Autoliiton lausunto sähköisestä ajokortista

8.11.2018, klo 00.00

Autoliitto on antanut eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle lausunnon aiheesta HE 186/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain 32 ja 61 §:n muuttamisesta.

Autoliitto kiittää mahdollisuudesta saada lausua tässä asiassa.

Mobiiliajokortin tuominen perinteisen ajokortin rinnalle on kannatettava asia. Käytännössä ajokortti toimii nykyisinkin vain henkilöllisyyden, ei ajo-oikeuden, todisteena ja poliisi tarkistaa ajo-oikeuden aina omista rekistereistään. Velvoitteesta pitää ajokorttia mukana ajettaessa voitaisiinkin luopua kokonaan, jos kuljettaja pystyy muulla tavalla osoittamaan henkilöllisyytensä. Kuluttajan tulisi voida valita myös pelkkä sähköinen ajokortti, jolloin esimerkiksi ajokorttia hankittaessa tai uusittaessa olisi mahdollisuus säästää kustannuksissa.

Mobiiliajokortin hyviin puoliin kuuluu myös mahdollisuus kehittää sovelluksen yhteyteen muita palveluita. Jo pilottivaiheessa ajokortin yhteydessä on ollut mahdollisuus hakea helposti rekisterinumeron perusteella ajoneuvotietoja.

Autoliitolla ei lausuttavaa Färsaarilla ja Grönlannissa myönnettävien ajokorttien osalta.

Kunnioittavasti,

Pasi Nieminen

Autoliitto Ry