Autoilijoiden edunvalvonta on Autoliiton ydintehtävä.

Autoliitto tekee edunvalvontatyötä määrätietoisesti, monipuolisesti ja asiantuntemukseen sekä faktoihin perustuen. Tärkeässä roolissa ovat päättäjille eli muun muassa ministeriöille ja eduskunnan valiokunnille annettavat lausunnot sekä kuulemistilaisuudet.

Autoliitto on mukana myös erilaisissa työryhmissä, joissa asioihin päästään vaikuttamaan jo alkuvaiheessa sekä tuomaan autoilijoiden ja tieliikenteen näkökulma esiin.

Yksi tärkeä edunvalvonnan keino on nostaa valmisteilla olevia asioita Autoliiton omien kanavien sekä muun median kautta julkisuuteen, jotta kansalaiset saavat tietää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mitä on suunnitteilla ja millaisia vaikutuksia suunnitelmilla olisi toteutuessaan tavallisten ihmisten elämään. Moni hanke on muuttanut muotoaan syntyneen kansalaiskeskustelun ansiosta tai kaatunut kokonaan. Tästä hyvänä esimerkkinä Juha Sipilän hallituskaudella (2015-2019) esitetty liikenneverkkoyhtiön perustaminen ja sen myötä tuotava tievero.

Autoliiton edunvalvontatyö on jatkuvaa ja sitä tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Uhkia autoilulle ja sitä kautta elinkeinoelämälle, kotitalouksille ja kansantaloudelle on nyt runsaasti ilmassa. Autoliitto on omalla toiminnallaan saanut muutettua tai lievennettyä monia autoilijoita koskettavia asioita jo suunnitteluvaiheessa. Kansalaisille päätökset usein näkyvät kuitenkin muun muassa veronkorotuksina, jotka muistetaan. Se, että korotusta on saatu aiottua alemmaksi ei välttämättä tule edes yleiseen tietoon. Erilaiset parannukset ja helpotukset puolestaan nopeasti unohdetaan.

Autoliitto on taloudellisesti riippumaton ja poliittisesti sitoutumaton järjestö, jonka rahoitus tulee sen jäseniltä. Suuri jäsenmäärä, taloudellinen riippumattomuus ja poliittinen sitoutumattomuus antavat Autoliitolle tukevan selkänojan ajaa vastuullisen autoilun asiaa Suomessa nyt ja tulevaisuudessa.