Autoliiton lausunto sähköisistä tietullijärjestelmistä

15.9.2021, klo 00.00

Autoliitto on antanut eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle lausunnon aiheesta ”Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta” HE 115/2021 vp.

Autoliitto kiittää mahdollisuudesta saada lausua tässä asiassa.

Kuten aiemmalla liikenne- ja viestintäministeriön lausuntokierroksella totesimme, on hyvä, että Suomen kohdalla ei tietullijärjestelmien käyttöönotosta säädetä, koska EETS-direktiivi ei tällaista edellytä. EU:n harvimmin asutussa maassa tieliikenne on sekä kansalaisten että elinkeinoelämän kannalta elintärkeää. Autoilu on jo valmiiksi erittäin korkeasti verotettua, Suomessa ei ole ruuhkia ja valtatieverkosto on rahoitettu jo nyt verovaroin, minkä takia tiemaksuja ei voitaisi perustella tieverkon rakentamisella ja ylläpidolla.

EETS-direktiivin toimeenpanossa ei muuten ole juuri kansallista liikkumavaraa. Autoliitto haluaa kuitenkin painottaa, että yksityisyydensuojan ja tietosuojan toteutumista pitää vaalia erityisellä huolellisuudella, erityisesti kun suomalaisten ajoneuvojen ja niiden omistajien sekä haltijoiden tietoja luovutetaan ulkomaille.

EETS-direktiiviin tavoitteena oleva tietullijärjestelmien yhteentoimivuus eri EU-maiden välillä on kannatettava ja hyvä tavoite. On tärkeää, että tietullien maksaminen on kustannustehokasta ja onnistuu yhdellä päätelaitteella tai mieluiten kokonaan ilman erillistä päätelaitetta matkustettaessa läpi Euroopan.

Kunnioittavasti,

Pasi Nieminen

Autoliitto Ry