Viestinnän tietosuojaseloste | Autoliitto

Olet täällä

Viestinnän tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa annetaan tietoa siitä, miten Autoliiton viestinnässä ja tiedotuksessa käsitellään sinun henkilötietojasi. Tämän selosteen pääasiallinen sisältö on kuvata sitä miten henkilötietojasi käsitellään Autoliiton tiedotteiden ja uutiskirjeiden lähettämisen yhteydessä. Tämä seloste ei kata Autoliiton verkkosivujen käyttöä eikä viestintää jos olet Autoliiton jäsen vaan niistä on omat selosteensa.  

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö 

Rekisterinpitäjän yhteystiedot 
Autoliitto ry  
Hämeentie 105 A 
00550 Helsinki 

Autoliitto ry jäljempänä ”Autoliitto” ”me” tai ”meidän”. 

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö 
Marko Haaranen, Tietosuojavastaava 
tietosuojavastaava(at)autoliitto.fi 

2. Mitä tietoja käsittelemme? 

Seuraavassa kerromme mitä eri tietoja voimme käsitellä ja millä tavoin keräämme niitä. 

Nimesi ja yhteystietosi: nimi, mahdollinen työtehtäväsi tai vastaava asemasi, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero 

Tieto siitä oletko lukenut lähettämämme viestin ja muu vastaava analytiikkatieto. Käytämme tähän ulkopuolisia palveluntuottajia 

Saamme tietosi joko sinulta itseltäsi tai julkisista lähteistä kuten organisaatiosi Internet-sivuilta silloin kun  kuulut Autoliiton viestinnän kohteena olevaan sidosryhmään tai olet esimerkiksi viranomainen tai työ- tai luottamustehtäviisi liittyen Autoliiton viestinnän kohderyhmää. 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusteet 

Seuraavassa kerromme mitkä ovat keräämiemme tietojen käyttötarkoitukset sekä mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet: 

Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Käsittelyn oikeusperuste

Lisätietoja 

Nimesi ja yhteystietojesi säilyttäminen  

Oikeutettu etu jos osoitteesi on peräisin julkisista lähteistä. 

Viestintämme on osa Autoliiton sääntöjen mukaista tavallista toimintaa. Käsittelemme nimeäsi ja yhteystietojasi järjestömme viestintätarpeita varten.  

Nimesi ja yhteystietojesi säilyttäminen  

Suostumus jos olet itse antanut osoitteesi meille, jotta voimme lähettää viestejä, esimerkiksi uutiskirjeitä. 

Käsittelemme tietojasi niin kauan kuin meillä on suostumuksesi.  

Tiedotteiden, uutiskirjeiden ja viestien lähettäminen 

Oikeutettu etu jos osoitteesi on peräisin julkisista lähteistä. 

Viestintämme on osa Autoliiton sääntöjen mukaista tavallista toimintaa.   

Tiedotteiden, uutiskirjeiden ja viestien lähettäminen 

Suostumus jos olet itse antanut osoitteesi meille, jotta voimme lähettää viestejä, esimerkiksi uutiskirjeitä. 

Lähetämme viestejä niin kauan kuin haluat eli niin kauan kuin meillä on suostumuksesi.  

4. Tietojen säilytysaika 

Säilytämme tietoja tarvittavan ajan, jotta pystymme toteuttamaan tässä tietosuojaselosteessa mainitut käyttötarkoitukset.  

Tietoja liittyen uutiskirjeiden tilaamiseen säilytämme niin kauan kuin tilaat uutiskirjettämme. Peruttaessasi uutiskirjeemme tilaamisen poistuvat samalla myös tietosi uutiskirjeen tilaamiseen liittyen.  

5. Kenelle jaamme tietojasi 

Autoliitto rekisterinpitäjänä käsittelee henkilötietoja itse, mutta käyttää myös apunaan erilaisia palveluntarjoajia. Autoliitto voi siirtää tai luovuttaa tietojasi seuraaville vastaanottajille: 

Tiedon vastaanottaja 

Syy 

Liana Technologies Oy 

Liana toimittaa Autoliitolle sidosryhmäviestinnässä käytettävän järjestelmän.

Kehätieto Oy 

Kehätieto toimittaa jäsenhallintajärjestelmämme ja osa uutiskirjeistä lähetetään siksi Kehätiedon järjestelmästä. 

6. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Autoliitto käsittelee tämän selosteen mukaisessa viestinnässään tietojasi vain Suomessa ja EU/ETA-alueen sisällä.  

7. Oikeutesi 

Sinulla on seuraavat oikeudet omiin henkilötietoihisi: 

Oikeus tarkistaa itseäsi koskevat tiedot ja oikaista virheelliset tai puutteelliset tiedot 

Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi) 

Oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen 

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä. 

Lähtökohtaisesti otamme vastaan oikeuksiasi koskevia pyyntöjä tietosuojalomakkeiden avulla. Voit käyttää oikeuksiasi myös ottamalla yhteyttä kohdassa 1 määriteltyyn yhteyshenkilöön.  

Edellä mainittujen oikeuksien lisäksi sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Jos katsot, että oikeuksiasi on loukattu, voit tehdä valituksen tietosuojaviranomaiselle Euroopan Unionin alueella. Suomessa valvovana viranomaisena toimii Tietosuojavaltuutetun toimisto. Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot löydät osoitteesta www.tietosuoja.fi.  

 8. Muutokset tietosuojaselosteeseen 

Pyrimme kehittämään Autoliiton tietosuojaa jatkuvasti. Tästä syystä joitakin palveluita ja toiminnallisuuksia saattaa tulla lisää tai ne voivat muuttua, jonka seurauksena päivitämme tätä tietosuojaselostetta tarpeen mukaan. Lainsäädännön muutokset saattavat myös asettaa tarpeita muuttaa tai tarkentaa tätä tietosuojaselostetta.