1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjän yhteystiedot
Autoliitto ry
Y-tunnus: 0201009-3
Hämeentie 105 A, 00550 Helsinki

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö
Marko Haaranen
Tietosuojavastaava
tietosuojavastaava(at)autoliitto.fi

2. Henkilötietojen käyttötarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Käsittelemme henkilötietojasi, jotta voimme ottaa yhteyttä sinuun puhelimitse ja markkinoida palveluitamme sekä jäsenetujamme.

Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusteena on meidän oikeutettu etumme toteuttaa suoramarkkinointia jäsenhankintaa varten.

3. Mitä henkilötietoja käsittelemme

Mikäli et ole Autoliiton entinen jäsen (jatkossa ”potentiaalinen jäsen”), voimme käsitellä seuraavia henkilötietojasi:

  • Nimi ja yhteystiedot
  • Osoitetiedot
  • Tieto ilmoittamistasi markkinointi luvista ja/tai kielloista
  • Puhelulokitiedot
  • Tilaukset

Mikäli olet Autoliiton entinen jäsen, voimme käsitellä edellä mainittujen lisäksi seuraavia henkilötietojasi:

Autoliiton jäsennumero
Tieto Autoliiton jäsenyyden ajankohdasta / voimassaolosta.

Huomioithan myös, että nauhoitamme telemarkkinoinnin puhelut laadun takaamiseksi sekä mahdollisten epäselvyyksien ratkaisemiseksi.

4. Mistä saamme henkilötiedot

Potentiaalisten jäsenten henkilötietoja saamme, kun otat yhteyttä Autoliiton tiepalvelunumeroon ja pyydät avustusta tienpäällä. Tämän lisäksi voimme hankkia potentiaalisten jäsenten henkilötietoja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tai Väestörekisterikeskuksen julkisista rekistereistä.

Autoliiton entisten jäsenten tiedot saamme jäsenyyden yhteydessä henkilöltä itseltään.

5. Henkilötietojen säilytysaika

Potentiaalisten jäsenten henkilötietoja säilytämme korkeintaan 3 kuukautta markkinointipuhelusta tai telemarkkinointikampanjan päättymisestä – kumpi tahansa ajankohta on aikaisempi.

Entisten jäsenten kaikkia henkilötietoja säilytämme jäsenille suunnatun tietosuojaselosteen mukaisesti korkeintaan 6 vuotta jäsenyyden päättymisestä.

Puhelutallenteita säilytämme korkeintaan 13 kuukautta puhelun tallentamisesta.

6. Kenelle jaamme tietojasi

Emme koskaan luovuta tietojasi kolmansille osapuolille, joilla ei ole oikeutta käsitellä tietojasi. Telemarkkinoinnin toteuttamiseksi käytämme palveluntarjoajana Suoramarkkinointi Mega Oy:tä. Näin ollen Suoramarkkinointi Mega Oy käsittelee henkilötietojasi telemarkkinoinnin toteuttamiseksi. Varmistamme sopimusjärjestelyin, että palveluntarjoajamme käsittelee henkilötietojasi tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla ja muutoinkin tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

7. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Emme siirrä henkilötietojasi EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 8. Profilointi

Emme käytä profilointia tai automaattista päätöksentekoa telemarkkinoinnissa.

9. Oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet tietosuojalainsäädännön mukaisesti:

Oikeus saada pääsy tietoihin (oikeus tarkistaa tiedot)

Sinulla on oikeus tarkistaa, mitä sinua koskevia tietoja on tallennettu sekä saada kopio tiedoista. Sinun tulee esittää tarkastuspyyntö erillisellä lomakkeella. Lomakkeen löydät täältä.

Oikeus tietojen korjaamiseen ja poistamiseen

Autoliitto huolehtii parhaan kykynsä mukaisesti siitä, että sinua koskevat tiedot pysyvät ajantasaisina ja oikeellisina. Autoliitto oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oma-aloitteisesti tai vaatimuksestasi.

Sinulla on oikeus lain nojalla saada tarpeettomat tiedot poistetuksi, jos tietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne alun perin kerättiin. Sinulla on myös oikeus saada tietosi poistetuksi, jos niitä on käsitelty lainvastaisesti.

Mikäli haluat korjata tai poistaa itseäsi koskevia tietoja, sinun tulee esittää vaatimus erillisellä lomakkeella. Lomakkeen löydät täältä.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä telemarkkinointi tarkoituksiin. Jos haluat vastustaa tietojesi käsittelyä telemarkkinointitarkoituksiin voit ilmoittaa siitä telemarkkinointipuhelun aikana tai ottaa yhteyttä tässä tietosuojaselosteessa määritettyyn yhteyshenkilöön. Jos vastustat henkilötietojesi käsittelyä, niitä ei jatkossa enää käsitellä telemarkkinointi tarkoituksiin. Vastustamisesi seurauksena emme enää soita telemarkkinointipuheluita sinulle.

Lisäksi voit estää omien henkilötietojesi luovuttamisen sekä käytön telemarkkinointi tarkoituksiin seuraavien linkkien kautta:

Väestörekisterikeskus

Nimi- ja osoitetietojen luovutuksen väestötietojärjestelmästä voi kieltää henkilökortin tai verkkopankkitunnusten avulla Väestörekisterikeskuksen Tarkasta tietosi! -palvelussa tai ilmoittamalla asiasta puhelimitse tai vapaamuotoisella kirjeellä lähimpään maistraattiin. Tietojen luovutuskiellon voi tehdä myös tulostettavalla pdf-muotoisella Henkilötietojen luovutuksen kieltäminen -lomakkeella, jonka voi toimittaa maistraatille.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Trafi tarjoaa nimi- ja osoitetietoja suoramarkkinointia harjoittaville yrityksille. Osoitteenluovutus- ja markkinointikiellot voi tehdä TraFin tietopalveluun sähköisesti henkilökortin tai verkkopankkitunnusten avulla tai puhelimitse arkisin klo 8.00–16.15 numeroon 029 534 5100.

Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto (ASML)

ASML on alan itsesääntelyelin, joka tarjoaa tietoa oikeudesta rajoittaa suoramarkkinointia sekä ylläpitää puhelinmyynnin ja osoitteellisen suoramainonnan rajoituspalvelua Puhelin-Robinson, Posti-Robinson. Asiakkuusmarkkinointiliiton jäsenet noudattavat ASML:lle tehtyjä käsittelykieltoja.

Oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen

Tietojen käsittelyn rajoittaminen tarkoittaa, että tietoa tai tietoja ei pyynnöstäsi käsitellä, mutta niitä säilytetään edelleen (ns. passiivitilassa) Autoliitossa.

Sinulla on oikeus lain nojalla rajoittaa tietojesi käsittelyä, jos tiedot ovat mielestäsi virheellisiä. Rajoittamisen aikana selvitetään tietojen paikkansapitävyys. Sinulla on myös oikeus vaatia tietojesi säilyttämistä rajoitettuna, jos tietoja on käsitelty viranomaisen määräyksen mukaan lainvastaisesti, mutta et kuitenkaan halua tietojasi poistettavan. Jos haluat rajoittaa tietojesi käsittelyä ota tässä tietosuojaselosteessa määritettyyn yhteyshenkilöön.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos katsot, että oikeuksiasi on rikottu, voit tehdä asiasta valituksen tietosuojaviranomaiselle Euroopan Unionin alueella. Suomessa valvovana viranomaisena toimii Tietosuojavaltuutetun toimisto.  Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot löydät osoitteesta www.tietosuoja.fi.

10. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Varaamme oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Esimerkiksi lainsäädännön muutokset taikka uudet viranomaisohjeet saattavat asettaa tarpeita muuttaa tai tarkentaa tämän tietosuojaselosteen osia.