Tiepalvelumieheltä edellytetään

  • Autoliiton jäsenyyttä
  • auttamishalua
  • asiakaspalvelutaitoja
  • ensiapuvalmiuksia
  • autonkorjaustaitoja
  • voimassa olevaa ajokorttia
  • tiepalvelutoimintaan soveltuvaa autoa
  • asiamukaisia työkaluja

Autoliiton tiepalvelutoiminnassa on mukana osaajia monelta eri alalta. Yhteistä kaikille on kiinnostus ajoneuvotekniikkaan ja turvalliseen liikenteessä liikkumiseen. Autoliitto kouluttaa tiepalvelumiehiään säännöllisesti ja avustaa tiettyjen varusteiden hankinnassa.

Mikäli Autoliiton tiepalvelutoiminta kiinnostaa, ota yhteyttä Autoliiton koulutuspäällikköön, Teppo Vesalaiseen.