Vastavirtaan pyöräily vaatii tarkkuutta tienkäyttäjiltä

7.2.2020, klo 11.10

Uusi tieliikennelaki mahdollistaa 1.6.2020 alkaen pyöräilyn vastavirtaan tietyillä yksisuuntaisilla katuosuuksilla. Uudistus vaatii tienkäyttäjiltä entistä enemmän tarkkaavaisuutta.

Yksisuuntaisella ajoradalla kaikki liikenne kulkee pääsääntöisesti vain yhteen suuntaan. Kesäkuussa voimaan astuva uusi tieliikennelaki mahdollistaa kuitenkin pyöräilyn sallimisen tietyillä yksisuuntaisilla teillä muuta liikennettä vastaan ”Kielletty ajosuunta” -liikennemerkin alla olevalla lisäkilvellä. Pyöräilijöiden on tällöin ajettava kulkusuunnastaan katsottuna tien oikeassa reunassa.

Nykyisen tieliikennelain voimassaoloaikana autoilija on tottunut siihen, ettei yksisuuntaisen kadun ajorataa pitkin yleensä lähesty ajoneuvoja kuin yhdestä suunnasta. Poikkeustilanne on ollut sellainen, jossa yksisuuntaisella kadulla autoa peruutetaan pysäköintiruutuun pihaliittymän ohi. Vastavirtapyöräilyn mahdollistuttua tilanne muuttuu ja yksisuuntaista tietä ylitettäessä tai tielle liityttäessä on varauduttava väistämään myös vastakarvaan pyöräilevää normaalien liikennesääntöjen mukaan. Eli jos esimerkiksi oikealta ajorataa pitkin lähestyvälle pyöräilijälle ei ole liikennemerkillä osoitettua väistämisvelvollisuutta, on tällä etuajo-oikeus.

Pihalta tai pysäköintialueelta tielle liityttäessä on ajoneuvojen kuljettajien pitänyt aiemminkin väistää jalkakäytävällä tai pyörätiellä molemmista suunnista lähestyvää liikennettä. Jatkossa on muistettava, että pyöräilijä voi tietyillä yksisuuntaisilla katuosuuksilla lähestyä myös ajoradalla muuta liikennettä vastaan – usein vielä näkyvyyttä peittävien pysäköityjen autojen takana.

Yksisuuntaisen kadun vasemmasta reunasta liikkeelle lähdettäessä on muistettava havainnoida myös eteenpäin. Kuljettajan istuessa aivan vasemmassa reunassa jää edestä lähestyvä pyöräilijä helposti eteen pysäköidyn auton taakse katveeseen.

Ajaminen sellaisella yksisuuntaisella kadulla, jossa vastavirtapyöräily on sallittua, edellyttää sekä autoilijoilta että pyöräilijöiltä tavanomaista enemmän toisten huomioonottamista. Esimerkiksi ryhmittymistilanteet vasemmalle käännyttäessä ovat aiempaa haasteellisempia pyöräilijän lähestyessä samaan aikaan edestä.

Mitä vastavirtapyöräilyssä pitää huomioida?