Vinkkejä autonostoon

Käytettyjen autojen tuonti ulkomailta jatkuu. Vuonna 2021 tuotiin Suomeen Traficomin mukaan yli 45 000 käytettyä henkilöautoa. Suurin osa käytetyistä autoista tuotiin Suomeen Saksasta ja Ruotsista. Käytettynä maahantuoduista henkilöautoista yli 16 500 toimi vaihtoehtoisilla käyttövoimalla. Käytettynä tuotujen sähkökäyttöisten henkilöautojen määrä oli yli 15 000, joten edellisvuodesta nousua oli huimat 67 prosenttia.

Auton tuominen vaatii jonkin verran vaivannäköä ja perehtymistä. Esimerkiksi tarvittavat asiakirjat ja muut viralliset paperit on syytä selvittää etukäteen, jotta autonostomatkalla tai sen jälkeen Suomeen saavuttaessa ei tule vastaan ikäviä yllätyksiä.

Ajoneuvon tuominen Suomeen väliaikaisesti autoverotta

Suomessa asuva henkilö ei yleensä saa täällä käyttää autoverotettavaa ajoneuvoa, jos siitä ei ole maksettu autoveroa. Autoverotettavia ajoneuvoja ovat henkilöautot, pakettiautot, sellaiset linja-autot, joiden oma massa on alle 1 875 kg, moottoripyörät (L3- ja L4-luokat) sekä muut L-luokkaan luettavat ajoneuvot.

Muussa valtiossa kuin Suomessa vakinaisesti asuva yksityinen henkilö voi tuoda autoverotettavan ajoneuvon Suomeen ns. turistiajoneuvona väliaikaisesti, autoveroa maksamatta, seuraavin ehdoin:

  • Ajoneuvon tuova henkilö asuu vakinaisesti muussa maassa kuin Suomessa.
  • Ajoneuvo on muualla kuin Suomessa rekisteröity, ja rekisteröinti on voimassa.
  • Ajoneuvoa saa käyttää enintään kuuden kuukauden keskeytymättömänä tai keskeytyvänä määräaikana 12 kuukauden ajanjakson aikana.

Ajoneuvolla tulee olla sitä täällä käytettäessä Suomessa voimassa oleva liikennevakuutus.

Turistin tai muun väliaikaisesti verotonta ajoneuvoa käyttävän henkilön on valvontatilanteessa osoitettava asiakirjoin, että hänellä on perusteet ajoneuvon käytön väliaikaiselle verottomuudelle. Häneltä voidaan esimerkiksi vaatia todistus pysyvästä asuinpaikasta ulkomailla.

Jos henkilön tarkoituksena on oleskella täällä yli 6 kuukautta, hänen on haettava verohallinnolta verottoman käytön pidennystä. Lisätietoja löytyy osoitteesta www.vero.fi ja verohallinnon autoveroneuvonnasta, puh. 029 497 150.

Toisen omistaman ajoneuvon veroton käyttö

Ns. turistiajoneuvoa voivat käyttää sen tuojan lisäksi hänen ulkomailla vakituisesti asuvat perheenjäsenensä ja muutkin sellaiset henkilöt, jotka itse ovat siinä asemassa, että he olisivat voineet tai voisivat tuoda ulkomailta ajoneuvon väliaikaista käyttöä varten. Henkilön perheeseen kuuluvat hänen kanssaan yhteisessä taloudessa asuvat aviopuoliso ja naimattomat lapset.

Veroton ajoneuvo voidaan myös luovuttaa siirrettäväksi Suomessa lyhyitä matkoja huoltoa, korjausta tai muuta käsittelyä varten taikka muussa vastaavassa tarkoituksessa, jos verottomaan käyttöön oikeutettu henkilö ei voi tilapäisesti itse kuljettaa ajoneuvoa.

Veroton käyttö päättyy, jos ajoneuvo myydään, vuokrataan tai muutoin luovutetaan muuhun kuin verottomaksi säädettyyn käyttöön taikka käytettäväksi muulle kuin sellaiselle henkilölle, jolla on autoverolaissa säädetty oikeus ajoneuvon verottomaan käyttöön (Autoverolaki 777/2020, § 43). Luovuttajan on ilmoitettava luovutuksesta Verohallinnolle.

Muita verottoman käytön tilanteita

Vuonna 2014 autoverolakiin lisättiin EU-oikeuden vaatimuksesta yleinen verottoman käytön tilanne, joka koskee vain toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröityjä ajoneuvoja. Suomessa vakituisesti asuva luonnollinen henkilö ja hänen perheensä voivat käyttää veroa suorittamatta sellaista yksityiskäyttöön maahantuomaansa ajoneuvoa veroa yhtäjaksoisesti enintään 14 päivän ajan kerran kalenterivuodessa.

Eräissä muissakin tilanteissa, Suomessa vakinaisesti asuva henkilö voi käyttää ulkomaille rekisteröityä ajoneuvoa (esimerkiksi työsuhde- tai yritysauto, autokilpailut) väliaikaisesti verotta. Osa näistä tilanteista edellyttää, että verottomasta käytöstä tehdään verohallinnolle ilmoitus. (Autoverolaki §§ 36–41).