Liike Nyt Vantaa

Pitäisikö ruuhkamaksut ottaa käyttöön pääkaupunkiseudulla?

Ei.

Ruuhkamaksut nostaisivat entisestään autoilun ja työmatkaliikenteen kustannuksia. Kaikilla työssäkäyvillä ei ole mahdollisuutta julkisen liikenteen käyttöön edes pääkaupunkiseudulla.

 

Jos ruuhkamaksut otettaisiin käyttöön, mihin käyttöön tai mille taholle ruuhkamaksut tulisi ohjata?

Ruuhkamaksut tulisi suunnata tieverkoston ylläpitoon ja suunnitteluun sekä maksuttomien pysäköintipaikkojen lisäämiseen. Lisäksi maksuja olisi järkevä ohjata joukkoliikenteen kehittämiseen, sillä ruuhkat voisivat helpottua, mikäli on enemmän vuoroja ja kattavampi verkosto.

 

Pitääkö henkilöauton käyttömahdollisuuksia rajoittaa muiden liikennemuotojen edistämiseksi? Miten?

Ei.

Yksityisautoilu ja julkinen liikenne nähdään usein vastakkain asettelevaksi, vaikka molemmat tosiasiassa tukevat toisiaan. Omilla autoilla kuljetaan jo nyt liityntäpysäköinteihin ja matkaa jatketaan muilla liikennevälineillä. Muita liikennemuotoja voidaan edistää ilman, että henkilöautojen käyttömahdollisuuksia rajoitetaan. Hyvät julkiset yhteydet ja järkevät kustannukset ohjaavat herkemmin valitsemaan julkisen liikenteen. Iso osa ihmisistä tarvitsee vielä omaa autoa työmatkaliikenteeseen tai töiden suorittamiseen. Autoilun käyttövoiman valintaan voidaan vaikuttaa laskemalla vaihtoehtokäyttövoimalla toimivien autojen hintoja ja rakentamalla niiden tankkaus/latausinfrastruktuuria.

 

Pitääkö julkisia kadunvarsipysäköintipaikkoja lisätä, pitää ennallaan, vähentää?

Lisätä.

Julkisia kadunvarsipysäköintipaikkoja tulisi lisätä, jotta säilytämme kaupungin elinvoimaisuuden. Muutoin keskustat autioituvat ja kivijalkakaupat kärsivät siirtyen isoihin kauppakeskuksiin. Helppo, sujuva ja edullinen tai ilmainen pysäköinti voisi olla yksi Vantaan houkuttavuustekijöistä. Haasteita on myös rakennetuissa lähiöissä. Esimerkiksi Kivistössä pysäköintipaikkanormi on mitoitettu aivan liian vähäiseksi. Tämä on aiheuttanut sen, että pysäköinti on pelkkää kaaosta, kun asukkaille ei ole riittävästi autopaikkoja. Pysäköinti tapahtuu kevyenliikenteenväylille ja kielletyille paikoille, joka ei edistä muuta sujuvaa liikkumista.

 

Pitääkö pysäköintipaikkojen rakentamisvelvoitetta asuin- ja toimitilarakentamisessa (pysäköintipaikkanormi) lisätä, vähentää vai pitää ennallaan?

Lisätä. Pysäköintipaikkojen rakentamisvelvoitteita tulisi lisätä asuinrakentamisessa ja pitää vähintäänkin ennallaan toimitilarakentamisessa. Pahimmillaan menetämme potentiaalisia uusia veronmaksajia, kun kaavaan ei ole piirretty tarpeeksi pysäköintitilaa. Pysäköintipaikkojen rakentamisvelvoitteiden lisääminen parantaisi myös asumisviihtyvyyttä. Alueiden yleisilme olisi siistimpi, jos olisi hyvin suunniteltuja, toimivia parkkihalleja tai -alueita sen sijaan, että kaikki kadunvarret ovat aivan täynnä autoja. Kyseessä on myös liikenneturvallisuuskysymys. Liikennettä saataisiin sujuvoitettua ja rauhoitettua asiallisten parkkipaikkojen myötä.

 

Tulisiko henkilöautolle antaa joukkoliikennekaistan käyttöoikeus, jos autossa matkustaa vähintään kolme henkilöä?

Kyllä.

Ajatus on hyvä, vaikkakin käytännön toimivuus mietityttää. Miten valvottaisiin matkustajamääriä autoilussa? Ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista hidastaa tai estää joukkoliikenteen sujuvuutta. Joukkoliikennekaistathan jo ovat autoilijoiden käytössä tiettyinä kellonaikoina ja viikonpäivinä.

 

Tulisiko moottoriteitä ja muita pääväyliä purkaa ja muuttaa kaupunkibulevardeiksi?

Ei.

Olemme riippuvaisia sujuvasta logistiikasta. Pääväylillä on ruuhkaa jo nykyisellään. Moottoriteiden ja pääväylien muuttaminen kaupunkibulevardeiksi aiheuttaisi liikenteen ruuhkautumisen ja sekasorron.

Kaupunkien keskustoihin voisi sen sijaan lisätä kävelykatuja.

 

Tuleeko automaattista nopeusvalvontaa lisätä kaupunkinne katuverkolla?

Ei. Automaattista nopeusvalvontaa ei tarvitse lisätä Vantaan katuverkolla yleisesti. Automaattista nopeusvalvontaa voisi kuitenkin lisätä riskikohdissa, kuten koulujen ja päiväkotien lähistöllä parantamaan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta.

 

Avoin sana. Mitä toimenpiteitä kaupungin liikennejärjestelmässä pitäisi edistää?

Ei vastakkain asettelevaa asennetta autoilun, julkisen liikenteen ja pyöräilyn välillä. Pyöräily on nopea ja tehokas liikennemuoto sekä erinomaista terveys- ja kuntoliikuntaa. Kevyen liikenteen väylät täytyy pitää hyvässä kunnossa, jotta liikkuminen on mahdollisimman turvallista.

Julkisen liikenteen käytön lisäämiseksi syöttöliikennettä juna-asemille tulee kehittää. Juna-asemien liityntäpysäköinnin tulisi olla maksutonta ja pysäköintipaikkoja tulee olla tarpeeksi.

Yleisestikin pysäköintiä tulee sujuvoittaa Vantaalla. Tulee miettiä tarkkaan, onko esim. lähiöiden kahden tunnin kiekkopysäköinti hiljaisella kadulla tarpeellinen. Tämä hankaloittaa mm. vieraspysäköintiä. Vanhusten ja yksin asuvien ihmisten määrä kasvaa koko ajan. Vierailua heidän luonaan tulisi helpottaa. Kadunvarsipysäköinti voisi olla kaikkialla kaupungissa maksutonta iltaisin sekä viikonloppuisin.

Liikenteen sujuvuutta voisi lisätä lyhentämällä liikennevalojen vaihtumisviiveitä ja liikennevaloja voisi lisätä oikealle kääntyville. Kehä III:n liikennemäärä on ruuhka-aikana edelleen valtava, joten lisäkaistojen rakentamiselle on tarvetta.

 

Kristillisdemokraatit Vantaa

Pitäisikö ruuhkamaksut ottaa käyttöön pääkaupunkiseudulla? 

Ei. Autoilijoilla on jo aivan tarpeeksi erilaisia veroja ja maksuja. 

 

Jos ruuhkamaksut otettaisiin käyttöön, mihin käyttöön tai mille taholle ruuhkamaksut tulisi ohjata?

Ei ruuhkamaksuja. Mikäli ruuhkamaksut tulevat, pitää ne käyttää tieliikenteen parantamiseen. 

 

Pitääkö henkilöauton käyttömahdollisuuksia rajoittaa muiden liikennemuotojen edistämiseksi? Miten? 

Ei. Tämä olisi todennäköisesti perustuslain vastaista syrjintää. 

 

Pitääkö julkisia kadunvarsipysäköintipaikkoja lisätä, pitää ennallaan, vähentää? 

Pitää lisätä siellä missä se on mahdollista. 

 

Pitääkö pysäköintipaikkojen rakentamisvelvoitetta asuin- ja toimitilarakentamisessa (pysäköintipaikkanormi) lisätä, vähentää vai pitää ennallaan? 

Pitää lisätä, koska parkkipaikkojen vähäisyydestä on tullut kohtuuton riesa monilla alueilla. Normin pitää olla vähintään yksi parkkipaikka per asunto. Radan varressa ja paljon yksiöitä sisältävissä taloissa voi olla hieman kevyempi normi. 

 

Tulisiko henkilöautolle antaa joukkoliikennekaistan käyttöoikeus, jos autossa matkustaa vähintään kolme henkilöä? 

Ei pidä, koska se hidastaisi joukkoliikennettä, joka taas lisäisi autoilua. 

 

Tulisiko moottoriteitä ja muita pääväyliä purkaa ja muuttaa kaupunkibulevardeiksi? 

Ei. Pääkaupunkiseudulla on riittävästi raakamaata kaavoitettavaksi ja jalostettavaksi 

 

Tuleeko automaattista nopeusvalvontaa lisätä kaupunkinne katuverkolla? 

Emme kannata automaattisen nopeusvalvonnan lisäämistä nykyisestä. Sen sijaan panostaisimme hidastetöyssyjen rakentamiseen riskipaikkoihin, kuten koulujen ja päiväkotien läheisyyteen. 

 

Avoin sana. Mitä toimenpiteitä kaupungin liikennejärjestelmässä pitäisi edistää? 

Pitäisi parantaa ajoväylien kunnossapitoa ja liikenteen sujuvoittamista esimerkiksi automaattisten liikennevalojen avulla. Liikenneympyröiden määrä voi lisätä, ne sujuvoittavat liikennettä. 

 

Kokoomus Vantaa

Pitäisikö ruuhkamaksut ottaa käyttöön pääkaupunkiseudulla?

Ei.

 

Jos ruuhkamaksut otettaisiin käyttöön, mihin käyttöön tai mille taholle ruuhkamaksut tulisi ohjata?

Rahat tulisi korvamerkitä liikenneinfran parantamiseen ja joukkoliikenteen kehittämiseen.

 

Pitääkö henkilöauton käyttömahdollisuuksia rajoittaa muiden liikennemuotojen edistämiseksi? Miten?

Ei pitäisi. Yhden liikkumismuodon rajoittaminen ei hyödytä ketään.

 

Pitääkö julkisia kadunvarsipysäköintipaikkoja lisätä, pitää ennallaan, vähentää?

Kadunvarsipysäköintiä tulisi lisätä etenkin keskustoissa ja asuinalueilla.

 

Pitääkö pysäköintipaikkojen rakentamisvelvoitetta asuin- ja toimitilarakentamisessa (pysäköintipaikkanormi) lisätä, vähentää vai pitää ennallaan?

Pysäköintipaikkanormia ei tarvitse Vantaalla muuttaa. Asuinalueiden kadunvarsipysäköintiä tarvitsee silti lisätä, jotta voidaan turvata pysäköinti asiointia ja vierailuja varten. Asuinrakentamiseen kytketty sääntely vaikuttaa usein epätoivotulla tavalla asuntojen kokoon ja hintaan.

 

Tulisiko henkilöautolle antaa joukkoliikennekaistan käyttöoikeus, jos autossa matkustaa vähintään kolme henkilöä?

Tätä voisi harkita. Kuitenkin ensisijaisesti joukkoliikennekaistan käyttöoikeus tulisi antaa vähäpäästöisille autoille, kuten sähkö- ja kaasuautoille.

 

Tulisiko moottoriteitä ja muita pääväyliä purkaa ja muuttaa kaupunkibulevardeiksi?

Ei.

 

Tuleeko automaattista nopeusvalvontaa lisätä kaupunkinne katuverkolla?

Pääsääntöisesti ei ole tarvetta. Tapauskohtaisesti valvontaa voidaan lisätä paikkoihin, joissa sitä tarvitaan liikenneturvallisuuden lisäämiseksi.

 

Avoin sana. Mitä toimenpiteitä kaupungin liikennejärjestelmässä pitäisi edistää?

Vantaalla tarvitaan enemmän kadunvarsipysäköintiä ja kevyen liikenteen kulkureittejä keskustoihin. Liikkumisen sujuvuudesta ja liikenneturvallisuudesta on pidettävä huolta.

 

Perussuomalaiset Vantaa

Pitäisikö ruuhkamaksut ottaa käyttöön pääkaupunkiseudulla?

Ei pidä. Perussuomalaiset vastustaa autoilun veronkorotuksia, ja kaikki ehdotukset esimerkiksi ruuhkamaksun, kilometriveron tai vastaavan nimellä esitettävistä veronkorotuksista on torjuttava.

Jos ruuhkamaksut otettaisiin käyttöön, mihin käyttöön tai mille taholle ruuhkamaksut tulisi ohjata?

Jos ruuhkamaksut otetaan käyttöön, autoilun verotus ei saa nousta, eli ajoneuvoveroa sekä polttoaineiden verotusta tulee vastaavalla summalla laskea. Maanteiden perusparannuksien rahoitusosuutta olisi kasvatettava ja korjausvelkaa supistettava.

 

Pitääkö henkilöauton käyttömahdollisuuksia rajoittaa muiden liikennemuotojen edistämiseksi? Miten?

Ei pidä. Keppi on erittäin huono ratkaisu. Ihmisillä tulee olla vapaus valita itselleen paras liikkumismuoto.

 

Pitääkö julkisia kadunvarsipysäköintipaikkoja lisätä, pitää ennallaan, vähentää?

Julkisten ja veloituksettomien kadunvarsipysäköinnin paikkamäärän riittävyydestä tulee pitää huoli. Erityisesti uusilla asuinalueilla asiointi- ja vierailupysäköintiin tarkoitettuja pysäköintipaikkoja on usein aivan liian vähän.

 

Pitääkö pysäköintipaikkojen rakentamisvelvoitetta asuin- ja toimitilarakentamisessa (pysäköintipaikkanormi) lisätä, vähentää vai pitää ennallaan?

Pysäköintinormin ennallaan pitäminen tai vähentäminen itsessään ei ole ratkaisu. Ongelma on usein se, että tontille ei kerta kaikkiaan mahdu tarpeeksi pysäköintiä, sillä kaavoitusvaiheessa tontti jo pistetään niin täyteen, ettei pysäköintipaikkoja ole myöhemmin mitenkään mahdollista rakentaa lisää, vaikka tarvetta olisi. Kaavoituksen olisi siis oltava joustavampaa ja sallivampaa.

 

Tulisiko henkilöautolle antaa joukkoliikennekaistan käyttöoikeus, jos autossa matkustaa vähintään kolme henkilöä?

Esitykset joukkoliikennekaistan käytöstä erilaisissa poikkeustapauksissa (esim. kolme matkustajaa, CO2-päästöt alle 80 g/km tai moottoripyörät) ovat usein varsin tervetulleita ja näiden käyttöönottoa tulisi tutkia avoimin mielin.

 

Tulisiko moottoriteitä ja muita pääväyliä purkaa ja muuttaa kaupunkibulevardeiksi?

Ei tule.

 

Tuleeko automaattista nopeusvalvontaa lisätä kaupunkinne katuverkolla?

Ei tule. Automaattinen nopeusvalvonta ei paranna liikenneturvallisuutta, jos samaan aikaan leikataan poliisien rahoituksesta, joka tarkoittaa usein leikkauksia liikennevalvonnasta. Poliisimiesten tekemä liikennevalvonta on erittäin tärkeää.

 

Avoin sana. Mitä toimenpiteitä kaupungin liikennejärjestelmässä pitäisi edistää?

Kaupungissa täytyisi pitää huolta moninaisista liikkumisen tarpeista. Esimerkiksi kotihoidolle on oltava saatavilla pysäköintipaikkoja aivan asiakaskäyntipaikkojen välittömästä läheisyydestä, logistiikan tarpeet on huomioitava sekä tieverkosto tulee suunnitella selkeäksi, turvalliseksi ja sujuvaksi. Ihmisillä täytyy olla vapaus valita itselleen sopiva liikkumismuoto. Monelle oma auto on välttämättömyys, eikä kukaan aja autollansa ilkeyttään, vaan tarpeeseen. Tie- ja katuverkosta on pidettävä huolta ja pysäköintipaikkojen riittävyys on turvattava.

 

SDP Vantaa

Pitäisikö ruuhkamaksut ottaa käyttöön pääkaupunkiseudulla?

Ei ole muodostettu vielä kantaa.

 

Jos ruuhkamaksut otettaisiin käyttöön, mihin käyttöön tai mille taholle ruuhkamaksut tulisi ohjata?

Kunnalle/ valtiolle.

 

Pitääkö henkilöauton käyttömahdollisuuksia rajoittaa muiden liikennemuotojen edistämiseksi? Miten?

Ei liene kunnan päätettävissä oleva asia.

 

Pitääkö julkisia kadunvarsipysäköintipaikkoja lisätä, pitää ennallaan, vähentää?

Pitää kehittää tarpeiden mukaan.

 

Pitääkö pysäköintipaikkojen rakentamisvelvoitetta asuin- ja toimitilarakentamisessa (pysäköintipaikkanormi) lisätä, vähentää vai pitää ennallaan?

Pitää kehittää tarpeiden mukaan.

 

Tulisiko henkilöautolle antaa joukkoliikennekaistan käyttöoikeus, jos autossa matkustaa vähintään kolme henkilöä?

Ei liene kunnan päätettävissä oleva asia.

 

Tulisiko moottoriteitä ja muita pääväyliä purkaa ja muuttaa kaupunkibulevardeiksi?

Ei ole muodostettu vielä kantaa.

 

Tuleeko automaattista nopeusvalvontaa lisätä kaupunkinne katuverkolla?

Kannattaa ainakin kokeilla.

 

Avoin sana. Mitä toimenpiteitä kaupungin liikennejärjestelmässä pitäisi edistää?

 

Hyvinkää

 

Kokoomus Hyvinkää

Pitäisikö ruuhkamaksut ottaa käyttöön pääkaupunkiseudulla?

Ei.

 

Jos ruuhkamaksut otettaisiin käyttöön, mihin käyttöön tai mille taholle ruuhkamaksut tulisi ohjata?

En näe järkevää tapaa toteutukseen. Toteutuksesta ei saa tulla työssäkäynnin veroluonteinen maksu.

 

Pitääkö henkilöauton käyttömahdollisuuksia rajoittaa muiden liikennemuotojen edistämiseksi? Miten?

En usko rajoituksiin eikä ihmisten elämistä pidä hankaloittaa. Muita kuten esim. julkista tulee kehittää, niin että siitä tulee oikea vaihtoehto.

 

Pitääkö julkisia kadunvarsipysäköintipaikkoja lisätä, pitää ennallaan, vähentää?

Riittävät parkkipaikat on varmistettava. Turha rakentaa ongelmalähiöitä, mihin asukkaat eivät pääse autolla. Myös sähköautot tarvitsevat parkkipaikan.

 

Pitääkö pysäköintipaikkojen rakentamisvelvoitetta asuin- ja toimitilarakentamisessa (pysäköintipaikkanormi) lisätä, vähentää vai pitää ennallaan?

Lisätä. Hyvinkäällä on Hangonsillan uusi asuinalue esimerkkinä, missä on laiminlyöty riittävät parkkipaikat.

 

Tulisiko henkilöautolle antaa joukkoliikennekaistan käyttöoikeus, jos autossa matkustaa vähintään kolme henkilöä?

Ei.

 

Tuleeko automaattista nopeusvalvontaa lisätä kaupunkinne katuverkolla?

Ehkä valikoiduilla kohdilla. Liikennevalojen kameravalvonta parantaisi enemmän turvallisuutta.

 

Avoin sana. Mitä toimenpiteitä kaupungin liikennejärjestelmässä pitäisi edistää?

Kaupungin tulee kehittää kaikkia liikkumismuotoja. Kevyt liikenne, julkinen ja yksityinen. Katujen kaventaminen niin ettei bussit pysty niitä käyttämään on lopetettava ja riittävät pysäköintipaikat taattava. Valtuuston pitää pyrkiä sujuvoittamaan kuntalaisten arkea eikä hankaloittamaan sitä.

 

Järvenpää

 

SDP Järvenpää

Pitäisikö ruuhkamaksut ottaa käyttöön pääkaupunkiseudulla?

Ei.

 

Jos ruuhkamaksut otettaisiin käyttöön, mihin käyttöön tai mille taholle ruuhkamaksut tulisi ohjata?

Ruuhkamaksutuotot tulisi ohjata joukkoliikenteen parantamiseen alueellamme (HSL ja VR).

 

Pitääkö henkilöauton käyttömahdollisuuksia rajoittaa muiden liikennemuotojen edistämiseksi? Miten?

Ei. Mutta tästä huolimatta myös kestävien kulkutapojen osuutta kaikesta liikkumisesta pitää pyrkiä kasvattamaan.

 

Pitääkö julkisia kadunvarsipysäköintipaikkoja lisätä, pitää ennallaan, vähentää?

Pitää ennallaan ja lisätä.

 

Pitääkö pysäköintipaikkojen rakentamisvelvoitetta asuin- ja toimitilarakentamisessa (pysäköintipaikkanormi) lisätä, vähentää vai pitää ennallaan?

Pitää ennallaan.

 

Tulisiko henkilöautolle antaa joukkoliikennekaistan käyttöoikeus, jos autossa matkustaa vähintään kolme henkilöä?

Kysymys ei ole ajankohtainen Keski-Uudellamaalla.

 

Tuleeko automaattista nopeusvalvontaa lisätä kaupunkinne katuverkolla?

Moottoritiellä ja kaupungin sisääntuloväylillä.

 

Avoin sana. Mitä toimenpiteitä kaupungin liikennejärjestelmässä pitäisi edistää?

Liikennejärjestelmää tulisi kehittää sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla.

 

Kokoomus Järvenpää

Pitäisikö ruuhkamaksut ottaa käyttöön pääkaupunkiseudulla?

Emme kannata ruuhkamaksujen käyttöönottoa. Järvenpäästä katsottuna koko pääkaupunkiseutu on työssäkäyntialuetta, ja ruuhkamaksut lisäisivät edelleen työssäkäynnin kuluja.

 

Jos ruuhkamaksut otettaisiin käyttöön, mihin käyttöön tai mille taholle ruuhkamaksut tulisi ohjata?

Ruuhkamaksuja ei pidä ottaa missään muodossa käyttöön.

 

Pitääkö henkilöauton käyttömahdollisuuksia rajoittaa muiden liikennemuotojen edistämiseksi? Miten?

Henkilöauto on tärkeä liikkumisväline monelle ja sen myötä sen käyttöä ei pidä rajoittaa. Päästöihin voi vaikuttaa autokantaa uudistamalla ja esimerkiksi vähäpäästöisiä autoja veroratkaisuja tukemalla, sekä liikenteen sujuvuutta parantamalla.

 

Pitääkö julkisia kadunvarsipysäköintipaikkoja lisätä, pitää ennallaan, vähentää?

Niitä ei pidä ainakaan vähentää. Yksityisautoilu on monelle välttämätön liikkumisväline, sekä se helpottaa asiakkaiden pääsyä asioimaan yrityksissä ja mahdollistaa ikäväestön liikkumista. Yksityisautoissa on joukossa myös vähäpäästöisiä tai päästöttömiä, joiden osuus tulevaisuudessa kasvaa. Myös nämä tarvitsevat edelleen pysäköintipaikkoja.

 

Pitääkö pysäköintipaikkojen rakentamisvelvoitetta asuin- ja toimitilarakentamisessa (pysäköintipaikkanormi) lisätä, vähentää vai pitää ennallaan?

Yksityisautoilu on monelle välttämätön liikkumisväline, sekä se helpottaa esimerkiksi työssäkäyntiä, kauppamatkoja, sekä mahdollistaa paremmin lasten harrastuksiin osallistumisen. Yksityisautoissa on joukossa myös vähäpäästöisiä tai päästöttömiä, joiden osuus tulevaisuudessa kasvaa. Myös nämä tarvitsevat edelleen pysäköintipaikkoja.

 

Tulisiko henkilöautolle antaa joukkoliikennekaistan käyttöoikeus, jos autossa matkustaa vähintään kolme henkilöä?

Tämä ei ole Järvenpäässä ajankohtaista.

 

Tuleeko automaattista nopeusvalvontaa lisätä kaupunkinne katuverkolla?

Järvenpää on alueena kompakti ja keskustan alueella nopeusrajoitukset ovat jo nyt alhaiset. Tämä palvelee myös lasten ja nuorten suhteellisen lyhyitä koulureittejä, joihin on kiinnitetty huomiota muilla keinoin esimerkiksi koulujen suunnitteluvaiheessa sekä liikennesuunnittelun toimesta yleisesti. Myös pelkät nopeuden näyttötaulut ovat jo osaltaan keventäneet kaasujalkaa ilman rangaistusta.

 

Avoin sana. Mitä toimenpiteitä kaupungin liikennejärjestelmässä pitäisi edistää?

 

Kauniainen

 

Kristillisdemokraatit Kauniainen

Pitäisikö ruuhkamaksut ottaa käyttöön pääkaupunkiseudulla?

Ei.

 

Jos ruuhkamaksut otettaisiin käyttöön, mihin käyttöön tai mille taholle ruuhkamaksut tulisi ohjata?

Tiestön kunnostamiseen

 

Pitääkö henkilöauton käyttömahdollisuuksia rajoittaa muiden liikennemuotojen edistämiseksi? Miten?

Ei pidä.

 

Pitääkö julkisia kadunvarsipysäköintipaikkoja lisätä, pitää ennallaan, vähentää?

Pitää ennallaan.

 

Pitääkö pysäköintipaikkojen rakentamisvelvoitetta asuin- ja toimitilarakentamisessa (pysäköintipaikkanormi) lisätä, vähentää vai pitää ennallaan?

Pitää ennallaan.

 

Tulisiko henkilöautolle antaa joukkoliikennekaistan käyttöoikeus, jos autossa matkustaa vähintään kolme henkilöä?

Ei pidä.

 

Tulisiko moottoriteitä ja muita pääväyliä purkaa ja muuttaa kaupunkibulevardeiksi?

Ei pidä.

 

Tuleeko automaattista nopeusvalvontaa lisätä kaupunkinne katuverkolla?

Sen hyväksyisin.

 

Avoin sana. Mitä toimenpiteitä kaupungin liikennejärjestelmässä pitäisi edistää?

 

SDP Kauniainen

Pitäisikö ruuhkamaksut ottaa käyttöön pääkaupunkiseudulla?

Ehkä. Henkilöautoliikennettä pitäisi joillakin keinoilla saada vähentymään.

 

Jos ruuhkamaksut otettaisiin käyttöön, mihin käyttöön tai mille taholle ruuhkamaksut tulisi ohjata?

Julkisen liikenteen hyväksi.

 

Pitääkö henkilöauton käyttömahdollisuuksia rajoittaa muiden liikennemuotojen edistämiseksi? Miten?

Kyllä. Työmatkoilla ja asioinnissa tulisi käyttää enemmän julkisia kulkuneuvoja haittojen vähentämiseksi. Asuntojen hinnatkin voisivat laskea, kun ei tarvita autoille paikkoja.

 

Pitääkö julkisia kadunvarsipysäköintipaikkoja lisätä, pitää ennallaan, vähentää?

Voisi pitää ennallaan, mutta lisätä ja nostaa maksuja.

 

Pitääkö pysäköintipaikkojen rakentamisvelvoitetta asuin- ja toimitilarakentamisessa (pysäköintipaikkanormi) lisätä, vähentää vai pitää ennallaan?

Rakentamisvelvoite saisi vähentyä.

 

Tulisiko henkilöautolle antaa joukkoliikennekaistan käyttöoikeus, jos autossa matkustaa vähintään kolme henkilöä?

Ei tulisi.

 

Tulisiko moottoriteitä ja muita pääväyliä purkaa ja muuttaa kaupunkibulevardeiksi?

Ei muutoksia.

 

Tuleeko automaattista nopeusvalvontaa lisätä kaupunkinne katuverkolla?

Kyllä joillakin teillä.

 

Avoin sana. Mitä toimenpiteitä kaupungin liikennejärjestelmässä pitäisi edistää?

Julkisia kulkuneuvoja, ei polttomoottoreita, raideliikennettä!

 

Vihreät Kauniainen

Pitäisikö ruuhkamaksut ottaa käyttöön pääkaupunkiseudulla?

Ruuhkamaksut ovat mahdollinen keino, jos liikenteen ruuhkautuminen muodostuu merkittäväksi ongelmaksi. Tällä hetkellä maksuille ei ole akuuttia tarvetta. Etätyö saattaa jäädä osin pysyväksi ilmiöksi ja poistaa tarpeen varsin pitkäksikin aikaa.

 

Jos ruuhkamaksut otettaisiin käyttöön, mihin käyttöön tai mille taholle ruuhkamaksut tulisi ohjata?

Tuotot tulee kokonaisuudessaan käyttää joukkoliikenteen kehittämiseen. Näin saadaan liikenteestä sujuvampaa kaikille. Myös autoilijoille.

 

Pitääkö henkilöauton käyttömahdollisuuksia rajoittaa muiden liikennemuotojen edistämiseksi? Miten?

Liikenteen sujuvuutta ei pidä hankaloittaa, mutta verotuksen ja käyttömaksujen avulla autoilua voidaan ohjata vähäpäästöisempään suuntaan.
 

Pitääkö julkisia kadunvarsipysäköintipaikkoja lisätä, pitää ennallaan, vähentää?

Nykyinen määrä on suuruusluokaltaan oikea. Liityntäpysäköintipaikkoja tulee kuitenkin lisätä.

 

Pitääkö pysäköintipaikkojen rakentamisvelvoitetta asuin- ja toimitilarakentamisessa (pysäköintipaikkanormi) lisätä, vähentää vai pitää ennallaan

Parhaiden raideyhteyksien varrella mitoituksia voi pienentää. Oleellista on, että kustannukset kohdistuvat oikein. Esim. autottoman osakkaan ei tulisi joutua subventoimaan toisten autohallipaikkoja.

 

Tulisiko henkilöautolle antaa joukkoliikennekaistan käyttöoikeus, jos autossa matkustaa vähintään kolme henkilöä?

Vaikutuksista ja valvonnan mahdollisuuksista tarvitaan lisää tietoa. Tätä voitaisiin testata kokeilulla.

 

Tulisiko moottoriteitä ja muita pääväyliä purkaa ja muuttaa kaupunkibulevardeiksi?

Ei ainakaan suuressa mittakaavassa. Esim. Helsingin kantakaupungin sijainti vaatii sujuvat liikenneyhteydet.

 

Tuleeko automaattista nopeusvalvontaa lisätä kaupunkinne katuverkolla?

Ongelmapaikoissa voi lisätä. Kamerat eivät ole vastuulliselle autoilijalle haitaksi.

 

Avoin sana. Mitä toimenpiteitä kaupungin liikennejärjestelmässä pitäisi edistää?

Kauniaisten tulee varmistaa mahdollisimman hyvät raideliikennevuorot Espoon kaupunkiratahankkeessa.

Kaupunkiradan varteen tehtävä pyöräilyn laatukäytävä on hyvä kestäviä kulkumuotoja parantava hanke, joka sopii liikuntaa painottaville kauniaislaisille vähentäen myös painetta ruuhkamaksuihin.

Eri kulkumuotoja ei pidä miettiä vastakkainasettelun kautta. Yksityisautoilulle, joukkoliikenteelle ja esim. pyöräilylle on kaikille sijansa ja tarpeensa.

 

Kerava

 

Kokoomus Kerava

Pitäisikö ruuhkamaksut ottaa käyttöön pääkaupunkiseudulla?

Ei missään tapauksessa.

 

Jos ruuhkamaksut otettaisiin käyttöön, mihin käyttöön tai mille taholle ruuhkamaksut tulisi ohjata?

Ks. edellinen.

 

Pitääkö henkilöauton käyttömahdollisuuksia rajoittaa muiden liikennemuotojen edistämiseksi? Miten?

Ei.

 

Pitääkö julkisia kadunvarsipysäköintipaikkoja lisätä, pitää ennallaan, vähentää?

Pitää ennallaan (Keravan tilanne).

 

Pitääkö pysäköintipaikkojen rakentamisvelvoitetta asuin- ja toimitilarakentamisessa (pysäköintipaikkanormi) lisätä, vähentää vai pitää ennallaan?

Pitää ennallaan (Keravan tilanne).

 

Tulisiko henkilöautolle antaa joukkoliikennekaistan käyttöoikeus, jos autossa matkustaa vähintään kolme henkilöä?

Kyllä.

 

Tuleeko automaattista nopeusvalvontaa lisätä kaupunkinne katuverkolla?

Ei.

 

Avoin sana. Mitä toimenpiteitä kaupungin liikennejärjestelmässä pitäisi edistää?

Autojen sujuva läpiliikenne kaupungin keskustan halki sekä vaivattomat yhteydet Tuusulan- ja Lahdenväylille on säilytettävä (Keravan tilanne).

 

Kirkkonummi

 

RKP Kirkkonummi

Pitäisikö ruuhkamaksut ottaa käyttöön pääkaupunkiseudulla?

Nej.

 

Jos ruuhkamaksut otettaisiin käyttöön, mihin käyttöön tai mille taholle ruuhkamaksut tulisi ohjata?

Till kommunerna inom HRT:s område.

 

Pitääkö henkilöauton käyttömahdollisuuksia rajoittaa muiden liikennemuotojen edistämiseksi? Miten?

Nej.

 

Pitääkö julkisia kadunvarsipysäköintipaikkoja lisätä, pitää ennallaan, vähentää?

Som hittills.

 

Pitääkö pysäköintipaikkojen rakentamisvelvoitetta asuin- ja toimitilarakentamisessa (pysäköintipaikkanormi) lisätä, vähentää vai pitää ennallaan?

Som hittills.

 

Tuleeko automaattista nopeusvalvontaa lisätä kaupunkinne katuverkolla?

Nej, utom i närheten av skolor.

 

Avoin sana. Mitä toimenpiteitä kaupungin liikennejärjestelmässä pitäisi edistää?

 Effektiv planering av busstrafiken så att den uppfyller de verkliga behoven.

 

Lohja

 

Keskusta Lohja

Pitäisikö ruuhkamaksut ottaa käyttöön pääkaupunkiseudulla?

Ei.

 

Jos ruuhkamaksut otettaisiin käyttöön, mihin käyttöön tai mille taholle maksut tulisi ohjata?

Julkisen liikenteen kehittämiseen.

 

Pitääkö henkilöauton käyttömahdollisuuksia rajoittaa muiden liikennemuotojen edistämiseksi? Miten?

Kyllä, mutta vain kaupunkien keskustoissa, joissa riittävän hyvä julkinen liikenne. Esim. ajokielto arkisin klo 8–16.

 

Pitääkö julkisia kadunvarsipysäköintipaikkoja lisätä, pitää ennallaan, vähentää?

Tarpeen mukaan.

 

Pitääkö pysäköintipaikkojen rakentamisvelvoitetta asuin- ja toimitilarakentamisessa lisätä, vähentää vai pitää ennallaan?

Tarpeen mukaan.

 

Tulisiko henkilöautoille antaa joukkoliikennekaistan käyttömahdollisuus, jos autossa matkustaa vähintään kolme henkilöä?

Kyllä.

 

Tuleeko automaattista nopeusvalvontaa lisätä kaupunkinne katuverkolla?

Ei.

 

Avoin sana. Mitä toimenpiteitä kaupungin liikennejärjestelmässä pitäisi edistää?

 

 

Kokoomus Lohja

Pitäisikö ruuhkamaksut ottaa käyttöön pääkaupunkiseudulla?

Kokoomuksen mielestä ehdottomasti ei. Ruuhkamaksu olisi ylimääräinen työssäkäyvien vero.

 

Jos ruuhkamaksut otettaisiin käyttöön, mihin käyttöön tai mille taholle ruuhkamaksut tulisi ohjata?

Tiestön parantamiseen, polttoaineveron alentamiseen.

 

Pitääkö henkilöauton käyttömahdollisuuksia rajoittaa muiden liikennemuotojen edistämiseksi? Miten?

Ei pidä. Suomi on harvaan asuttu, vähän väkeä, pitkät etäisyydet. Henkilöauto tai vastaava on pääosin järkevin liikkumisväline ottaen huomioon ympäristö, ihmisten hyvinvointi ja taloudellisuus.

 

Pitääkö julkisia kadunvarsipysäköintipaikkoja lisätä, pitää ennallaan, vähentää?

Pitää pitää vähintään entisellään. Kadunvarsipaikkoja pitää olla riittävästi sekä asutukselle että lyhytaikaiselle asioinnille.

 

Pitääkö pysäköintipaikkojen rakentamisvelvoitetta asuin- ja toimitilarakentamisessa (pysäköintipaikkanormi) lisätä, vähentää vai pitää ennallaan?

Alueellinen tilanne ratkaisee. Velvoittavuus pois, vapaata harkintaa rakentajille.

 

Tulisiko henkilöautolle antaa joukkoliikennekaistan käyttöoikeus, jos autossa matkustaa vähintään kolme henkilöä?

Joukkoliikennekaistat ovat ruuhka-alueilla puolustettavia ratkaisuja massojen kuljetukseen. Liityntäväylien osalta lisättävä kaistoja ja väylien vetokykyä sekä yksityisautoille että joukkoliikenteelle.

 

Tuleeko automaattista nopeusvalvontaa lisätä kaupunkinne katuverkolla?

Ei. Nopeusvalvonta, kuten muukin liikenteen valvonta tulee olla näkyvää, tehokasta ja pysyvää.

 

Avoin sana. Mitä toimenpiteitä kaupungin liikennejärjestelmässä pitäisi edistää?

Liityntäväylien (Länsiväylä, Turuntie, Vihdintie, Hämeenlinnantie, Tuusulantie, Lahdentie, Porvoonväylä) vetokykyä on parannettava ja liityntäpysäköintiä tuettava ylläpitämällä pysäköintipaikkoja kohtuullisin kustannuksin. Lisäksi pääkaupungin alueen poikittaisliikenne ratkaistava keskustatunnelin avulla samalla kun kehäteiden vetokykyä lisättävä (myös kehä 4 ja 5).

 

Mäntsälä

 

Kokoomus Mäntsälä

Pitäisikö ruuhkamaksut ottaa käyttöön pääkaupunkiseudulla?

Ei. Maksu lisää pääkaupunkiseudulla työskentelevien ihmisten tekemän työn kustannuksia. Ihmiset ovat eriarvoisessa asemassa, Maksua voidaan pitää veroluontoisena rasitteena. Ihmisten työpaikat sijaitsevat laajalla alueella ja osalla ei ole mitään järkevää mahdollisuutta käyttää julkista liikennettä. Työmatkaan ei ole mitään järkeä käyttää useita tunteja suuntaansa.

Maksu ei tule helpottamaan liikkumista pääkaupunki seudulla. Helpoin tapa olisi siirtää toimistoja ja virastoja laajemmalle alueelle, esim. ympäri Uuttamaata.  Etätyö on tekemässä ruuhkamaksut tarpeettomaksi, Nykyisellään liikenne rullaa erinomaisesti. Ei ole ruuhkia.

 

Jos ruuhkamaksut otettaisiin käyttöön, mihin käyttöön tai mille taholle ruuhkamaksut tulisi ohjata?

Ehdottomasti teiden parantamiseen ja liikenteen joustavuuden parantamiseen.

 

Pitääkö henkilöauton käyttömahdollisuuksia rajoittaa muiden liikennemuotojen edistämiseksi? Miten?

Jos joku ydinkeskustan alue halutaan rauhoittaa julkiselle liikenteelle, niin samassa tahdissa pitää osoittaa liityntäliikenteelle pysäköintimahdollisuudet. Raideliikennettä voidaan suosia siinä vaiheessa, kun junavuoroja tulee riittävän tiheästi. Nykyisellään vuorovälit ovat niin harvat, että ne sopivat vain joillekin.  Vuorovälejä pitää lisätä, jotta julkisesta on jotain hyötyä. Eli todennäköisesti vaatii ”pisararadan”.

 

Pitääkö julkisia kadunvarsipysäköintipaikkoja lisätä, pitää ennallaan, vähentää?

Lisätä Paikallisten yritysten kannalta on erittäin olennaista, että ihmiset pääsevät asioimaan ja löytävät sopivan matkan päästä pysäköintipaikan.

 

Pitääkö pysäköintipaikkojen rakentamisvelvoitetta asuin- ja toimitilarakentamisessa (pysäköintipaikkanormi) lisätä, vähentää vai pitää ennallaan?

Pitää ennallaan. Suomessa on tilaa. Kaikkia rakennuksia ei tarvitse ahtaa Helsingin ydinkeskustaan. Sopivia alueita löytyy laajemmalta alueelta ja pysäköintialueiden/ paikkojen toteuttaminen on järkevää.  Onko sitten vielä tarvetta toimistotiloihin? Korona on hyvin opettanut meille, että toimistotilojen tarve on pienentynyt valtavasti sekä julkisella että yksityissektorilla. Kunnantalojen käyttöaste on jo pienentynyt huomattavasti.

 

Tuleeko automaattista nopeusvalvontaa lisätä kuntanne katuverkolla?

Ei. Mäntsälän katuverkossa ei ole tarvetta automaattiseen nopeusvalvontaan. Olennaista olisi valtateiden nopeusvalvonta. Toimii aika hyvin Mäntsälässä. Olennaista olisi valvoa moottoritien liikennettä.

 

Avoin sana. Mitä toimenpiteitä kunnan liikennejärjestelmässä pitäisi edistää?

Mäntsälä on toivonut lisää vaihtoehtoja moottoritielle liittymiseen. Olemme ajaneet Tuuliruusun liittymän yhdistämistä kantatieverkkoon. Haluamme myös parantaa linja-autoliikenteen käyttöä rakentamalla moottoritielle Mäntsälän aseman kohdalle linja-autoille pysäkit, jotta ihmiset voisivat valita junan ja linja-auton välillä. Nykyisin linja-autot eivät kierrä enää Mäntsälän keskustan kautta vaan ajavat suoraan ohi moottoritietä pitkin. Tarvitsemme myös kehä 5:lle (valtatiet 25/55) teollisuusalueiden liittymien parantamista. Kolmanneksi meidän pitää kehittää koulukuljetuksia palvelemaan myös muuta väestöä, jotta samassa autossa voi matkustaa koululaisten lisäksi muita asiakkaita.

 

Keskusta Mäntsälä

Pitäisikö ruuhkamaksut ottaa käyttöön pääkaupunkiseudulla?

Ei pitäisi.

 

Jos ruuhkamaksut otettaisiin käyttöön, mihin käyttöön tai mille taholle ruuhkamaksut tulisi ohjata?

Tien ylläpitoon, myös joukkoliikenteen parantamiseen.

 

Pitääkö henkilöauton käyttömahdollisuuksia rajoittaa muiden liikennemuotojen edistämiseksi? Miten?

Ei rajoittaa, vaan luoda joukkoliikenteen kautta houkuttelevia vaihtoehtoja siirtyä niihin.

 

Pitääkö julkisia kadunvarsipysäköintipaikkoja lisätä, pitää ennallaan, vähentää?

Kadunvarsipysäköintipaikkoja tulee lisätä.’

 

Pitääkö pysäköintipaikkojen rakentamisvelvoitetta asuin- ja toimitilarakentamisessa (pysäköintipaikkanormi) lisätä, vähentää vai pitää ennallaan?

Lisätä.

 

Tuleeko automaattista nopeusvalvontaa lisätä kuntanne katuverkolla?

Ei.

Avoin sana. Mitä toimenpiteitä kunnan liikennejärjestelmässä pitäisi edistää?

Joukkoliikenteen edellytyksiä tulee parantaa, enemmän vuoroja esim. oikoradalle. Liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen vaihtomahdollisuuksia lisättävä.  Myös pysäkki moottoritielle aseman viereen tärkeä.

 

Nurmijärvi

 

Perussuomalaiset Nurmijärvi

Pitäisikö ruuhkamaksut ottaa käyttöön pääkaupunkiseudulla?

Ei. Kohdistuu väärin perustein työssäkäyviin ihmisiin.

 

Jos ruuhkamaksut otettaisiin käyttöön, mihin käyttöön tai mille taholle ruuhkamaksut tulisi ohjata?

Täysimääräisesti teiden kunnossapitoon.

 

Pitääkö henkilöauton käyttömahdollisuuksia rajoittaa muiden liikennemuotojen edistämiseksi? Miten?

Ei. Yhtä liikennemuotoa rajoittamalla ei pidä edistää toista liikennemuotoa.

 

Pitääkö julkisia kadunvarsipysäköintipaikkoja lisätä, pitää ennallaan, vähentää?

Pysäköintinormien pitää tonteilla olla kaavoituksessa riittävät, jotta kadunvarsipysäköinnin tarve olisi vähäinen.

 

Pitääkö pysäköintipaikkojen rakentamisvelvoitetta asuin- ja toimitilarakentamisessa (pysäköintipaikkanormi) lisätä, vähentää vai pitää ennallaan?

Pysäköintipaikkojen rakentamisvelvoitteen tulee olla riittävä, jotta kadunvarsipysäköinnille ei kohdistu liikennettä haittaavaa painetta.

 

Tuleeko automaattista nopeusvalvontaa lisätä kuntanne katuverkolla?

Ennemmin perinteistä liikennevalvontaa kuin sakotusautomaatteja. Huolellisella harkinnalla esim koulujen läheisyydessä nopeusvalvonta on perusteltua.

 

Avoin sana. Mitä toimenpiteitä kunnan liikennejärjestelmässä pitäisi edistää?

Teiden kunnossapitoon pitäisi panostaa. Pitkäjänteistä kokonaissuunnittelua ja kaikkien liikennemuotojen yhteensovittamista.

Lisäksi pitää mainita, että valtuustoryhmämme oli ainoa taho, joka vastusti HSL:n masinoimaa MAL2019 sopimuksen allekirjoittamista 2020 syksyllä valtuustossa.  Sopimushan piti sisällään ruuhkamaksujen käyttöönoton valmistelun aloittamisen.

 

Porvoo

 

SDP Porvoo

Pitäisikö ruuhkamaksut ottaa käyttöön pääkaupunkiseudulla?

Ei pidä. Julkista liikennettä pitää kehittää ja sitä kautta vähentää liikennettä.

 

Jos ruuhkamaksut otettaisiin käyttöön, mihin käyttöön tai mille taholle ruuhkamaksut tulisi ohjata?

Liikenneturvallisuuteen ja kevyen liikenteen väylien kehittämiseen, liityntäpysäköinnin lisärakentamiseen.

 

Pitääkö henkilöauton käyttömahdollisuuksia rajoittaa muiden liikennemuotojen edistämiseksi? Miten?

Kaupunkien keskustoissa pitää, rakentamalla jalankulku- ja pyöräilypainotteisia alueita mutta kuitenkin haja-asutusalueiden ja autoa työssä tarvitsevien tarpeet huomioiden (kiinteistönhoito, kodinhoitajat, haja-asutus, vammaiset jne)

 

Pitääkö julkisia kadunvarsipysäköintipaikkoja lisätä, pitää ennallaan, vähentää?

Porvoossa tehtyjen laskelmien mukaan niitä voidaan vähentää, mutta jatkossa saattaa olla tarpeen pysäköintitalot.

 

Pitääkö pysäköintipaikkojen rakentamisvelvoitetta asuin- ja toimitilarakentamisessa (pysäköintipaikkanormi) lisätä, vähentää vai pitää ennallaan?

Pitää kokonaisuutena ennallaan. Mutta aluekohtaista vaihtelua voi olla (kuten HKi Kalasataman kokeilut).

 

Tulisiko henkilöautolle antaa joukkoliikennekaistan käyttöoikeus, jos autossa matkustaa vähintään kolme henkilöä?

Ainakin tätä voisi kokeilla pk- seudulla vuoden tai kahden ajan. ja tehdä sitten päätökset. Kannatettavaa ainakin ajatusten tasolla.

 

Tuleeko automaattista nopeusvalvontaa lisätä kaupunkinne katuverkolla?

Kyllä. Koulujen läheisyyteen ja muilla tavoin tietyillä alueilla pitää saada nopeuksia hiljemmiksi.

 

Avoin sana. Mitä toimenpiteitä kaupungin liikennejärjestelmässä pitäisi edistää?

Tiet ja kadut pitää pitää paremmassa kunnossa, turvallisuutta pitää lisätä selkeyttämällä risteysalueita ja mm koulujen läheisyydessä olevia kulkureittejä, kevyen liikenteen väyliä pitää saada useisiin paikkoihin lisää.

 

Kokoomus Porvoo

Pitäisikö ruuhkamaksut ottaa käyttöön pääkaupunkiseudulla? 

Ei.

 

Jos ruuhkamaksut otettaisiin käyttöön, mihin käyttöön tai mille taholle ruuhkamaksut tulisi ohjata?

Jos, niin liikenneväylien kunnossapitoon.

 

Pitääkö henkilöauton käyttömahdollisuuksia rajoittaa muiden liikennemuotojen edistämiseksi? Miten?

Ei pidä. Korkeat polttoaineiden kustannukset voivat rajoittaa monenkin käyttöä jo nyt.

 

Pitääkö julkisia kadunvarsipysäköintipaikkoja lisätä, pitää ennallaan, vähentää?

Kriittisiin paikkoihin voisi lisätäkin mutta pääosin pitää ennallaan.

 

Pitääkö pysäköintipaikkojen rakentamisvelvoitetta asuin- ja toimitilarakentamisessa (pysäköintipaikkanormi) lisätä, vähentää vai pitää ennallaan?

Nykyiset rakentamisvelvoitteet ovat riittäviä.

  

Tulisiko henkilöautolle antaa joukkoliikennekaistan käyttöoikeus, jos autossa matkustaa vähintään kolme henkilöä?

Ei pidä, hankala käytännössä toteuttaa muutenkin.

 

Tuleeko automaattista nopeusvalvontaa lisätä kaupunkinne katuverkolla?

Kokeiluja voisi lisätä paikoissa, jossa liikennemäärät ja riskit merkittävät ja myös ylinopeudet "helposti" syntyvät (pitkät suorat).

 

Avoin sana. Mitä toimenpiteitä kaupungin liikennejärjestelmässä pitäisi edistää?

Autoilun ja kevyen liikenteen tarpeiden yhteensovittamista siten että eri palvelujen mahdollisimman helppo saavutettavuus on toimiva.

 

 

Perussuomalaiset Porvoo

Pitäisikö ruuhkamaksut ottaa käyttöön pääkaupunkiseudulla? 

Ei. Pidämme ruuhkamaksuja ylimääräisenä työssäkäyntiverona, työssäkäynnin kuluja ei pidä lisätä. 

 

Jos ruuhkamaksut otettaisiin käyttöön, mihin käyttöön tai mille taholle ruuhkamaksut tulisi ohjata?

Mikäli niin onnettomasti käy, että ruuhkamaksut otetaan käyttöön, niin ehdottomasti niistä kertyvät varat tulisi sijoittaa tieinfran parantamiseen. Tiestö on paikoin täysin ala-arvoisessa kunnossa.

 

Pitääkö henkilöauton käyttömahdollisuuksia rajoittaa muiden liikennemuotojen edistämiseksi? Miten?

Ei. Liikennettä pitäisi kehittää kokonaisvaltaisesti kaikkia kulkumuotoja tukien.

 

Pitääkö julkisia kadunvarsipysäköintipaikkoja lisätä, pitää ennallaan, vähentää?

Kadunvarsipysäköintipaikkojen määrän tulisi tietty korreloida niiden tarvetta, mutta pääsääntöisesti parkkipaikkoja tulee olla riittävästi kohtuullisen välimatkan päässä, joten ei niitä ainakaan vähentää pidä.

 

Pitääkö pysäköintipaikkojen rakentamisvelvoitetta asuin- ja toimitilarakentamisessa (pysäköintipaikkanormi) lisätä, vähentää vai pitää ennallaan?

Pitää ennallaan ja ehkä jossain määrin myös lisätä. On tärkeää, että autoille löytyy riittävästi tilaa, Suomessa kun auto on monille täysi välttämättömyys.

 

Tulisiko henkilöautolle antaa joukkoliikennekaistan käyttöoikeus, jos autossa matkustaa vähintään kolme henkilöä?

Ei. Järjestely olisi sekava ja käytännössä mahdoton valvoa.

 

Tuleeko automaattista nopeusvalvontaa lisätä kaupunkinne katuverkolla?

Ei. Kameratolpat toimivat lähinnä valtion rahastusautomaatteina, vaikutus liikenneturvallisuuteen on olematon. Suurin osa tietää kameroiden sijainnin, eivätkä kamerat karsi rattijuoppoja, huumeiden käyttäjiä, ajokortittomia tai muuta sellaista, jota perinteisellä liikenteen valvonnalla voidaan suitsia.

 

Avoin sana. Mitä toimenpiteitä kaupungin liikennejärjestelmässä pitäisi edistää?

Parkkipaikkoja riittävästi, leveät kadut, tilavat risteykset ja ennen kaikkea liikenteen sujuvuus pääroolissa.

 

Kristillisdemokraatit Porvoo

Pitäisikö ruuhkamaksut ottaa käyttöön pääkaupunkiseudulla?

Ei.

 

Jos ruuhkamaksut otettaisiin käyttöön, mihin käyttöön tai mille taholle ruuhkamaksut tulisi ohjata?

 

Pitääkö henkilöauton käyttömahdollisuuksia rajoittaa muiden liikennemuotojen edistämiseksi? Miten?

Ei.

 

Pitääkö julkisia kadunvarsipysäköintipaikkoja lisätä, pitää ennallaan, vähentää?

Pitää ennallaan.

 

Pitääkö pysäköintipaikkojen rakentamisvelvoitetta asuin- ja toimitilarakentamisessa (pysäköintipaikkanormi) lisätä, vähentää vai pitää ennallaan?

Ei.

 

Tulisiko henkilöautolle antaa joukkoliikennekaistan käyttöoikeus, jos autossa matkustaa vähintään kolme henkilöä?

Ei.

 

Tuleeko automaattista nopeusvalvontaa lisätä kaupunkinne katuverkolla?

Kyllä.

 

Avoin sana. Mitä toimenpiteitä kaupungin liikennejärjestelmässä pitäisi edistää?

Läpiajokieltoja ja esteitä tulisi vähentää mm. asuinalueiden välillä. Autoilijoille on tehty tarkoituksellisesti ns. pussinperäksi kaavoitettuja alueita, vaikka suoria ajoreittejä on olemassa, mutta sen sijaan pyöräilijöitä suositaan lyhyiden reittien vaihtoehdoissa. Tällaiset järjestelyt tuovat vain lisää autoiluun päästöjä. Autoilu on toisille vaihtoehto, mutta muualla kuin pk-seudulla ja Tampereella sekä Turussa autoilu on elinehto.

 

Sipoo

 

Vihreät Sipoo

Pitäisikö ruuhkamaksut ottaa käyttöön pääkaupunkiseudulla?

Ei tällä hetkellä. Ensin pitää saada julkinen liikenne paremmin toimivaksi ja houkuttelevammaksi.

 

Jos ruuhkamaksut otettaisiin käyttöön, mihin käyttöön tai mille taholle ruuhkamaksut tulisi ohjata?

Ruuhkamaksut tulisi ohjata julkisen liikenteen kehittämiseen.

 

Pitääkö henkilöauton käyttömahdollisuuksia rajoittaa muiden liikennemuotojen edistämiseksi? Miten?

Ei ole vielä tässä vaiheessa tarpeen.

 

Pitääkö julkisia kadunvarsipysäköintipaikkoja lisätä, pitää ennallaan, vähentää?

Pitää ennallaan. Sipoossa pitäisi jatkossa panostaa erityisesti liityntäpysäköintipaikkojen lisäämiseen. 

 

Pitääkö pysäköintipaikkojen rakentamisvelvoitetta asuin- ja toimitilarakentamisessa (pysäköintipaikkanormi) lisätä, vähentää vai pitää ennallaan?

Tulisi pitää ennallaan ja lisätä sähköautojen latauspaikkojen määrää. Uusilla asuinalueilla tulisi suosia alueellisia parkkitaloja, jotta parkkipaikat eivät vie tilaa viheralueilta. Näin saadaan lisättyä lähivirkistyalueiden määrää. 

 

Tuleeko automaattista nopeusvalvontaa lisätä kuntanne katuverkolla?

Kyllä paikoissa, joissa ajonopeuksien pitää pysyä alhaisina kuten koulujen läheisyydessä. Myös muita liikenneturvallisuutta ja ajonopeuksia hillitseviä keinoja voidaan käyttää.

 

Avoin sana. Mitä toimenpiteitä kuntanne liikennejärjestelmässä pitäisi edistää?

Liityntäpysäköintiä tulee lisätä ja siitä tulee tehdä houkuttelevaa. Kevyen liikenteen väylien määrää tulee kasvattaa. Liikenneturvallisuutta tulee parantaa kiinnittämällä huomiota esimerkiksi valaistukseen ja katumaiseen tieverkostoon.

 

Perussuomalaiset Sipoo

Pitäisikö ruuhkamaksut ottaa käyttöön pääkaupunkiseudulla?

Ei pitäisi. Liikkuminen tulee pysyä rajoittamattomana oikeutena.

 

Jos ruuhkamaksut otettaisiin käyttöön, mihin käyttöön tai mille taholle ruuhkamaksut tulisi ohjata?

Tiestön kunnossapitoon ja uusien esim. ratikka väylien sekä/ja liityntä pysäköintipaikkojen rakentamiseen.

 

Pitääkö henkilöauton käyttömahdollisuuksia rajoittaa muiden liikennemuotojen edistämiseksi? Miten?

Ei pitäisi. Liikkuminen tulee pysyä rajoittamattomana oikeutena.

 

Pitääkö julkisia kadunvarsipysäköintipaikkoja lisätä, pitää ennallaan, vähentää?

Pitää ennallaan ja tarvittaessa lisätä varsinkin palvelujen läheisyydessä.

 

Pitääkö pysäköintipaikkojen rakentamisvelvoitetta asuin- ja toimitilarakentamisessa (pysäköintipaikkanormi) lisätä, vähentää vai pitää ennallaan?

Pitää vähintäänkin ennallaan.

 

Tuleeko automaattista nopeusvalvontaa lisätä kuntanne katuverkolla?

Koulujen ja julkisten palvelulaitosten kohdilla kyllä

 

Avoin sana. Mitä toimenpiteitä kuntanne liikennejärjestelmässä pitäisi edistää?

Liityntäpysäköintipaikkoja lisättävä. Varsinkin maaseudulta puuttuvat vaikka teiden varsilla paljon asutusta

 

Tuusula

 

SDP Tuusula

Pitäisikö ruuhkamaksut ottaa käyttöön pääkaupunkiseudulla?

Mitään tarvetta ruuhkamaksuille ei ole. Pandemia on lisännyt etätyötä ja varmasti osa etätyöstä jää pysyväksi. Sähköautoilu lisääntyy vauhdilla. Miksi pitää kehitellä konsteja vaikeuttaa normaalia elämää Helsingin ulkopuolella asuvien osalta?

 

Jos ruuhkamaksut otettaisiin käyttöön, mihin käyttöön tai mille taholle ruuhkamaksut tulisi ohjata?

Ruuhkamaksuissa ei ole järkeä, mutta jos on pakko, niin ruuhkamaksut helsinkiläisille, joilla on ulottuvilla yllin kyllin muita liikkumisen vaihtoehtoja eli auto saattaa olla lähes turha monelle kaupunkilaiselle. Maksun nimi voisi olla esim. kaupunkilaisauton omistusmaksu.

 

Pitääkö henkilöauton käyttömahdollisuuksia rajoittaa muiden liikennemuotojen edistämiseksi? Miten?

Nyt rajoitetaan jo korkeilla paikotusmaksuilla, bussi-, taxi-kaistoilla. Lisärajoituksia ei tarvita. Työssäkäynti keskusta-alueella on luultavasti vähentynyt pysyvästi ja yritykset siirtyvät kiihtyvällä tahdilla halvemmille alueille kehyskuntiin.

 

Pitääkö julkisia kadunvarsipysäköintipaikkoja lisätä, pitää ennallaan, vähentää?

Muutoksiin ei ole tarvetta.

 

Pitääkö pysäköintipaikkojen rakentamisvelvoitetta asuin- ja toimitilarakentamisessa (pysäköintipaikkanormi) lisätä, vähentää vai pitää ennallaan?

Tuusulassa normit ovat kohdillaan. Liian pienet normit ovat johtaneet myös asukkaiden katoamiseen esim. Vantaalla tietyllä uudella asuinalueella.

 

Tulisiko henkilöautolle antaa joukkoliikennekaistan käyttöoikeus, jos autossa matkustaa vähintään kolme henkilöä?

Lisäisi kimppakyytejä.

 

Tuleeko automaattista nopeusvalvontaa lisätä kuntanne katuverkolla?

Ei ole tarvetta.

 

Avoin sana. Mitä toimenpiteitä kunnan liikennejärjestelmässä pitäisi edistää?

Liikenne – ja kevytliikenneväylien pinnoitteet ovat paikoitellen kehnossa kunnossa. Korjausvälejä tihennettävä. Kevytliikenneväylillä tulisi mahdollisuuksien mukaan erottaa jalankulkijoiden, koiranulkoiluttajien kaista pyöräkaistoista. Erityisesti hiljaisia erityisen nopeita pyöriä esim. sähköpyöriä käyttävät aiheuttavat turvattomuutta kävelijöille. Pyöräilijöiden äänetön lähestyminen selkäpuolelta on paha riesa jalankulkijoille. Onko varoitusmerkin anto ohitustilanteessa tosiaan täysin ylivoimainen tehtävä pyöräilijöille?

 

Vihti

 

Perussuomalaiset Vihti

Pitäisikö ruuhkamaksut ottaa käyttöön pääkaupunkiseudulla?

Ei.

 

Jos ruuhkamaksut otettaisiin käyttöön, mihin käyttöön tai mille taholle ruuhkamaksut tulisi ohjata?

Teiden kunnossapitoon ja jos yli jää niin kaikki loppu liikennepolttoaineiden hinnan alennukseen.

 

Pitääkö henkilöauton käyttömahdollisuuksia rajoittaa muiden liikennemuotojen edistämiseksi? Miten?

Ei pidä vaan päinvastoin. Henkilöauto- ja taksiliikenne käyttö mahdollisimman helpoksi, esim. jos kortti menee vaikka poliisin tai lääkärin toimien seurauksena, niin sitten turvallisesti ja mukavasti taksilla.

 

Pitääkö julkisia kadunvarsipysäköintipaikkoja lisätä, pitää ennallaan, vähentää?

Lisätä ja nimenomaan maksutonta parkkeerausta. Olisi esim. kliffaa käydä stadissa jos fiuden saa vaivatta parkkiin ja se ei maksa mitään.

 

Pitääkö pysäköintipaikkojen rakentamisvelvoitetta asuin- ja toimitilarakentamisessa (pysäköintipaikkanormi) lisätä, vähentää vai pitää ennallaan?

Lisätä. On hienoa, jos pääsee sukuloimaan tai tapaamaan frendei niin että siellä on vierasparkkipaikkoja, johon voi turvallisesti parkkeerata.

 

Tuleeko automaattista nopeusvalvontaa lisätä kuntanne katuverkolla?

Ei, kannatan kenttäpoliisin arviointikykyä ja päätöstä arvioida ylinopeustapauksen seuraamuksesta. 

 

Avoin sana. Mitä toimenpiteitä kaupungin liikennejärjestelmässä pitäisi edistää?

Tehdä siitä autoilijalle mahdollisimman helppoa ja vähäkustanteista.

 

Keskusta Vihti

Pitäisikö ruuhkamaksut ottaa käyttöön pääkaupunkiseudulla?

Ei missään tapauksessa. Covid -19 -epidemian mukanaan tuoma etätyöskentelykulttuuri on viimeistään vienyt pohjan tästä työntekijöiden lisäverosta. Toisekseen suunnitellussa ruuhkamaksussa on valuvika, koska ympäristöperustein vero olisi sama kaikille kulkuneuvoille käyttövoimasta riippumatta.

 

Jos ruuhkamaksut otettaisiin käyttöön, mihin käyttöön tai mille taholle ruuhkamaksut tulisi ohjata?

Ruuhkamaksujen tuotot tulisi ohjata nopeiden tietoliikenneyhteyksien rakentamiseen.

 

Pitääkö henkilöauton käyttömahdollisuuksia rajoittaa muiden liikennemuotojen edistämiseksi? Miten?

Ei tule rajoittaa. Pitkien etäisyyksien Suomessa autoilu on välttämättömyys. Tuleekin keskittyä edistämään joukkoliikennettä siellä, missä on joukkoja. Ja muuten tulee keskittyä autoilun ekologisuuden kohentamiseen.

 

Pitääkö julkisia kadunvarsipysäköintipaikkoja lisätä, pitää ennallaan, vähentää?

Pitää ennallaan. Vihdin osalta tämä ei ole suuri ongelma.

 

Pitääkö pysäköintipaikkojen rakentamisvelvoitetta asuin- ja toimitilarakentamisessa (pysäköintipaikkanormi) lisätä, vähentää vai pitää ennallaan?

Pitää ennallaan. Pysäköintitila on helppo myöhemmin muuttaa vaikkapa leikkialueeksi lapsille, mutta myöhemmin parkkipaikkojen rakentaminen on hyvin vaikeaa, ja helposti vähentää esimerkiksi viheralueille varattua aluetta.

 

Tuleeko automaattista nopeusvalvontaa lisätä kuntanne katuverkolla?

Ei tule. Nykyinen peltipoliisitiheys on aivan riittävä.

 

Avoin sana. Mitä toimenpiteitä kaupungin liikennejärjestelmässä pitäisi edistää?

Vihti on muutaman taajaman ja laajan haja-asutusalueen kunta, jossa liikennejärjestelmä tulee rakentaa vahvuuksiin perustuen. Ensiksikin tarvetta liikkua tulisi vähentää rakentamalla nopeita tietoliikenneyhteyksiä, jotta etätyö olisi nykyistä sujuvampaa. Toiseksi yksityistieverkostosta tulee huolehtia myöntämällä nykyistä suurempia kunnan avustuksia tienpitoon. Kolmanneksi kevyen liikenteen verkostoa tulisi kehittää.

 

Kokoomus Vihti

Pitäisikö ruuhkamaksut ottaa käyttöön pääkaupunkiseudulla?

Kysymys ruuhkamaksuista ei Helsingin kokoisessa kaupungissa ole tarpeellinen.

 

Jos ruuhkamaksut otettaisiin käyttöön, mihin käyttöön tai mille taholle ruuhkamaksut tulisi ohjata?

 

Pitääkö henkilöauton käyttömahdollisuuksia rajoittaa muiden liikennemuotojen edistämiseksi? Miten?

Henkilöautojen tarpeellisuus koko Suomen alueella on suuri. Ei tule enää lisätä tätä henkilöautoihin kohdistuvaa painetta.

 

Pitääkö julkisia kadunvarsipysäköintipaikkoja lisätä, pitää ennallaan, vähentää?

Täällä maaseudulla kysymys ei ole relevantti.

 

Pitääkö pysäköintipaikkojen rakentamisvelvoitetta asuin- ja toimitilarakentamisessa (pysäköintipaikkanormi) lisätä, vähentää vai pitää ennallaan?

Pysäköintipaikat ovat rakentajan velvoite ja ne voivat pysyä ennallaan.

 

Tuleeko automaattista nopeusvalvontaa lisätä kuntanne katuverkolla?

 

Avoin sana. Mitä toimenpiteitä kaupungin liikennejärjestelmässä pitäisi edistää?

 

Turku

 

Keskusta Turku

Pitäisikö ruuhkamaksut ottaa käyttöön kaupunkinne alueella?

Ei.

 

Jos ruuhkamaksut otettaisiin käyttöön, mihin käyttöön tai mille taholle ruuhkamaksut tulisi ohjata?

Kaupungin katujen kunnossapitoon ja rakentamiseen, taikka ohjata esim. perustettavaan Turkulaiseen Yritysrahastoon, jonka avulla turkulaiset yritykset saisivat pääomaa, ja jonka tuotoilla kaupunki voisi rahoittaa toimintaansa.

 

Pitääkö henkilöauton käyttömahdollisuuksia rajoittaa muiden liikennemuotojen edistämiseksi? Miten?

Ei.

 

Pitääkö julkisia kadunvarsipysäköintipaikkoja lisätä, pitää ennallaan, vähentää?

Pitää ennallaan.

 

Pitääkö pysäköintipaikkojen rakentamisvelvoitetta asuin- ja toimitilarakentamisessa (pysäköintipaikkanormi) lisätä, vähentää vai pitää ennallaan?

Pitää ennallaan.

 

Tulisiko henkilöautolle antaa joukkoliikennekaistan käyttöoikeus, jos autossa matkustaa vähintään kolme henkilöä?

Ei.

 

Tuleeko automaattista nopeusvalvontaa lisätä kaupunkinne katuverkolla?

Kyllä.

 

Avoin sana. Mitä toimenpiteitä kaupungin liikennejärjestelmässä pitäisi edistää?

Vaarallisissa paikoissa (esim. koulujen ja päiväkotien läheisyydessä) valvonnan tehostaminen esim. automaattisella nopeusvalvonnalla ja hidasteilla.

Asukkaita on aidosti kuultava asuinalueitten tiestöön ja liikenteeseen liittyen.

Päätöksiä pitää voida myös tarkastella kriittisesti ja huonoja päätöksiä pitää voida perua. Lisää kokeiluja ennen mitään sinetöintejä.

Joukkoliikenteen käyttöön tulee kannustaa, ja se pitää olla helppoa ja sujuvaa.

Erityisesti talvikunnossapitoon pitää kiinnittää enemmän huomiota ja vaatimustasoa nostettava. Resursseja lisää kunnossapitoon.

 

SDP Turku

Pitäisikö ruuhkamaksut ottaa käyttöön kaupunkinne alueella?

 

Ei. Turku on sen kokoluokan kaupunki, että isohkot ruuhkat vain ajoittaisia, joten en näe ruuhkamaksuja tarpeellisina.

 

Jos ruuhkamaksut otettaisiin käyttöön, mihin käyttöön tai mille taholle ruuhkamaksut tulisi ohjata?

En kannata ruuhkamaksujen käyttöönottoa.

 

Pitääkö henkilöauton käyttömahdollisuuksia rajoittaa muiden liikennemuotojen edistämiseksi? Miten?

Turussa on jo rajoitettu henkilöauton käyttömahdollisuuksia, kun Aurasiltaa ei saa käyttää arkisin klo 7–9 ja 15-17. Näin taataan joukkoliikenteen sujuva toiminta suurimman ruuhkan aikana. Saman tyyppisiä ratkaisuja voidaan mielestäni tehdä joissakin muissakin kohteissa, perustellusta syystä ja tarkkaan harkintaa käyttäen.

 

Pitääkö julkisia kadunvarsipysäköintipaikkoja lisätä, pitää ennallaan, vähentää?

Niitä tulee vähentää. Turussa on useita maanalaisia pysäköintilaitoksia ja uusia suunnitteilla, samalla myös kasvatetaan keskustan kävelykatualueita. Kadunvarsilta poistuvat parkkipaikat korvataan siis maanalaisilla parkkipaikoilla, joissa tarjolla lämpöä ja palveluita.

 

Pitääkö pysäköintipaikkojen rakentamisvelvoitetta asuin- ja toimitilarakentamisessa (pysäköintipaikkanormi) lisätä, vähentää vai pitää ennallaan?

Tapauskohtaisesti kaikkea kolmea. Ydinkeskustassa omien parkkipaikkojen riittävyys on tärkeää (voidaan siis lisätä pysäköintipaikka vaadetta).  On myös perusteltua vähentää pysäköintipaikkavaatimuksia esimerkiksi, jos rakennus on suunnattu autottomille ikäihmisille tai talo sijaitseen vahvan joukkoliikenteen vaikutusalueella.

 

Tulisiko henkilöautolle antaa joukkoliikennekaistan käyttöoikeus, jos autossa matkustaa vähintään kolme henkilöä?

Mielestäni ei. Turussa on vain muutama joukkoliikennekaista ja niiden pyhittämien joukkoliikenteelle on tärkeää mm., jotta bussit pysyvät aikataulussaan.

 

Tuleeko automaattista nopeusvalvontaa lisätä kaupunkinne katuverkolla?

Jonkin verran kyllä, mm. sellaisille teille, joissa ajetaan usein ylinopeutta ja vaarannetaan suuresti muut tiellä liikkujat (Turussa otan yhdeksi esimerkiksi Kalevantie). Teille, joiden läheisyydessä liikkuu paljon lapsia, esim. lähellä kouluja tulisi automaattista nopeusvalvontaa myös lisätä. Mutta kaiken kattavaa ”tarkkailuverkkoa” ei tule rakentaa.

 

Avoin sana. Mitä toimenpiteitä kaupungin liikennejärjestelmässä pitäisi edistää?

Turku kasvaa ja kehittyy tällä hetkellä kovaa vauhtia, uutta taloa ja infraa nousee niin keskustaa täydentämään, kuin kokonaan uusille isoille vetovoimaisille alueille. Turku satsaa vahvasti kestävään kehitykseen, joukkoliikenteeseen ja keskustan elävöittämiseen mm. lisäämällä kävelykatuja.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita henkilöautojen unohtamista. Henkilöautojen sähköistyminen on jo kovalla kasvu-uralla ja varmaan muutaman sukupolven päästä se on jo lähes täysin päästötöntä. Tulevaisuudessa henkilöautot tullaan parkkeeraamaan ympäri keskustaa oleviin maanalaisiin parkkiluoliin, joihin ajetaan sisään ydinkeskustan ulkopuolelta (nykyisin jo parkkiluola Louhi on tällainen) ja niistä noustaan suoraan ylös keskustan kävelykatu/palvelualueelle. Mikäli tulevaisuudessa päätetään rakentaa raitiotie, niin linjojen päihin tulee rakentaa isot ilmaiset parkkipaikat, joista pääsee ratikkaan nousemalla rivakasti ydinkeskustaan.  

 

RKP Turku

Pitäisikö ruuhkamaksut ottaa käyttöön kaupunkinne alueella?

Ei, siihen ei ole tarvetta Turussa, jossa liikennejärjestelyt on pystytty hoitamaan suht hyvin sisääntuloteillä.

 

Jos ruuhkamaksut otettaisiin käyttöön, mihin käyttöön tai mille taholle ruuhkamaksut tulisi ohjata?

Ruuhkamaksuille ei ole tarvetta Turussa.

 

Pitääkö henkilöauton käyttömahdollisuuksia rajoittaa muiden liikennemuotojen edistämiseksi? Miten?

Ei ja kyllä. Toimivan joukkoliikenteen järjestelyin keskustaan on päästävä joustavasti töihin ja toimittamaan asioita.

Turku on maantieteellisesti pitkänomainen ja saaristomainenkin, joten oman auton käyttö on monelle ainoa vaihtoehto.

Tällöin kannatamme järkevää paikoituspolitiikkaa ja joustavia ratkaisuja, jotta esim. uuden Torin parkkihallin käyttö onnistuu.

Teemme työtä pyöräteiden ja –reittien parantamiseksi, jotta myös lähiöistä onnistuu pyöräily keskustaan ja jotta tuhannet opiskelijat voivat liikkua keskustan läpi turvallisesti ja omia väyliä pitkin.

 

Pitääkö julkisia kadunvarsi-pysäköintipaikkoja lisätä, pitää ennallaan, vähentää?

Niitä voidaan vähentää, kun julkinen liikenne saadaan toteutettua nykyisten päätösten mukaan (runkolinjasto). Kuten edellä; yksityisautoilu sopii hyvin Turkuun, kun liikennejärjestelyt saadaan toteutettua suunnitelmien mukaan.

 

Pitääkö pysäköintipaikkojen rakentamisvelvoitetta asuin- ja toimitilarakentamisessa (pysäköintipaikkanormi) lisätä, vähentää vai pitää ennallaan?

Riippuu mistä kaupunginosista puhutaan: keskikaupungin vanhoista rakennuksista puuttuu parkkipaikkoja, joten täydennysrakentamisen myötä on parkkipaikat rakennettava. Uudisrakentamisessa esim. uusissa kohteissa ei normia ainakaan voi vähentää. Myös nuorison suosimat pikkuautot lisäävät tarvetta. Emme usko, että lyhyellä tähtäimellä Turussa vuokrataan autoja tarvittaessa tai että pyöräily kompensoin autoilun.

 

Tulisiko henkilöautolle antaa joukkoliikennekaistan käyttöoikeus, jos autossa matkustaa vähintään kolme henkilöä?

Ei. Mutta takseille ja koulukyydeille kyllä. Jos haluamme että ihmiset käyttävät joukkoliikennettä, tulee sen olla mahdollisimman joustava.

 

Tuleeko automaattista nopeusvalvontaa lisätä kaupunkinne katuverkolla?

Ei. Mutta jos hurjastelu alkaa, niin kyllä. Rajoitus, joka nyt aivan keskustassa on 30 km/h, on ehkä liian alhainen.

 

Avoin sana. Mitä toimenpiteitä kaupungin liikennejärjestelmässä pitäisi edistää?

Joukkoliikenteen tulee olla sujuva lähiöistä keskustaan. Se on ainoa tapa saada yksityisautoilua vähennettyä. Niin kauan kuin joukkoliikenne on harvaa tai ei oikealla aikavälillä palvele, ei yksityisautoilua voi vähentää tai kieltää. Pidemmällä aikavälillä ja uusien tekniikoiden myötä voidaan ajatella, että keskustan ulkopuolella on parkkitiloja, joista päästään hurahtamaan biobussilla tai vastaavalla keskustaan – mutta siihen on vielä aikaa.

 

Vihreät Turku

Pitäisikö ruuhkamaksut ottaa käyttöön kaupunkinne alueella?

Todennäköisesti kyllä. Asia pitää ensin selvittää perusteellisesti. Jos löytyy teknisesti järkevä tapa toteuttaa ruuhkamaksut, niitä tulee harkita.

  

Jos ruuhkamaksut otettaisiin käyttöön, mihin käyttöön tai mille taholle ruuhkamaksut tulisi ohjata?

Ruuhkamaksut ovat kaupungin tuloa siinä missä muutkin maksut ja verot. Ruuhkamaksut olisi järkevää Norjan tapaan ohjata tehokkaisiin joukkoliikenneratkaisuihin, jotka houkuttelevat mahdollisimman monia käyttäjiä siirtymään pois henkilöauton auton käytöstä kaupunkialueella. Tällöin jää enemmän tilaa heidän käyttöönsä, jotka henkilöautoa välttämättä tarvitsevat.

 

Pitääkö henkilöauton käyttömahdollisuuksia rajoittaa muiden liikennemuotojen edistämiseksi? Miten?

Kyllä. Henkilöautoilu tulee mahdollistaa niille, joille se on välttämätöntä esimerkiksi esteettömyyssyistä. Koska tilaa ei jatkossa riitä kaikille, silloin on välttämätöntä keskustan alueella rajoittaa muuta henkilöautoilua. Ensisijainen tapa on tehdä muista liikkumismuodoista miellyttävämpiä ja nopeampia kuin autoilusta. Keskustan sisäisessä liikkumisessa tulee panostaa pyöräily- ja kävelyreitteihin. Keskustan ja reuna-alueiden välillä taas tulee voimakkaasti lisätä joukkoliikennettä. 

 

Pitääkö julkisia kadunvarsipysäköintipaikkoja lisätä, pitää ennallaan, vähentää?

Vähentää. Keskustan alueella julkisia pysäköintipaikkoja tulee vähentää ja maksuttomat pysäköintipaikat poistaa käytännössä kokonaan. 

 

Pitääkö pysäköintipaikkojen rakentamisvelvoitetta asuin- ja toimitilarakentamisessa (pysäköintipaikkanormi) lisätä, vähentää vai pitää ennallaan?

Vähentää. Rakennuttajille tulee antaa mahdollisuus lieventää pysäköintipaikkanormia niin halutessaan.

 

Tulisiko henkilöautolle antaa joukkoliikennekaistan käyttöoikeus, jos autossa matkustaa vähintään kolme henkilöä? 

Lähtökohtaisesti ei ainakaan ruuhka-aikana. Jos joukkoliikennekäytävälle päästetään suuri määrä muuta liikennettä, vaikuttaa se joukkoliikennettä hidastavasti. Erillinen joukkoliikennekäytävä on tarkoitettu varmistamaan suurten massojen joukkoliikenteen häiriötön, aikataulun mukainen liikennöinti ja houkuttelevuus.

 

Tuleeko automaattista nopeusvalvontaa lisätä kaupunkinne katuverkolla?

Automaattinen nopeusvalvonta lisää merkittävästi katujen turvallisuutta, ja sitä on perusteltua lisätä.

 

Avoin sana. Mitä toimenpiteitä kaupungin liikennejärjestelmässä pitäisi edistää?

Turussa on hyvät ja kunnianhimoiset tavoitteet liikennejärjestelmälle. Nyt niitä pitää alkaa rohkeasti toteuttaa, eikä enää sallia monen vuoden viivästyksiä, kuten on tapahtunut esimerkiksi runkolinjoille.

 

Tampere

 

Vihreät Tampere

Pitäisikö ruuhkamaksut ottaa käyttöön kaupunkinne alueella?

Liikenteen hinnoittelu kannattaa selvittää osana liikennejärjestelmätyötä. Kaupunki on sitoutunut vähentämään autoilun kulkumuoto-osuutta yhdessä seudun muiden kuntien kanssa. Tavoitteeseen voidaan päästä monella tavalla, kuten parantamalla joukkoliikennettä ja liityntäpysäköintiä. Kattava lähijunaverkko olisi myös hyvä ja kustannustehokas osaratkaisu Tampereen seudulle. Liikenteen hinnoittelulla voidaan myös ohjata autoliikennettä ruuhkatuntien ulkopuolelle.

 

Jos ruuhkamaksut otettaisiin käyttöön, mihin käyttöön tai mille taholle ruuhkamaksut tulisi ohjata?

Tämä tulisi myös selvittää liikenteen hinnoittelun selvitystyön yhteydessä. Ainakin joukkoliikenteen palvelutason nostaminen voisi olla järkevä kohde. Tampereella on verrokkikaupunkeihin verrattuna hyvin maltillinen joukkoliikenteen subventointitaso, joten painetta joukkoliikenteen tuen nostoon on.

 

Pitääkö henkilöauton käyttömahdollisuuksia rajoittaa muiden liikennemuotojen edistämiseksi? Miten?

Joiltain osin kyllä. Esimerkiksi keskustoissa ja asuinalueilla henkilöautoliikenteen nopeuksia on tarpeen alentaa. Keskustoissa kannattaa myös ohjata pysäköintiä maan alle sekä suosia muita kulkumuotoja. Tämä lisää viihtyisyyttä, turvallisuutta ja elinvoimaa. Joukkoliikenteen runkoreiteillä painotetaan joukkoliikenteen nopeutta ja sujuvuutta. Nopeamman joukkoliikenteen ansiosta vähentyneet ruuhkat ovat myös niiden etu, joille autoilu on ainoa vaihtoehto.

 

Pitääkö julkisia kadunvarsipysäköintipaikkoja lisätä, pitää ennallaan, vähentää?

Vähentää jonkin verran. Keskustoissa kadunvarsien pysäköintitilaa kannattaa vapauttaa erityisesti jalankulkijoiden ja kivijalkayrittäjien tarpeisiin ja ohjata pysäköintiä pysäköintilaitoksiin. Hyvä uusi avaus on keskustan "parklet" -käytäntö, jossa yrittäjät voivat vuokrata kesäksi parkkiruudun tai pari esimerkiksi terassiksi. Keskustan taloyhtiöiden vajaakäytöllä olevia pysäköintipaikkoja olisi myös hyvä saada kaupalliseen käyttöön. Tämä toisi tuloja taloyhtiöille, parkkipaikkoja keskustaan ja saattaisimmepa säästyä uusien pysäköintiluolien kaivamiselta.

 

Pitääkö pysäköintipaikkojen rakentamisvelvoitetta asuin- ja toimitilarakentamisessa (pysäköintipaikkanormi) lisätä, vähentää vai pitää ennallaan?

Normia kannattaa alentaa. Kattavia tietoja autottomuuden lisääntymisestä kaupunkien keskustoissa ja tehokkaan joukkoliikenteen vyöhykkeillä ei ole oikein saatavilla, mutta näyttää vahvasti siltä, että auton omistaminen on näillä alueilla kääntymässä laskuun. Siksi pysäköintipaikkojen rakentamisvelvoitetta kannattaa monilla alueilla alentaa. Ei myöskään ole oikein, että lisääntyvät autottomat taloudet maksavat osuutensa kalliista autohallipaikoista, joiden markkinahinta ei usein kata rakennuskustannuksia. Kireä velvoitepaikkanormi vaikeuttaa myös kohtuuhintaista asuntotuotantoa.

 

Tulisiko henkilöautolle antaa joukkoliikennekaistan käyttöoikeus, jos autossa matkustaa vähintään kolme henkilöä?

Ei, ellei tutkimusnäyttöä hyödyistä saada. Sinänsä tämä voisi kannustaa kimppakyyteihin, mutta pidämme tämän tyyppisiä etuisuuksia hankalina ja tehottomina keinoina vähentää autoilun kokonaissuoritetta. Joukkoliikenteen sujuvuus ja nopeus erityisesti ruuhkatuntien aikana on tärkeämpi tavoite. Kimppakyytiedut on monissa kaupungeissa kytketty yhteen liikenteen hinnoittelun kanssa.

 

Tuleeko automaattista nopeusvalvontaa lisätä kaupunkinne katuverkolla?

Kyllä. Automaattinen nopeusvalvonta on tutkitusti tehokas keino vähentää ylinopeuksia. Pettämätön keino välttää ”peltipoliisin” määräämä sakko on se, että noudattaa nopeusrajoitusta.

 

Avoin sana. Mitä toimenpiteitä kaupungin liikennejärjestelmässä pitäisi edistää?

Liikennejärjestelmää kannattaa tarkastella vähintään kaupunkiseudun kokonaisuutena, johon liittyy myös kaupunkirakenteen kehittyminen. Autoilulla on tulevaisuudessakin tärkeä rooli kaupunkiseutumme liikennejärjestelmässä, mutta liikenteen sähköistyminen, uudet liikkumisvälineet, etätyöt, monipaikkaisuus, ympäristötietoisuus ja muut tällaiset seikat vaikuttavat hyvin paljon siihen, miten tulevaisuuden kaupunkia kehitetään. Meidän näkökulmastamme tulisi pyrkiä vähentämään autoilun tarvetta ja tarjoamaan autoilulle kilpailukykyisiä vaihtoehtoja. Kaupungin kasvua kannattaa ohjata tehokkaan joukkoliikenteen varrelle ja keskustoihin. Lyhyillä matkoilla hyvä ja terveellinen vaihtoehto autolle on kävely ja pyöräily, joita edistää parhaiten tasokas ja hyvin kunnossa pidetty infra, jossa myös liikkumisen viihtyisyyteen on kiinnitetty huomiota. Joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisäämisessä avainasemassa on runkoreitistö eli raitiotie, runkobussit ja lähijuna liityntäpysäköinteineen. Vihreiden tavoitteena on 15 minuutin kaupunki, jossa palvelut ovat saavutettavissa enintään 15 minuutissa kävellen, pyörällä tai joukkoliikenteellä.

 

Oulu

 

Keskusta Oulu

Pitäisikö ruuhkamaksut ottaa käyttöön kaupunkinne alueella?

Ei.

 

Jos ruuhkamaksut otettaisiin käyttöön, mihin käyttöön tai mille taholle ruuhkamaksut tulisi ohjata?

 

Pitääkö henkilöauton käyttömahdollisuuksia rajoittaa muiden liikennemuotojen edistämiseksi? Miten?

Ei.

 

Pitääkö julkisia kadunvarsipysäköintipaikkoja lisätä, pitää ennallaan, vähentää?

Kadunvarsipysäköinnin määrä vähintään ennallaan.

 

Pitääkö pysäköintipaikkojen rakentamisvelvoitetta asuin- ja toimitilarakentamisessa (pysäköintipaikkanormi) lisätä, vähentää vai pitää ennallaan?

Pitää vähintään ennallaan ja toteutettavan asuin- ja toimitilan rakentamisessa tulee tapauskohtaisesti olla mahdollisuus joustoon.

 

Tulisiko henkilöautolle antaa joukkoliikennekaistan käyttöoikeus, jos autossa matkustaa vähintään kolme henkilöä?

Joukkoliikennekaistan käyttöoikeus mahdollista olosuhteiden mukaan ruuhka- aikojen ulkopuolella.

 

Tuleeko automaattista nopeusvalvontaa lisätä kaupunkinne katuverkolla?

Automaattinen nopeusvalvonta tulisi kohdistaa katuosuuksille/ risteysalueiden läheisyyteen missä on runsaasti jalankulku- ja pyöräilyliikennettä.

 

Avoin sana. Mitä toimenpiteitä kaupungin liikennejärjestelmässä pitäisi edistää?

Liikennevalojen ns. vihreän aallon kehittämistä.

 

Vihreät Oulu

Pitäisikö ruuhkamaksut ottaa käyttöön kaupunkinne alueella?

Vihreiden kuntavaaliohjelmassa ei ole otettu kantaa ruuhkamaksuihin Oulussa. Yksittäisiä mielipiteitä on varmastikin puolesta ja vastaan. 

 

Jos ruuhkamaksut otettaisiin käyttöön, mihin käyttöön tai mille taholle ruuhkamaksut tulisi ohjata?

Hyvä käyttökohde voisi olla kestävän liikkumismuotojen tukemiseen eli joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn edistämiseen.

 

Pitääkö henkilöauton käyttömahdollisuuksia rajoittaa muiden liikennemuotojen edistämiseksi? Miten?

Kestävän liikenteen edistämiseksi kaupunkialueen kaduilla on jaettava tilaa uudelleen, jotta kävely, pyöräily ja joukkoliikenne saavat entistä enemmän tilaa. Tämä todennäköisesti kaventaa henkilöautoille osoitettua tilaa.

 

Pitääkö julkisia kadunvarsipysäköintipaikkoja lisätä, pitää ennallaan, vähentää?

Vähentää, jotta saadaan enemmän tilaa kävelylle ja pyöräilylle sekä viihtyisää katutilaa ihmisille. Kadunvarsipysäköinnillekin tarve säilyy, sillä liikuntarajoitteisille on taattava pysäköintipaikat lähellä palveluita. 

 

Pitääkö pysäköintipaikkojen rakentamisvelvoitetta asuin- ja toimitilarakentamisessa (pysäköintipaikkanormi) lisätä, vähentää vai pitää ennallaan?

Autopaikkojen tarve riippuu kaupunginosasta. Tällä valtuustokaudella Oulun keskustan autopaikkanormia on pienennetty, mikä on hyvä asia. Normeja tärkeämpi asia on miettiä uudet asuinalueet niin, että se mahdollistaa perheille autottoman tai elämisen yhden auton varassa. Tämä tarkoittaa sitä, että uusille asuinalueille saadaan jo suunnitteluvaiheessa paremmat joukkoliikenne ja pyöräily-yhteydet muualle kaupunkiin.

 

Tulisiko henkilöautolle antaa joukkoliikennekaistan käyttöoikeus, jos autossa matkustaa vähintään kolme henkilöä?

En osaa sanoa. Kimppakyytien ja erityisesti biokaasulla tai sähköllä kulkevien kimppakyytien etuisuudet voisivat olla harkitsemisen arvoinen asia. 

 

Tuleeko automaattista nopeusvalvontaa lisätä kaupunkinne katuverkolla?

Lähtökohtaisesti näen nopeusvalvonnan lisäämisen positiivisena asiana, koska sillä voidaan suitsia ylinopeutta, lisätä liikenneturvallisuutta ja vähentää loukkaantumisia. 

 

Avoin sana. Mitä toimenpiteitä kaupungin liikennejärjestelmässä pitäisi edistää?

Haluamme edistää kestävien kulkutapojen, eli kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuuden tavoitteeksi asetetaan 60 % kaikista tehdyistä matkoista vuoteen 2030 mennessä. Tällä hetkellä henkilöautolla kuljetaan noin 60 % matkoista ja kestävillä kulkumuodoilla noin 40 %. Harvaan asutussa Oulussa henkilöautoliikennettäkin tarvitaan, mutta toivottavasti vähemmän ja se kulkee puhtaammilla käyttövoimilla. Oulun keskustassa ja keskustaan saapumisessa tärkeimmiksi kulkutavoiksi nostetaan kävely, pyöräily ja joukkoliikenne. Oulun keskuksien ympärille järjestetään liityntäpysäköintipaikkoja, joista pääsee sujuvalla joukkoliikenneyhteydellä tai kaupunkipyörällä keskustaan.  Maankäytön ja liikenteen suunnittelussa ja rahoituksessa suositaan kestävää liikennettä tukevia ratkaisuja. Joukkoliikenteen reittejä kehitetään nopeammiksi ja sujuvammiksi muun muassa Oulun keskustan läpäisevyyttä parantamalla, paremmalla informaatiojärjestelmällä ja luopumalla polkupyörien kuljetusmaksuista. Oulun seudulla aloitetaan lähijunaliikenne, ja muut tehokkaan joukkoliikenteen vaihtoehdot, kuten raideliikenne ja superbussi, selvitetään ja tuodaan päätöksentekoon. Uusissa joukkoliikennekilpailutuksissa ja kaupungin ostoliikenteessä kaluston käyttövoimana on sähkö tai biokaasu. Joukkoliikenne on edullinen ja kaikille saavutettava vaihtoehto jatkossakin. Mahdolliset hinnan alennukset tulee suunnata kausilippuihin, joukkoliikennekampanjoihin sekä nuorten, opiskelijoiden ja eläkeläisten liikkumiseen. Selvitetään joukkoliikenteen vyöhykehinnoittelussa tasataksamallia. Oulun kävelykeskustaa kehitetään. Viihtyisä keskusta on niin kuntalaisten kuin liike-elämän etujen mukaista. Pyöräilyn baanaverkon ja muun pyöräilyverkon rahoitus turvataan. Ouluun hankitaan uusi vähintään entisen kokoinen kaupunkipyöräjärjestelmä. Pyöräteiden ja jalkakäytävien kunnossapidon tasoa parannetaan ympäri vuoden. Oulun kaupungin hallinnoimissa katutiloissa, kiinteistöissä ja liikuntapaikkojen yhteydessä järjestetään turvallista ja säältä suojattua pyöräpysäköintiä.

 

Liike NYT Oulu

Pitäisikö ruuhkamaksut ottaa käyttöön kaupunkinne alueella?

Ei pidä.

 

Jos ruuhkamaksut otettaisiin käyttöön, mihin käyttöön tai mille taholle ruuhkamaksut tulisi ohjata?

 

Pitääkö henkilöauton käyttömahdollisuuksia rajoittaa muiden liikennemuotojen edistämiseksi? Miten?

Ei pidä.

 

Pitääkö julkisia kadunvarsipysäköintipaikkoja lisätä, pitää ennallaan, vähentää?

Lisätä.

 

Pitääkö pysäköintipaikkojen rakentamisvelvoitetta asuin- ja toimitilarakentamisessa (pysäköintipaikkanormi) lisätä, vähentää vai pitää ennallaan?

Lisätä.

 

Tulisiko henkilöautolle antaa joukkoliikennekaistan käyttöoikeus, jos autossa matkustaa vähintään kolme henkilöä?

Ei pidä.

 

Tuleeko automaattista nopeusvalvontaa lisätä kaupunkinne katuverkolla?

Ei pidä.

 

Avoin sana. Mitä toimenpiteitä kaupungin liikennejärjestelmässä pitäisi edistää?

Kaupungin keskustan alueella oleva 30 km/h oleva nopeusrajoitus on osoittautunut huonoksi ratkaisuksi, se tulee poistaa.