Automatkailijan Viro

Viro

Automatkailijan Viro

Viro on pohjoisin Baltian valtioista, sijaitsee Itämeren itärannalla Suomenlahden eteläpuolella. Virossa on noin 1 500 järveä ja 2 000 saarta. Suurin järvi on Peipsijärvi. Maa on muodoiltaan tasainen. Viron korkein kohta on Suur Munamägi, jonka korkein huippu sijaitsee 317 m merenpinnan yläpuolella. Metsää Viron maa-alueesta on noin 50 %.  Saarenmaa on Viron isoin saari. Muita isoja saaria ovat Hiiumaa, Muhu ja Vormsi. Tärkein Viron kansallispuisto on Lahemaan kansallispuisto. Luonnonsuojelualueita ovat mm. Viidumae, Vilsandi, Endla ja Alam-Pedja.

Automatkailijan Viro

Yleistietoa Virosta

Pinta-ala 45 339 km²
Asukasluku 1,331 milj.
Väestöntiheys 29,1 as. / km²
Valtakieli viro
Hallitusmuoto tasavalta
Pääkaupunki Tallinna 426 538
Muita kaupunkeja Tartto 100 000 Narva 70 000 Pärnu 44 000

Apua ongelmatilanteissa

Tiepalvelu

Puhelin: +372 6979 188 tai matkapuhelimesta 1888 (Eesti Autoklubi/RedGo). Apu on maksullista. Maassa on myös muita tiepalvelua tarjoavia organisaatioita.

Autoliiton Plus- tai Premium -jäsen (tai ePlus/ePremium)

Autoliiton (e)Plus- tai (e)Premium -jäsen soittaa Suomeen Autoliiton palvelukeskukseen. Puhelinnumero löytyy jäsenkortista.

 

Päivitetty 12/2023.

 

Tärkeät yhteystiedot

 • Poliisi 112
 • Ambulanssi 112
 • Palokunta 112

Moottorin matkavinkit Viroon

Autoliiton jäsenlehti Moottori reissaa ja esittelee mielenkiintoisimmat matkakohteet niin kotimaassa kuin maailmalla. 

Moottori.fi
Automatkailijan Viro

Raitiotien rakennustyöt Tallinnassa

 • Jos onnettomuudesta aiheutuu henkilövahinkoja, tai jos onnettomuuden kulusta tai vahinkoilmoituksen tekemisestä syntyy erimielisyyttä, tai jos vahinkoa kärsinyt ei ole lainkaan paikalla (esimerkiksi on törmätty pysäköityyn autoon, lyhtypylvääseen, liikennemerkkiin jne.) pitää tehdä ilmoitus poliisille. Ilmoittamatta jättämisestä voi seurata sakkoa jopa 1 200 euroa sekä ajokieltoa enintään yksi vuosi.

  Poliisille pitää myös ilmoittaa suurten riistaeläinten (susi, karhu, ilves, hirvi jne.) kanssa tapahtuneet vahingot.

  Liikenneonnettomuudessa osallisena oleva henkilö ei saa nauttia alkoholia eikä muita päihdyttäviä aineita ennen kuin poliisi on varmistanut tilanteen onnettomuuspaikalla. Ajoneuvoja saa siirtää ainoastaan silloin, jos niistä aiheutuu liikenneruuhkaa, ja tapahtuman tiedot (ajoneuvojen sijainti) on merkitty ylös. Muutoin täytyy odottaa poliisin saapumista paikalle.

 • Onnettomuuden voi ilmoittaa suoraan paikan päältä älypuhelimella viroksi tai englanniksi osoitteessa.
  Digitaalisen onnettomuusraportin voi tehdä liikenneonnettomuudesta, jossa on olut osallisina enintään viisi ajoneuvoa. Ilmoituksen voi tehdä sekä Virossa että ulkomailla rekisteröidyistä ajoneuvoista. Ilmoituksessa pitää antaa tiedot onnettomuuteen osallistuneista ajoneuvoista ja onnettomuuden olosuhteista, laittaa kuvia ajoneuvoista ja onnettomuuspaikasta ja kun olet vahvistanut antamasi tiedot, vahinkoilmoitus lähetetään valitsemallesi vakuutusyhtiölle tarkastettavaksi.
  Onnettomuusilmoituksen voi tehdä myös verkosta saatavilla olevalla lomakkeella

  Vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsineen on viipymättä ilmoitettava vakuutustapahtumasta joko vahingon aiheuttajan vakuutusyhtiölle tai vahinkoa kärsineen vakuutusyhtiölle.
  Vahingonkorvausvelvollisuus tulee maksettavaksi, kun vakuutustapahtuman selvittämisen sekä vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden olemassaolon ja laajuuden toteamiseksi tarvittavat toimenpiteet on suoritettu. Vakuutusyhtiön on toteutettava kaikki vaaditut toimenpiteet kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään 30. kalenteripäivänä sen jälkeen, kun vakuutustapahtumasta on tehty ilmoitus.
  Lähde:
  Liikennevakuutuslaki (Liikluskindlustuse seadus), verkossa.

  Jos kyseessä ovat vain aineelliset vahingot, riittää kansainvälisen vahinkoilmoituslomakkeen täyttäminen, poliisia ei tarvitse kutsua paikalle.

  Ilmoitusta poliisille ei myöskään tarvitse tehdä, jos osapuolet ovat yksimielisiä syyllisyyskysymyksestä eikä kukaan osapuolista ole päihdyttävien aineiden alaisena. Tällöinkin riittää vakuutusyhtiölle tehtävä ilmoitus.

  Onnettomuuden syyllisen osapuolen on esitettävä vakuutusyhtiölle viiden vuorokauden sisällä kirjallinen selvitys tapahtuneesta ja lisäksi onnettomuuteen osallinen ajoneuvo on toimitettava vahinkotarkastajalle teknistä tarkastusta varten samoin viiden vuorokauden kuluessa. Jos laiminlyö tämän määräyksen, vakuutusyhtiöllä on oikeus vaatia 30 % korvaussummasta syylliseltä osapuolelta, ei kuitenkaan enempää kuin 450 euroa uhrille maksettavasta korvauksesta.

  Lähde. Poliisi (Traffic accident)

  Tallinnan keskusta-alueen poliisiasema sijaitsee osoitteessa Kolde puiestee 65, puh. +372 612 3000. Virasto on auki ma–pe klo 9.00– 17.00.  Pikaista apua tarvitsevan on soitettava hätänumeroon 112.

 • Juomarahan antaminen ei ole kovin yleistä Virossa, mutta ravintoloissa voi antaa noin 10 %:n juomarahaa, jos on tyytyväinen palveluun.

  Tallinnan parhaat ruokaravintolat ovat listattuna Visit Tallinn -sivuilla.

 • Tieverkon pituus ja teiden viitoitus

  Koko tiestö: 89 382 km
  Kansallisia teitä: 16 969 km
  Kansallisista teistä pääteitä: 1 603 km
  Kansallisista teistä toisen luokan teitä: 12 528 km

  Kansallisten teiden päätiet (põhimaantee): numerointi 1–11, 92
  Kansallisten teiden toisen luokan tiet (tugimaantee): numerointi 12–91, 93–95

  Maassa ei ole moottoriteitä.

  Teiden kunto

  Kaupunkien ulkopuolella tiet ovat melko hyvässä kunnossa, mutta osa pienimmistä teistä on päällystetty soralla tai hiekalla.
  Talvella tiet on jaettu eri tason hoitoluokkiin siten, että vilkkaimmat tiet hoidetaan ensin.

  Maailman talousfoorumin vuoden 2019 raportin mukaan teiden taso Virossa oli sijalla 42 (maailman maita oli vertailussa 141). Latvian tiestö oli sijalla 95 ja Liettuan sijaluku oli 39 (Suomen 23).

  Virolla on tavoitteena, että pääteillä Tallinna-Tartto ja Tallinna-Pärnu olisi kaksi ajokaistaa per ajosuunta vuoteen 2030 mennessä, mutta infrastruktuuribudjetin tiukentumisen vuoksi tavoite on siirtynyt vuoteen 2050.
  Lähde: news.err.ee / Two-lane highway work in Estonia may not be finished until 2050

  Tallinnan Matkustajasatamaan johtavan raitiotien rakennustyöt alkoivat keväällä 2023. Uusi raitiolinja aloittaa liikennöinnin kesällä 2024.