1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Rekisterinpitäjän yhteystiedot
AL-palvelut Oy
Y-tunnus: 0606127-7
Hämeentie 105 A, 00550 Helsinki

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö
Marko Haaranen
Tietosuojavastaava
tietosuojavastaava(at)autoliitto.fi

2. Milloin ja mitä tietoja keräämme

Tässä kerromme miten ja mitä tietojasi keräämme, kun käytät tiepalvelua.

Jotta pystymme tarjoamaan sinulle apua tienpäällä, tarvitsemme tietojasi. Ilman tietojasi emme pysty toteuttamaan tarvitsemaasi palvelua.

Tiedot, jotka keräämme, kun käytät tiepalvelua:

 • Etunimi, sukunimi
 • Yhteystiedot
 • Ajoneuvontiedot (rekisterinumero, ajokilometrimäärä, merkki ja malli, tyyppikoodi, valmistenumero, rekisteröintipäivämäärä)
 • Tilannetiedot (tapahtumapäivämäärä, tilannearvio)
 • Toteutuneeseen palveluun liittyvät tiedot

Edellä mainitut tiedot kerätään seuraavilla tavoilla:

 • Kun asioit tiepalvelun palvelunumerossa ja annat itse tietoja
 • Tarkistaessamme ajoneuvontietoja suoraan Trafin ajoneuvorekisteristä
 • Tuotettuun palveluun liittyviä tietoja saamme sinua avustaneelta Autoliiton tiepalvelumieheltä tai ulkoiselta palveluntarjoajalta

Huomioithan myös, että nauhoitamme tiepalvelun palvelunumeroon tulevat puhelut laadun takaamiseksi sekä mahdollisten epäselvyyksien ratkaisemiseksi.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusteet

Käsittelemme henkilötietojasi seuraavia käyttötarkoituksia varten:

 • Toteuttaaksemme tarvitsemasi tiepalvelun
 • Tilastoidaksemme ja analysoidaksemme tiepalvelutapahtumia
 • Kehittääksemme tiepalvelun palvelutilanteiden hoitamista sekä yleistä asiakaspalvelun laatua
 • Turvataksemme sinun, meidän ja tiepalvelun tuottavan tahon (Autoliiton tiepalvelumies tai ulkoinen palveluntarjoaja) oikeudet
 • Markkinoidaksemme Autoliiton jäsenpalveluita ja jäsenetuja puhelimitse (voit tutustua tarkemmin telemarkkinoinnin tietosuojaselosteeseemme tästä).

Henkilötietojesi käsittelyn pääasiallisena oikeusperusteena on meidän oikeutettu etu järjestää tarvitsemasi palvelu tienpäällä. Katsomme, että oikeutettu etumme pohjautuu meidän ja sinun väliseen asiakassuhteeseen, joka syntyy, kun otat yhteyttä tiepalvelun palvelunumeroon. Toisekseen oikeutettu etumme pohjautuu myös haluumme jatkuvasti kehittää tiepalvelun laatua sekä asiakaskokemusta.

Poikkeustapauksissa voimme käsitellä henkilötietojasi myös lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi esimerkiksi tilanteessa, jossa toimivaltainen viranomainen velvoittaa meitä luovuttamaan tietojasi.

4. Tietojen säilytysaika

Tiepalveluihin liittyviä tietojasi säilytetään enintään 6 vuotta / tiepalvelutapahtuma.

Puhelunauhoitteita säilytämme korkeintaan kaksi vuotta siitä, kun puhelunauhoite on syntynyt.

Voimme kuitenkin poistaa tietojasi, jos niin haluat ja ilmoitat siitä meille tämän tietosuojaselosteen kohdan 8 mukaisesti. Huomioi kuitenkin, että emme välttämättä pysty poistamaan tiettyjä tietoja silloin, kun laki vaatii meitä niitä säilyttämään tai jos joudumme säilyttämään tietoja oman oikeusturvamme varmistamiseksi.

5. Kenelle jaamme tietojasi

Emme koskaan anna tietojasi kolmansille osapuolille, joilla ei ole oikeutta saada tietojasi. Tässä tietosuojaselosteessa mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi käytämme kuitenkin kumppaneitamme sekä ulkoisia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät tietojasi. Varmistamme sopimusjärjestelyin, että käyttämämme palveluntarjoajat tai kumppanimme käsittelevät tietojasi tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla ja muutoinkin tässä tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla.

Seuraavassa taulukossa on lueteltuna tahot, joille tietojasi voi siirtyä:

Tiedon vastaanottajaSyy
Ulkoiset palveluntarjoajatToteuttaaksemme tiepalveluita käytämme ulkoisia palveluntarjoajia, kuten: tiepalvelun palveluntarjoajia (esim. hinauspalveluntarjoajat tai korjaamot), ohjelmistopalveluntarjoajia ja asiakaspalveluntarjoajia.
Autoliiton tiepalvelumiesAutoliiton tiepalvelumiehelle siirtyy tietojasi avustustilanteessa, jotta tarvitsemasi tiepalvelu pystytään toteuttamaan.
Viranomaiset tai tuomioistuimetVoimme olla myös velvoitettuja siirtämään tietojasi viranomaistahoille tai tuomioistuimille sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

6. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Käsittelemme tietojasi pääasiassa EU:n sisällä. Tietojasi voi kuitenkin siirtyä EU:n ulkopuolelle Yhdysvaltoihin tilanteissa, joissa tarvitset apua tienpäällä ja toteutamme tarvitsemasi tiepalvelun. Edellä mainituissa tilanteissa tietoja siirtyy Yhdysvaltoihin käyttämämme ohjelmistopalveluntarjoajan kautta. Olemme varmistaneet, että tietojasi suojataan siitä huolimatta, että niitä voi siirtyä Yhdysvaltoihin seuraavilla tavoilla:

 • Tietojen vastaanottajat Yhdysvalloissa ovat sertifioituja ja sitoutuneet noudattamaan EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield sopimusta.
 • Olemme sitoneet tietoja siirtävän ohjelmistopalveluntarjoajamme noudattamaan Euroopan komission laatimia vakiosopimuslausekkeita, joiden avulla varmistetaan tietosuojan riittävä taso.

7. Profilointi

Emme lähtökohtaisesti käytä profilointia tai automaattista päätöksentekoa tiepalvelun henkilötietojen käsittelyn yhteydessä.

Tämän tietosuojaselosteen kohdassa 3 määritettyä tilastointi ja analysointi tarkoituksia varten voimme kuitenkin käyttää hyödyksi automaattista tietojen käsittelyä. Tilastointi ja analysointi tarkoituksia varten suorittamamme tietojen käsittely ei kuitenkaan pidä sisällään henkilötietojesi käsittelyä, sillä poistamme kaikki sinua koskevat tunnistetiedot tilastoidaksemme ja analysoidaksemme tiepalvelutapahtumia.

8. Oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet tietosuojalainsäädännön mukaisesti:

Oikeus saada pääsy tietoihin (oikeus tarkistaa tiedot)

Sinulla on oikeus tarkistaa, mitä sinua koskevia tietoja on tallennettu sekä saada kopio tiedoista. Sinun tulee esittää tarkastuspyyntö erillisellä lomakkeella. Lomakkeen löydät täältä.

Oikeus tietojen korjaamiseen ja poistamiseen

Autoliitto huolehtii parhaan kykynsä mukaisesti siitä, että sinua koskevat tiedot pysyvät ajantasaisina ja oikeellisina. Olet kuitenkin itse vastuussa antamiesi tietojen oikeellisuudesta.

Sinulla on oikeus lain nojalla saada tarpeettomat tiedot poistetuksi, jos tietoja ei enää tarvita tarkoituksiin, joita varten ne alun perin kerättiin. Sinulla on myös oikeus saada tiedot poistetuksi, jos tietojasi on käsitelty lainvastaisesti viranomaisen päätöksen mukaisesti.

Mikäli haluat korjata tai poistaa itseäsi koskevia tietoja, sinun tulee esittää vaatimus erillisellä lomakkeella. Lomakkeen löydät täältä.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella vastustaa tietojesi käsittelyä. Jos haluat vastustaa tietojesi käsittelyä ota yhteyttä tässä tietosuojaselosteessa määritettyyn yhteyshenkilöön. Huomioi kuitenkin, että meillä on oikeus jatkaa tietojesi käsittelyä vastustamisestasi huolimatta, jos tietojesi käsittelyyn on olemassa perusteltu syy, joka syrjäyttää etusi tai oikeutesi tai jos käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi taikka puolustamiseksi.

Oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus lain nojalla rajoittaa tietojesi käsittelyä, jos tiedot ovat mielestäsi virheellisiä. Rajoittamisen aikana selvitetään tietojen paikkansapitävyys. Sinulla on myös oikeus vaatia tietojesi säilyttämistä rajoitettuna, jos tietoja on käsitelty viranomaisen määräyksen mukaan lainvastaisesti ja et halua tietojasi poistettavan. Jos haluat rajoittaa tietojesi käsittelyä ota tässä tietosuojaselosteessa määritettyyn yhteyshenkilöön.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos katsot, että oikeuksiasi on rikottu, voit tehdä asiasta valituksen tietosuojaviranomaiselle Euroopan Unionin alueella. Suomessa valvovana viranomaisena toimii Tietosuojavaltuutetun toimisto.  Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot löydät osoitteesta www.tietosuoja.fi.

9. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Varaamme oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Tilanteissa, joissa tiepalveluun liittyvään henkilötietojen käsittelyyn tulee muutoksia, voimme samalla joutua muokkaamaan tätä tietosuojaselostetta. Lainsäädännön muutokset saattavat myös asettaa tarpeita muuttaa tai tarkentaa tämän tietosuojaselosteen osia.