Liikennetoimikunta

Liikennetoimikunta

Osastossa toimii perinteinen Liikennetoimikunta, joka kokoontuu muutaman kerran vuodessa pohtimaan pääkaupunkiseudun liikenneasioita, käyden läpi uusia suunnitelmia ja miettien niiden vaikutusta liikenteen sujumiseen sekä havaittuja epäkohtia, tehden niistä esityksiä ja laatien lausuntoja medialle. Viimeisimpänä marraskuun lopun Pikaraitiotien Ylityspaikkatiedote

https://www.autoliitto.fi/uploads/2023/11/9e14fb3b-2023-al-hki-liikennetoimikunta-ylityspaikkatiedote.docx

29.11. Liikennetoimikunnan kokouksessa osaston puheenjohtaja Hannu Hänninen luovutti Helsingin Liikenneturvallisuusyhdistyksen toiminnanjohtaja Kaija Stenmarkille kaksi uutta lasten turvaistuinta.