Kuka omistaa autosi datan?

Autoliitto on käynnistänyt yhdessä FIA alue 1:n ja eurooppalaisten sisarjärjestöjensä kanssa My Car My Data -kampanjan (www.mycarmydata.eu), jonka tavoitteena on vahvistaa kuluttajien asemaa yhteydessä olevien autojen (connected car) yleistyessä. Kampanja vaatii huomion kiinnittämistä tietosuojaan, kuluttajien valinnanvapauteen sekä vapaan ja reilun kilpailun varmistamiseen eri palveluntarjoajien välillä.

Mitä tietoja auto kerää ja välittää?

Nykyaikaiset autot keräävät runsaasti tietoa niiden käytöstä ja tätä tietoa on mahdollista hyödyntää monin tavoin. Harva autoilija kuitenkaan tietää, mitä kaikkea dataa oma auto tallentaa ja välittää eteenpäin. Kansainvälisen autoliitto FIA:n alue 1, joka edustaa eurooppalaisia autoilijoita, selvitti esimerkin omaisesti kahdesta uudesta autosta, mitä kaikkea tietoa ne keräävät.

Sijaintitietoja ja vikamuistin lukua

Autot tallentavat muun muassa ajoneuvon paikkatietoja, matkojen pituuksia ja matkapuhelinten yhteystietoja ja pystyvät välittämään näitä eteenpäin autonvalmistajalle. Muistiin jäävät myös muun muassa turvavyön esikiristimen toiminta, joka viittaa äkkijarrutuksiin, navigaattorin viimeisimmät kohdetiedot, moottorin suurimmat käyntinopeudet ja sitä kautta mahdolliset väärinkäytökset, mittarilukemat, sijainnit missä esimerkiksi sähköautoa on ladattu ja viimeisimmät paikat, missä auto on pysäköity. Vikatiedot luonnollisesti tallentuvat ja ne on mahdollista välittää eteenpäin autonvalmistajalle.

Haluatko omistaa tietosi?

Tietojen tallentuminen ja verkon välityksellä yhteydessä olevat autot mahdollistavat monien autoilijaa hyödyttävien palveluiden tarjoamisen, mutta asiaan liittyy myös sudenkuoppia. Esimerkiksi tällä hetkellä vain autonvalmistajilla ja heidän valtuuttamillaan toimijoilla on suora pääsy ajoneuvojen keräämään dataan. Kuluttajille jää myös epäselväksi, mitä kaikkea tietoa heidän autonsa keräävät, käsittelevät, tallentavat ja välittävät eteenpäin.

skip_embed Pääsy autosi tietoihin -video

Videon näyttämiseen vaaditaan, että hyväksyt sivuston evästeet.

Minun autoni, minun tietoni

Autot, joissa on antureita sekä paikannus- ja viestintälaitteita, pystyvät lähettämään yhä enemmän tietoja kuljettajista, mm. heidän ajokäyttäytymisestään ja -tavoistaan. Huomisen autot pystyvät viestimään ajomieltymyksistäsi ja parantamaan turvallisuutta, kestävyyttä ja mukavuutta.

Nyt saatavilla olevat verkotetut ajoneuvojärjestelmät voivat auttaa pelastuspalveluja pelastamaan sinut onnettomuuden jälkeen, räätälöidä kaupallisia tarjouksia matkaasi varten tai varoittaa sinua autosi huoltotarpeista. Tiedot ajoneuvon tilasta, matkustajien määrästä ja sinun autonkäyttötavoistasi antavat yrityksille mahdollisuuden tarjota sinulle yksilöllisesti räätälöityjä palveluja.

Kuluttajan saatava päättää

Meidän mielestämme tietoihin sinun liikkumistavoistasi saisi päästä käsiksi vain sinun täysin tietoisella suostumuksellasi. Meidän mielestämme sinun pitäisi olla se, joka päättää mitä tietojasi jaetaan ja kenelle. Niin saisit vapauden valita haluamasi palvelut autoosi.

90 % eurooppalaisista ajattelee, että he omistavat oman ajoneuvonsa tiedot ja että autoilijoiden pitäisi lähtökohtaisesti saada itse valita, jaetaanko niitä vai ei. Tarvitaan markkinat, joilla palveluntarjoajat voivat kilpailla vapaasti tarjotakseen sinulle suurimman lisäarvon jaetuista tiedoista. Eurooppalaisilla pitää olla täysi vapaus valita, kenen kanssa jakaa ajoneuvotiedot tulevaisuudessa, ellei laki muuta vaadi. EU-komission ja Euroopan parlamentin tulee luoda puitteet palveluntarjoajien kilpailulle, jotta taataan vapaa, tietoinen verkotettujen ajoneuvopalvelujen valinta.

My Car My Data -kampanja pyrkii siihen, että kuluttajille annetaan vapaus valita, jakaako ajoneuvotietojaan vai ei, ja että palveluntarjoajat saavat vapaasti kilpailla tarjotakseen sinulle eniten lisäarvoa tiedoista, jotka haluat jakaa.

Sinun pitäisi olla täysin vapaa valitsemaan, kenelle haluat välittää ajoneuvosi tietoja.

Ajoneuvotietosovelluksia

Esimerkkejä ajoneuvotietoa hyödyntävistä sovelluksista.

 • eCall

  eCall on hätäpuhelu, joka käynnistyy joko automaattisesti ajoneuvossa olevien anturien aktivoiduttua tai manuaalisesti autossa olevien henkilöiden käynnistämänä; aktivoiduttuaan se ilmoittaa tapahtumasta ja sijainnista sopivimpaan hätäkeskukseen langattomien matkaviestinverkkojen kautta antaen määritellyt standardoidut vähimmäistiedot (MSD), jotka kertovat, että on tapahtunut jotain, mihin pelastuspalvelujen on reagoitava, ja avaa puheyhteyden ajoneuvossa olevien henkilöiden ja hätäkeskuksen välille.

 • Liikennettä (ruuhkaa) ja sääoloja koskevat tiedot, joiden avulla kuljettaja voi valita tehokkaimman reitin tai valmistautua matkan varrella olevaan tilanteeseen. Liikenteen tilannetietojen ajankohtaisuus on tärkeä edellytys toiminnon uskottavuudelle. Tiedot välitetään autoon sijoitettuihin ja mobiililaitteisiin. Lyhytaikainen ennustaminen on näiden järjestelmien kannalta olennaista. Tieto voi olla yksilöllisesti räätälöityä.

 • taloudellisen ajamisen tuki

  Taloudellisen ajamisen tuki auttaa ja rohkaisee kuljettajaa ekologiseen ajoon antamalla hänelle tietoa senhetkisestä polttoaineen kulutuksesta, energiatehokkuudesta ja sopivan vaihteen valinnasta ottaen huomioon moottoritehon ja voimansiirron hyötysuhteen, ajoneuvon nopeuden, kiihtyvyyden jne. Sen lisäksi, että ajoneuvon tietokone ilmoittaa kojelaudalla polttoaineen senhetkisen ja keskimääräisen kulutuksen, käytössä voi olla ekoajoilmaisin, joka kertoo, milloin ajoneuvoa käytetään niin, että polttoaineen kulutus suhteessa voimansiirtotehoon on tehokasta. Se ilmoittaa kuljettajalle myös, milloin vaihde on sopiva.

 • Polttoainetehokas reitinvalinta

  Polttoainetehokas reitinvalinta on navigointijärjestelmä, jossa ihanteellinen reitinvalinta perustuu polttoaineen tai energian pienimpään kokonaiskulutukseen eikä perinteiseen lyhimpään ajoaikaan ja -matkaan. Järjestelmän odotetaan ottavan huomioon ennakoidut tiedot, esim. matkan pituuden ja nopeusrajoitukset. Myös tien kallistukset ja mutkat voidaan ottaa huomioon, jos sellaiset tiedot ovat saatavilla. Polttoainetehokkaan reitinvalinnan edistynein tyyppi ottaisi huomioon anturiajoneuvoista tai muista lähteistä saatavat reaaliaikaiset tiedot ruuhkista ja liikennehäiriöistä.

 • Rengaspaineen seuranta

  Rengaspaineen seurantajärjestelmä varoittaa kuljettajaa, kun paine ajoneuvon renkaissa on suositettua alempi. Se on yleensä elektroninen järjestelmä, joka on suunniteltu seuraamaan ajoneuvojen rengaspaineita. Nämä järjestelmät antavat ajoneuvon kuljettajalle reaaliaikaista tietoa rengaspaineesta – joko mittarilla, kuvakkein tai yksinkertaisella alhaisen paineen varoitusvalolla. Useimmissa paineanturiin perustuvissa järjestelmissä on kaksi varoitustasoa. Ensimmäisellä ilmoitetaan kuljettajalle, että renkaan paine on hiukan liian alhainen ja sitä pitäisi lisätä seuraavan tilaisuuden tullen. Toinen varoitus on tärkeämpi – se tarkoittaa, että renkaan paine on vaarallisen alhainen. Järjestelmästä käytetään nimityksiä rengaspaineen seurantajärjestelmä, rengaspaineen ilmaisin ja rengaspaineen ilmaisinjärjestelmä.

 • ekoajovalmennus

  Ekoajovalmennus hyödyntää ennakkotietoja mahdollistaakseen optimaalisen ennakkosuunnittelun. Parannetuista karttatiedoista saatuihin ennakkotietoihin pitäisi sisältyä tiedot tien kallistuksista, mutkista, nopeusrajoituksista, pakollisista pysähtymisistä jne. Toisin kuin taloudellisen ajamisen tuessa, järjestelmään sisältyy yleensä ainakin joitakin seuraavista ominaisuuksista: suositus ihanteellisista nopeuksista, varsinkin koskien hidastamista ja tarpeettomien pysähdysten välttämistä jne. Kuljettajaa voidaan esim. neuvoa hidastamaan nopeuteen x km/h x metriä ennen risteystä, jota kuljettaja ei vielä näe, mutta jossa on pysähdyttävä.

Kysymyksiä ja vastauksia

 • Jos autossasi ilmenee ongelma, soitat nykyään korjaamoosi ja annat sinne tiedot, jotka sinulla on.

  Ajoneuvot muuttuvat kuitenkin yhä älykkäämmiksi. Monet mallit pystyvät jo ryhmittämään ja lähettämään tietoja autostasi käsin. Ajoneuvo siirtää ne suojattujen verkkojen kautta ja voi varmistaa nopeamman ja tehokkaamman avun. Tiepalvelupartio voi tuoda oikean varaosan ja ohjelmiston autosi korjaamiseen.

  Tällaiseen yhteydenpitoon pystyvä auto (verkottunut auto, connected car) voi lähettää tietoja muustakin kuin rikkoutumisesta ja voi helpottaa ajamista varoittamalla ennen kuin vika ilmenee, neuvomalla muuttamaan reittiä liikennetilanteen mukaan ja monella muulla tavalla.

 • Et ehkä tiedä, kuinka paljon tietoja voidaan jäljittää ja miten niitä voidaan lopulta käyttää.

  Verkottuvuutta tarjoavat ajoneuvovalmistajat jäljittävät ja siirtävät ajoneuvostasi monenlaista tietoa, joka voi kertoa paljon autosi tilasta ja esimerkiksi ajotyylistäsi. Valmistajien liiketoimintamalli perustuu siihen, että ne hallitsevat yksin tuota tiedon virtaa ja voivat ohjata huollon ja korjaukset omille valikoiduille palveluntarjoajilleen.

  Kun ostat verkottuneen auton, kauppaan kuuluu usein ehto, jolla hyväksytään tietojesi siirto ajoneuvovalmistajan omaan verkkoon. Sen seurauksena:

  • et välttämättä tiedä, milloin autosi siirtää tietoja tai miten tietojasi käytetään
  • et ehkä pääse irti sopimuksesta palvelupolitiikan muuttuessa, ja jos torjut ehdot, voit menettää kaikki palvelut
  • sinulta voidaan vaatia maksua palveluista, joita et halua
  • korjauslaskusi voivat olla isommat
 • My Car My Data  -kampanjassa on kyse kuluttajien tietoisuuden lisäämisessä, verkottuvuutta koskevan tiedon antamisesta ja sen varmistamisesta, että he tietävät oikeutensa.

  • Sinulla pitäisi olla oikeus valita ja vaihtaa palveluntarjoajasi sekä valita oikeat tuotteet ja palvelutaso tarpeidesi mukaan.
  • Sinulla pitäisi olla oikeus valita avoimilla markkinoilla kilpailevista palveluntarjoajista ja valtuuttaa kuka tahansa valitsemasi palveluntarjoaja käyttämään ajoneuvosi tietoja ja niihin liittyviä toiminnallisuuksia avoimen, suojatun telematiikka-alustan kautta.
 • Mielestämme ajoneuvotietojen hallinta kuuluu ajoneuvon omistajalle. Tämä tarkoittaa, että verkotetuille autopalveluille on luotava turvalliset jälkimarkkinat. Se merkitsee:

  • että kuluttajille ilmoitetaan tietojen siirroista ja heiltä tarvitaan tietoinen suostumus siihen, mitä tietoja jaetaan ja miten niitä käytetään
  • että tarjolla on valikoima hyväksyttyjä palveluja luotettavilta palveluntarjoajilta
  • että autossasi on avoin standardoitu ja suojattu tietoalusta, jota voivat käyttää useat palveluntarjoajat
 • Jos ajoneuvosi on verkottunut, sinulta pyydetään yleensä allekirjoitusta puitesopimukseen, jolla valmistaja saa pääsyn ajoneuvotietoihisi. Siihen liittyy usein hyödyllisiä mahdollisuuksia, kuten GPS-ohjaus, ja siihen niputetaan lisäpalveluja. Nykyisessä järjestelmässä voit vain lähettää tietosi ajoneuvovalmistajalle tai peruuttaa tilauksesi kokonaan. Vielä ei ole selvää, tarkoittaako tilauksen peruuttaminen sitä, että ajoneuvo lakkaa lähettämästä tietoja.

  Toisin kuin matkapuhelinta käyttäessäsi, sinulle ei kerrota, milloin tietoja kerätään ja lähetetään.

 • Ihmisten oikeuksien suojaamiseksi tietosuojalainsäädäntö asettaa tietyt säännöt tietojen käsittelylle ja joitakin sääntöjä henkilötietojen käsittelylle. Sen perusperiaatteet ovat:

  • Läpinäkyvyys – ihmisten pitää tietää, milloin ja miten tietoja käsitellään, ja suostumus käsittelyyn tai käsittelyn tarpeellisuus pitää varmistaa
  • Lainmukainen käyttötarkoitus
  • Suhteellisuus – henkilötietoja voi käsitellä vain sopivalla ja asiaankuuluvalla tavalla eikä liiallisesti suhteessa tarkoituksiin, joita varten niitä kerätään

  Olosuhteet ovat muuttuneet suuresti siitä, kun eurooppalainen lainsäädäntö tuli voimaan 90-luvun alussa. Tietojen – muun muassa ajoneuvoista tulevien telemaattisten tietojen – määrän eksponentiaalinen kasvu tarkoittaa, että lainsäädäntöä on aika tarkistaa perusteellisesti. Ajatus suostumuksesta ja läpinäkyvyydestä on keskeinen kiihkeissä keskusteluissa, joita tästä aiheesta käydään EU:n elimissä.

 • Koska vain ajoneuvovalmistajilla on suora pääsy ajoneuvotietoihin, muiden palveluntarjoajien on maksettava ajoneuvovalmistajalle pääsystä niihin ja kehitettävä palveluja jokaiselle ajoneuvomerkille, mikä nostaa kehityskustannuksia. Lisäksi itsenäisistä korjaamoista tulee täysin riippuvaisia ajoneuvovalmistajan liiketoimintamalleista.

  Näin kuluttajat joutuvat monopolimarkkinoille vailla valtaa käyttää tietojaan parhaalla tavalla tai valvoa sitä, kuka näkee mitäkin tietoja. Myös hinnoittelun osalta he ovat ajoneuvovalmistajan vallassa.

 • Tieto on uutta valuuttaa. Vaikka käyttäjät eivät ehkä enää ujostele tietojen jakamista, me ajattelemme, että heidän pitäisi saada siitä mahdollisimman paljon hyötyä. Sallimalla eri palveluntarjoajien kilpailla lisäarvon tarjoamisessa verkotettuun autoon me kannustamme innovaatioihin ja varmistamme, että autoilijat voivat valita vapaasti minkä tahansa sovelluksen, jonka haluavat ajoneuvonsa elinkaaren aikana – ja pääsevät siitä eroon milloin tahansa niin haluavat. Monopolitilanteessa ainoa palveluntarjoaja voisi sanella, mitä palveluja voidaan tarjota ja mihin hintaan. Jokaisen asentamasi sovelluksen täytyisi tulla joko valmistajalta tai sen valitsemalta alihankkijalta.

 • Vuoteen 2018 mennessä kaikkiin uusiin autoihin tulee eCall-ominaisuus, joka kutsuu automaattisesti apua kolarin sattuessa. Samaa teknologiaa voitaisiin periaatteessa käyttää muiden verkotettujen autopalvelujen tarjoamiseen. EU-komission on vuoteen 2017 mennessä päätettävä, tuleeko tuosta tietoliikennejärjestelmästä suojattu ja suljettu, vain valmistajien hallinnassa oleva, vai suojattu ja avoin, jolloin palveluntarjoajia voi olla useita.

  Tämän takia tarvitsemme tukeasi nyt sen varmistamiseksi, että turvallisuustekniikka, jonka ostat seuraavan ajoneuvosi mukana, antaa sinulle myös mahdollisuuden käyttää verkotettuja palveluja sinun ehdoillasi.

 • My Car My Data -kampanjan on käynnistänyt FIA Alue I, Brysselissä toimiva kuluttajajärjestö, joka edustaa 111 autojärjestöä ja niiden 38 miljoonaa jäsentä kautta Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan. Kansainvälinen autoliitto FIA edustaa noiden jäsenten etuja autoilijoina, julkisen liikenteen käyttäjinä, jalankulkijoina ja matkailijoina. FIA:n ensisijainen tavoite on varmistaa turvallinen, kohtuuhintainen, kestävä ja tehokas liikkuvuus. Nämä tavoitteet mielessään FIA Alue I keskittyy työssään tieturvallisuuteen, kuluttajansuojeluun, ympäristönsuojeluun ja kestävän autoilun edistämiseen. www.fiaregion1.com

  FIA:n lisäksi Euroopan eri autojärjestöt, kuten Autoliitto, tukevat kampanjaa.

Kuluttajaperiaatteet

Tietosuoja

Lainsäädännön tulee varmistaa tietoinen suostumus pääsyyn käsiksi auton tietoihin. Tämä tarkoittaa, että kuluttajat tarvitsevat täydelliset tiedot siitä, mitä tietoja lähetetään ja missä tarkoituksessa. Autoilijoilla tulee olla omistusoikeus autonsa tuottamiin tietoihin ja valta päättää niiden käytöstä niin kauan, kuin ajoneuvo on heidän omistuksessaan.

Vapaa valinta

Autoilijoilla pitäisi olla oikeus valita mieleisensä palveluntarjoaja ja valita oikeat tuotteet ja palvelutaso tarpeidensa mukaan. Oikeus valita useiden turvallisten tuotetoimintojen joukosta pitää turvata. Palveluntarjoajia täytyy voida myös vaihtaa ajoneuvon elinkaaren aikana ilman hallinnollista lisärasitusta.

Reilu kilpailu

Useilla palveluntarjoajilla tulee olla oikeus kehittää tuotteita ja toimintoja autotietoja varten niin, että turvataan reilu kilpailu avoimilla markkinoilla. Silloin autoilijat voivat valita mieleisensä palveluntarjoajan käsittelemään ajoneuvotietoja ja tarjoamaan niihin liittyviä toiminnallisuuksia avoimen, suojatun telematiikka-alustan kautta.