Naisautoilijat

Osaston autonaiset muodostavat oman yhteenliittymän Naistoimikunnan, joka kokoontuu omiin tilaisuuksiinsa ja osallistuu Osaston yhteisiin tapahtumiin, kuten Auton Päivään ja kilpailuihin eri rooleissa.

Naistoimikunta

Puheenjohtaja Eeva Wetterstrand-Pihola