Punainen-auto

Vinkkejä auton ostoon Ruotsista

Auton tietojen ja kunnon tarkastus ennen ostamista

Jos ostaa auton Ruotsissa autokauppiaalta, siis liikkeestä, ovat kuluttajansuojamääräykset voimassa. Autokauppiaalla pitää olla kaikista myytävistä autoista ”tuoteseloste” ”Varudeklaration, begagnad bil”. Tässä on linkki tuoteselosteen malliin.

Auton kunnon voi tarkastuttaa Ruotsissa ennen ostopäätöksen tekemistä. Ruotsissa on Autotohtoria vastaava organisaatio, joka tekee autojen kuntotarkastuksia. Lisätietoa Bilprovningen.

 

Ruotsissa toimii myös Dekra, jolla on monta katsastuspistettä eri puolilla maata:
Dekran katsastuspisteet.

Ruotsissa on myös Carfax-niminen yritys, joka selvittää autoista monenlaiset tiedot, esimerkiksi onko auto varastettu, matkamittarin lukemat vuosien varrelta, katsastustiedot, ajoneuvoveron maksutiedot, huoltohistoriikki, omistajan vaihdokset jne. Carfax ei tarkasta autoja, mutta hakee edellä mainittuja tietoja sekä omasta että muiden (myös viranomaisten) tietokannoista. Verkossa: Carfax (sivulla on puolivälin jälkeen malli raportista = Visa CARFAX-exempel). Raportin hinta 239,- SEK.

Car.info/sv-se -sivuilla on auton arvon laskuri, rekisteritunnuksella voi hakea auton historiaa ja lisäksi voi selata autojen myynti-ilmoituksia.

Selvitä ajoneuvon tiedot ennen ajoneuvon hankintaa: myyjän omistusoikeus, ajoneuvon valmistenumero, todelliset ajokilometrit ja ajoneuvon vaatimuksenmukaisuus Suomessa (esim. EY-tyyppihyväksyntä ja pakolliset varusteet) sekä CO2-päästötieto, jonka mukaan auton veroprosentti pääsääntöisesti määräytyy. Selvitys CO2-päästötiedosta voi olla Eta-valtiossa annettu rekisteröintitodistus, jossa on tiedot ajoneuvon EY-tyyppihyväksynnästä sekä variantti- ja versionumerot tai vaatimuksenmukaisuustodistus (ns. CoC-todistus).

On syytä tarkastaa myös, onko ajoneuvolla maksamattomia velkoja tai veroja (ajoneuvoverot, ruuhkamaksut, infrastruktuurimaksut tai pysäköintisakot).

 

Kauppakirja ja omistajanvaihdos

Ruotsin kuluttajavirastolla on verkossa kauppakirjalomakkeen malli, jota voi käyttää, kun autokauppa tehdään kahden yksityishenkilön välillä.

Autolle, joka viedään pysyvästi pois Ruotsista, on tehtävä ilmoitus rekisteristä poistoa varten ja poiston syyksi pitää mainita vienti ulkomaille. Myyjän on tehtävä ilmoitus, vaikka ostaja vie auton pois maasta.

Kun auto myydään ulkomaille, tehdään omistajanvaihdot Ruotsissa alkuperäiseen rekisteröintitodistukseen (= keltaiseen II-osaan) tai käyttämällä lomaketta ”Anmälan om avregistrering vid export av svenskregistrerat fordon inom EU/EES”. Lomake verkossa.

Ilmoitukset omistajanvaihdoksista on Ruotsissa lähetettävä/toimitettava sikäläiselle liikennehallitukselle eli Transportstyrelsenille (Swedish Transport Agency) Örebrohon.
Jos on asuinpaikka Ruotsissa ja ruotsalainen henkilötunnus, on käytettävissä muita vaihtoehtoja omistajanvaihtoon: mobiilisovellus tai ilmoitus verkkosivujen kautta.

Auton siirto Ruotsissa

Helpoin tapa saada Ruotsista ostettu käytetty auto tuoduksi Suomeen on siirrätyttää auto Ruotsissa laivasatamaan ilman, että ostaja joutuu hakemaan ruotsalaista tilapäisrekisteröintiä (Tillfällig registrering vid export) samalla kun myyjä tekee ilmoituksen  auton poistamisesta ruotsalaisesta ajoneuvorekisteristä ulkomaille vientiä varten (Anmälan om avregistrering på grund av export).

1)  Auton siirto Ruotsissa ilman ruotsalaista tilapäisrekisteröintiä tai vientitarkoitusta varten tehtyä rekisteristäpoistoa

Ostajan kannalta kaikkein helpoin ratkaisu Ruotsista ostetun auton saamiseksi sikäläiseen laivarantaan on pyytää myyjää toimittamaan auto satamaan. Myyjälle siirrosta koituvat kustannukset voi sopia osaksi kauppahintaa. Jos auto ostetaan autoliikkeestä, on myyjäliikkeellä todennäköisesti keinonsa toimittaa auto toivottuun osoitteeseen.

Jos myyjälle sopii, voi auton ajaa ostopaikasta laivarantaan myös itse. Käytännössä laivarantaan siirron aikana autossa on silloin oltava ruotsalaiset rekisterikilvet ja myyjän vakuutus vielä voimassa tai suomalainen liikennevakuutus, jos suomalainen vakuutusyhtiö myöntää vakuutuksen.

Kun auto on tavalla tai toisella saatu ruotsalaiseen satamaan, voi myyjä tehdä liikennekäytöstä poiston (avställning) internetissä Transportstyrelsenin e-palvelua käyttäen ja lopettaa siten oman vakuutuksensa ja vuotuisen ajoneuvoveron.

Auton voi hakea Ruotsista myös autonkuljetustrailerilla, jollaisen voi vuokrata Ruotsissa huoltoasemalta tai vuokraamosta (noin 50 – 80 €/vrk). Kun vuokraa perävaunun Ruotsista, ei tarvitse maksaa perävaunun hintaa autolautalla Suomesta Ruotsiin. Vetoautolta vaaditaan tietenkin yhdistelmään riittävä vetokyky ja kuljettajalta riittävä ajokortti. Trailerilla hakemalla Ruotsin rekisterikilvet voi jättää jo ostopaikassa myyjälle.

2) Auton siirto Ruotsissa ruotsalaisella tilapäisrekisteröinnillä ja vientitarkoitusta varten tehdyllä rekisteristäpoistolla

Mikäli myyjä ei suostu 1-vaihtoehdon menettelyihin, on ryhdyttävä asioimaan Ruotsin Transportstyrelsenin kanssa, jotta saataisiin ajoneuvo poistettua ruotsalaisesta ajoneuvorekisteristä.

Rekisteristäpoisto ulkomaille viennin vuoksi (Anmälan om avregistrering vid export av svenskregistrerat fordon inom EU/EES) ja tilapäisrekisteröinti (Tillfällig registrering vid export)

 

 

Jos ruotsalainen myy käytetyn ajoneuvon henkilölle, jonka pysyvä asuinpaikka on ulkomailla, tilapäisrekisteröinti on mahdollinen. Myyjän on tällöin tehtävä ilmoitus ajoneuvon rekisteristä poistamisesta ulkomaille viennin vuoksi ja ostajan on samaan aikaan tehtävä hakemus tilapäisrekisteröinnistä. Ostajan pysyvän asuinpaikan on oltava ulkomailla, muutoin tilapäisrekisteröintiä ei voi saada.

Tilapäiset kilvet ovat voimassa yhden kuukauden ajan. Tuona aikana ajoneuvo pitää ajaa pois Ruotsista. Aikaa ei voi pidentää. Tilapäiskilvet pitää tuhota, kun niiden voimassaolo on päättynyt. Tilapäisrekisteröinti ei maksa mitään, mutta autolle on otettava liikennevakuutus.

Transportstyrelsen ei myönnä tilapäisrekisteröintiä, jos

 • Ajoneuvoa ei saa käyttää maksamattomien verojen tai maksujen vuoksi, tai
 • Jos ajoneuvon viimeisestä määräaikaiskatsastuksesta on kulunut aikaa enemmän kuin 12 kuukautta, tai
 • Ajoneuvo on käyttökiellossa lakisääteisen katsastuksen laiminlyömisen tai hylkäämisen vuoksi (toisin sanoen ajoneuvon katsastuksen on oltava voimassa koko sen ajan, jolle tilapäisrekisteröintiä haetaan).

Tätä menettelyä käytettäessä on otettava huomioon, että ulkomaalaisen auton ostajan on pakko ilmoittaa joku ruotsalainen osoite (esimerkiksi jonkun ystävän tai sukulaisen luona), koska Transportstyrelsen lähettää vientirekisterikilvet (tillfälliga registreringsskyltar) ilmoitettuun ruotsalaisosoitteeseen. Prosessiin on varattava useampia päiviä, jopa viikon verran aikaa, sillä hakemus, kopio katsastustodistuksesta, todistus voimassa olevasta liikennevakuutuksesta pitää lähettää Transportstyrelsenille, ja lisäksi hakemuksen käsittelylle pitää varata aikaa. Myyjän pitää lisäksi toimittaa ruotsalainen rekisteröintitodistus alkuperäisenä ja myyjän allekirjoittamana (plus merkinnällä, että auto on poistettu Ruotsin rekisteristä). Näiden lisäksi myös postin kulku vie oman aikansa. Mikäli auton ostaja on Ruotsissa vain yhden päivän eikä hänellä ole antaa mitään ruotsalaista osoitetta, ei tätä menettelytapaa voi soveltaa. Katso kohta 3).

3) Poisto ajoneuvorekisteristä ulkomaille vientiä varten (Anmälan om avregistrering på grund av export).

Jos ruotsalainen myy ajoneuvon henkilölle, jonka asuinpaikka on jossain muussa maassa, mutta joka ei pysty käyttämään vaihtoehtoa 2), sisältyy kaupantekoon enemmän vastuunottoa ruotsalaiselle myyjälle. Näin on siitä syystä, että tällöin autokauppa katsotaan vientimenettelyksi eikä ruotsalaiseksi omistajanvaihdokseksi. Jotta ajoneuvo saadaan poistetuksi ruotsalaisrekisteristä, pitää myyjän lähettää Transportstyrelsenille Örebrohon seuraavat asiapaperit ja kilvet:

 1. Ilmoitus rekisteristäpoistosta vientitarkoitusta varten. Ilmoitus tulee tehdä ajoneuvon rekisteröintitodistuksen II-osaan, tai käyttäen ilmoituslomaketta ”Anmälan om avregistrering vid export av svenskregistrerat fordon inom EU/EES”.
  (Ilmoituslomaketta saa käyttää vain, jos ajoneuvo viedään EU- tai ETA-maahan.  Jos ajoneuvo viedään johonkin muuhun maahan, on aina käytettävä rekisteröintitodistusta.)
  Myyjän on ilmoitettava, että ajoneuvo halutaan poistaa rekisteristä ulkomaille viennin vuoksi. Koska ajoneuvoa ei rekisteröidä uudelle omistajalle Ruotsissa (eli ei ole kyse ruotsalaisesta omistajanvaihdoksesta) sen perusteella, ettei ostajalla ole ruotsalaista henkilötunnusta, ei ole välttämätöntä ilmoittaa ostajan nimeä tai pyytää hänen allekirjoitustaan rekisteröintitodistukseen. Tästä huolimatta ostajan tiedot on hyvä merkitä rekisteröintitodistukseen, sillä ne auttavat Transportstyrelseniä mahdollisissa asiaan liittyvissä selvittelyissä.
  Ostajalle pitää antaa rekisteröintitodistuksen osat I ja II. Itselleen myyjän on hyvä ottaa valokopiot todistuksista.
 2. Ajoneuvon molemmat rekisterikilvet (yksi kilpi riittää, jos ajoneuvossa, kuten moottoripyörässä, traktorissa, mopedissa, maastoajoneuvossa, lumikelkassa tai perävaunussa on vain yksi kilpi).
 3. Todiste, joka yksiselitteisesti todistaa, että ajoneuvo on viety pois Ruotsista. Tällainen todiste voi olla esimerkiksi:
  1. kopio rekisteröintitodistuksesta, jonka on myöntänyt ajoneuvon ostajan kotimaan rekisteriviranomainen tai
  2. ostajan kotimaan rekisteriviranomaisen antama kirjallinen vahvistus siitä, että ajoneuvo on rekisteröity kyseisessä maassa tai
  3. kopio ostajan kotimaan tullin antamasta asiakirjasta, josta selvästi ilmenee, että kyseisestä ajoneuvosta on tehty tulliselvitys tai
  4. virallisen kuljetusliikkeen antama todistus, josta ilmenee, että ajoneuvo on viety pois Ruotsista todistuksessa nimeltä mainittuun muuhun maahan.

Kun kaikki kolme yllä mainittua ovat saapuneet Transportstyrelseniin, ajoneuvo poistetaan ruotsalaisrekisteristä.  Jos joku vaaditusta kolmesta puuttuu, ajoneuvo pysyy rekisteröitynä Ruotsiin ja auton myyjä säilyy auton omistajana niin kauan, kunnes kaikki kolme vaadittua todistetta ovat saapuneet Transportstyrelseniin.

On syytä varautua siihen, että aikaa kuluu ennen kuin auton uusi ostaja pystyy rekisteröimään auton kotimaassaan ja saa rekisteröintitodistuksen.

Viime kädessä myyjä on vastuussa siitä, että kaikki edellä mainitut ja vaaditut kolme todistetta tulevat lähetetyiksi Transportstyrelsenille.  Myyjän on syytä myös muistaa, että hänellä säilyy ajoneuvoveron maksuvelvollisuus sekä liikennevakuutusvelvollisuus niin kauan, kunnes ajoneuvo on poistettu ruotsalaisrekisteristä.

Lisätietoa englanniksi Transportstyrelsenin sivuilla.

Hakeako auto itse vai turvautuako noutopalveluihin

Alalla on palveluyrityksiä, jotka noutavat maksua vastaan asiakkaan nimiin autoja ulkomailta. Jos ei itse halua tai ehdi hoitaa auton osto- ja noutoprosessia, voi vertailla itse toimimisen tai eri palveluntarjoajien hintoja ja antaa toimeksiannon tällaiselle välittäjäyritykselle. Palveluita hintatietoineen tarjoavat mm. nouto.fi, autolahde.fi, autoruotsista.com tai kasicars.fi.

 

Tuontitoimenpiteet Suomessa

Jos haluat ajaa autoverollista ajoneuvoa Suomessa ennen ensirekisteröintiä, tee Verohallinnolle sähköinen käyttöönottoilmoitus OmaVerossa.
Saat automaattisen vahvistuksen käyttöönottoilmoituksesta sähköpostiisi. Pidä Verohallinnon vahvistuskirje luettavassa muodossa (tuloste tai mobiili) mukana ajoneuvossa.

Suomessa rekisteröitäväksi tarkoitettua autoverollista ajoneuvoa saa käyttää väliaikaisesti ennen veronmaksua enintään kolmen (3) kuukauden ajan, jos ajoneuvosta on tehty käyttöönottoilmoitus Verohallinnolle – kuitenkin enintään autoveron eräpäivään saakka.

Jos ajoneuvoa ei käytetä Suomessa ennen rekisteröintiä tai se siirretään kuljetusvälineellä, siitä ei tehdä käyttöönottoilmoitusta.

 

Ulkomainen rekisteröinti, liikennevakuutus tai siirtolupa ja siirtovakuutus

Ajoneuvossa on oltava voimassa oleva rekisteröinti toisessa Eta-valtiossa. Jos ei ole, on ajoneuvolle hankittava suomalainen siirtolupa.

Jos ajoneuvossa on toisen Eta-valtion rekisteröinti, pitää siinä olla myös liikennevakuutus (joko siitä maasta, jossa se on rekisteröity tai Suomesta.) Jos tarvitaan siirtolupa ja -tarrat, pitää ottaa siirtovakuutus. Siirtovakuutuksesta saat lisätietoja Liikennevakuutuskeskuksen sivuilta.

Ajoneuvon käyttäjä vastaa siitä, että ajoneuvon rekisteröinti ja liikennevakuutus ovat voimassa, kun ajoneuvoa käytetään maahantuonnin jälkeen Suomessa liikenteessä. Lisäksi ajoneuvon on täytettävä liikennekelpoisuuden vaatimukset.

Sinun ei maahantuontivaiheessa tarvitse asioida Verohallinnossa, jos ajoneuvolla on voimassa oleva Eta-alueen rekisteröinti ja liikennevakuutus ja olet saanut vahvistuksen käyttöönottoilmoitukseen sähköisesti.

Jos toisen Eta-valtion rekisteröinnin voimassaolo päättyy ennen kuin ajoneuvo on rekisteröitävissä Suomeen, hanki katsastustoimipaikalta siirtolupa.

 

Autovero

Autoveroilmoitus liitteineen tulee antaa viiden (5) päivän kuluessa käyttöönottoilmoituksen tekemisestä.  Tutustu autoveroilmoituksen ohjeisiin.
Jos et ole antanut käyttöönottoilmoitusta, tee autoveroilmoitus OmaVerossa ennen kuin ajoneuvon verollinen käyttö Suomessa alkaa tai ajoneuvo rekisteröidään.

Autoveroilmoituspalvelun kautta annetusta autoveroilmoituksesta saat autoverotuspäätöksen OmaVeroon. Verotuspäätös lähetetään myös postitse. Autoveron eräpäivä on kuukauden 24. päivä. Autoverotuspäätöksen ja eräpäivän välissä on aina vähintään 2 viikkoa. Eräpäivä on seuraava 24. päivä siitä, kun päätöksestä on kulunut 14 päivää.

Ajoneuvon veroton käyttöoikeus käyttöönottoilmoituksella päättyy autoveropäätöksessä annettuna eräpäivänä. Tämän jälkeen ajoneuvon käyttö on mahdollista vain siten, että autovero on maksettu ja ajoneuvo rekisteröidään Suomessa.

Verohallinnon sivuilla on autoverolaskuri, jonka avulla voit arvioida, paljonko sinun pitää maksaa autoveroa käytetystä ajoneuvosta. Jos sinulla ei ole arviota myyntihinnasta, saat arvion käytettyjen ajoneuvojen hintatietopalvelusta.
Jos haluat etukäteen sitovan päätöksen autoveron määrästä tai esimerkiksi ajoneuvon verotusarvosta, voit hakea maksullisen ennakkoratkaisun.
Lisätietoja autoveron määrän arvioinnista.
Autoveron määrää voi arvioida myös aiemmin tehtyjen verotuspäätösten perusteella Verohallinnon sivuilta.

 

Rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti

Ajoneuvon rekisteröinnin edellytyksenä on autoveron maksaminen ja hyväksytty rekisteröintikatsastus.

 

Rekisteröintikatsastus

Maahantuotu ajoneuvo on rekisteröintikatsastettava ennen rekisteröintiä. Voit aloittaa ajoneuvon rekisteröintikatsastuksen maahan saapumisen jälkeen jo ennen kuin teet autoveroilmoituksen.

Liitä kopio rekisteröintikatsastustodistuksesta autoveroilmoitukseen. Se nopeuttaa autoverotuksen toimittamista.

 

Rekisteröinti

Jos autoveron maksaa OmaVeron kautta, rekisteröintilupa lähtee Verohallinnolta välittömästi maksun jälkeen sähköisesti Traficomille.
Verkkopankin kautta autoveroa maksettaessa maksumerkintä näkyy 1-3 päivän viiveellä, jolloin rekisteröintiluvan lähettäminen Traficomille kestää kauemmin kuin OmaVeron kautta maksettaessa.

Ajoneuvo rekisteröidään Suomeen katsastustoimipaikalla. Ajoneuvorekisteriin merkityn ajoneuvon omistajan (tai osamaksukaupassa haltijan) tulee olla autoveropäätöksessä mainittu verovelvollinen.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom lähettää ajoneuvolain § 88 mukaan ETA-valtiossa rekisteröidyn ajoneuvon ensirekisteröinnistä tiedon kyseisen valtion rekisterinpitäjälle.
Ruotsissa Traficomia vastaava viranomainen on Transportstyrelsen, joka poistaa Suomeen rekisteröidyt ajoneuvot rekisteristä Traficomin ilmoituksen perusteella, jos ajoneuvoa ei ole jo poistettu ruotsalaisen myyjän toimesta.

 

Tuontiauton vakuuttaminen

Usein on mahdollista hankkia liikennevakuutus Suomesta jopa ennen asiakkaan lähtöä autonostomatkalle ulkomaille.

Vakuutusyhtiö if:n ohjeistus:

”Jos tuot auton omatoimisesti Ruotsista tai Saksasta, sinun kannattaa useimmissa tapauksissa hankkia suomalainen liikennevakuutus puhelimitse jo ennakkoon, kun lähdet tuomaan autoa Suomeen. Vakuutus on voimassa ajoneuvon ostohetkestä alkaen.
Käytännössä sinun kannattaa ottaa tuontiautolle liikenne- ja kaskovakuutus jo siinä vaiheessa, kun lähdet tuomaan autoa EU- tai ETA-maasta Suomea kohti, jolloin kasko turvaa autoasi jo kotimatkalla.”

Ajoneuvosta tarvitaan vakuutusta varten seuraavat tiedot (if:n vaatimukset): merkki ja malli, sylinteritilavuus, teho kilowateissa, auton paino, käyttövoima, vuosittaiset ajokilometrit, käyttöönottovuosi, valmistenumero, korityyppi ja tieto siitä, onko kuljettaja alle 24-vuotias.

Ehtona suomalaisen liikennevakuutuksen käyttämiselle ostomaassa on tietenkin se, että ostomaan viranomainen hyväksyy suomalaisen liikennevakuutuksen.

Ulkomailta ostetulle autolle on laivamatkan ajaksi myös mahdollista ottaa kuljetusvakuutus suomalaisesta vakuutusyhtiöstä, jos auto tulee esimerkiksi ilman kuljettajaa laivarahtina toiselta mantereelta.

Suomen liikennevakuutuslain (460/2016) pykälän 6 mukaan ajoneuvon omistaja ja haltija ovat velvollisia vakuuttamaan ajoneuvon sen omistus- tai hallintaoikeuden siirtymispäivästä lukien. Edellä 1 momentista poiketen toisesta ETA-maasta Suomeen tuotavan ajoneuvon vakuuttamisvelvollisuus alkaa välittömästi, kun ajoneuvon ostaja on sopimuksessa hyväksynyt ajoneuvon toimituksen, vaikka ajoneuvoa ei ole vielä rekisteröity Suomessa.