Autoliiton lausunto Agenda 2030:sta

12.4.2021, klo 00.00

Autoliitto on antanut eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle lausunnon aiheesta: Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa (VNS 3/2020 vp).

Autoliitto kiittää mahdollisuudesta saada lausua tässä asiassa.

Lausunnolla oleva selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta on yleisluontoinen ja moniulotteinen. Ohjelman tavoitteet ovat pääsääntöisesti hyviä, mutta esitetyssä laajuudessa eri toimenpiteiden vaikutusten arviointi on vaikeaa.

Selonteosta löytyvissä tavoitteissa mainitaan muun muassa, että liikenneturvallisuutta parannetaan julkista liikennettä lisäämällä (tavoite 11.2). Suomen kohdalla liikenneturvallisuuden parantamisessa joukkoliikenteen parantaminen ei kuitenkaan ole vaikuttavimmasta päästä eikä merkittävää parannusta ole tällä toimenpiteellä todennäköisesti saavutettavissa. Suurin osa erityisesti vakavista onnettomuuksista tapahtuu kaupunkien ulkopuolella maantieliikenteessä. Suomessa liikenneturvallisuuden parantamiseksi on olemassa hyöty-kustannussuhteeltaan tehokkaampia keinoja kuin julkisen liikenteen lisääminen.

Tavoitteessa 12 c puolestaan mainitaan fossiilisten polttoaineiden tuhlailevaan kulutukseen kannustavat tuet. Tieliikenteen osalta Suomessa verotus on eurooppalaisittain ja globaalisti vertailtuna jo nyt niin korkealla tasolla, että sen osalta ei voida puhua tuhlailevasta kulutuksesta. On huolehdittava siitä, että kotitalouksilla ja yrityksillä on mahdollisuus elää ja toimia kaikkialla Suomessa. Liikkumisen pitää olla jatkossakin mahdollista maalta kaupunkiin ja kaupungista maalle yhdenvertaisuusperiaatteen ja tasapuolisuuden vuoksi.

Kunnioittavasti,

Pasi Nieminen

Autoliitto Ry