1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

 

Rekisterinpitäjän yhteystiedot
Autoliitto ry
0201009-3
Hämeentie 105 A, 00550 Helsinki

 

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö
Marko Haaranen
Tietosuojavastaava
tietosuojavastaava(at)autoliitto.fi

 

2. Milloin ja mitä tietoja keräämme

Tässä kerromme miten ja mitä tietojasi keräämme, kun käytät sovellusta. Keräämämme tiedot riippuvat siitä oletko Autoliiton jäsen ja päätätkö kirjautua sovellukseen vai et. Sovellusta voi käyttää ilman erillistä kirjatumista ja kirjautuminen on mahdollista vain Autoliiton jäsenille.

 

2.1. Kirjautuessasi ja luodessasi tilin sovellukseen

Jotta sovelluksen käyttäminen ja avun tienpäälle tilaaminen olisi mahdollisimman vaivatonta tarvitsemme tietojasi. Jäsenen kirjautuessa ja luodessa tilin sovellukseen keräämme tai käsittelemme seuraavia tietojasi:

 • Autoliiton jäsennumero
 • Etunimi, sukunimi
 • Sähköposti ja puhelinnumero
 • Osoitetiedot
 • Ajoneuvon rekisterinumero / ajoneuvojen rekisterinumerot.

Edellä mainitut tiedot saamme suoraan sinulta antaessasi ne sovelluksessa. Osan tiedoista voimme tuoda sovellukseen automaattisesti jäseneksi liittymisen yhteydessä antamiesi tietojen perusteella.

 

2.2. Tilatessasi apua tienpäälle

Jotta pystymme tarjoamaan sinulle apua tienpäällä, tarvitsemme myös tietojasi. Ilman tietojasi emme pysty toteuttamaan tarvitsemaasi palvelua.

Mikäli olet Autoliiton jäsen ja olet kirjautunut sisään sovellukseen keräämme avun järjestämiseksi sinulta vielä seuraavat tiedot:

 • Sijaintitiedot
 • Tilannetiedot
 • Palvelupuhelussa antamasi lisätiedot

Mikäli et ole Autoliiton jäsen keräämme avun järjestämiseksi seuraavat tiedot:

 • Etunimi, sukunimi
 • Sähköposti ja puhelinnumero
 • Osoitetiedot
 • Ajoneuvon rekisterinumero
 • Sijaintitiedot
 • Tilannetiedot
 • Palvelupuhelussa antamasi lisätiedot

Edellä mainitut tiedot saamme suoraan sinun syöttäminä sovellukseen taikka palvelupuhelun aikana antamiesi tietojen perusteella. Jos olet sallinut sijaintitietojesi käytön sovelluksen yhteydessä, keräämme sijaintitietosi, kun Autoliiton mobiilisovellus on auki laitteellasi.

Huomioithan, että nauhoitamme palvelupuhelut.

 

2.3. Toteutettuun palveluun liittyvät tiedot

Sinulle avun tuottava palveluntarjoajamme jakaa Autoliitolle tietoja liittyen sinulle toteutettuun palveluun. Näitä tietoja voivat olla esimerkiksi tieto ajoneuvossasi olleesta viasta sekä kuvaus suoritetuista toimenpiteistä vian korjaamiseksi.

 

2.4. Sovelluksen käyttöön liittyvät tiedot ja laitetiedot

Keräämme tietoja siitä, miten käytät sovellustamme. Näihin lukeutuvat muun muassa seuraavat tiedot:

Sovelluksen käyttöön liittyviä tietoja, kuten tiedot tilausten päivämääristä ja kellonajoista sekä katsotuista sovelluksen ominaisuuksista
Laitteesi tietoja, joilla käytät sovellusta, kuten laitteen malli, IP-osoite, käyttöjärjestelmät ja versiot sekä mobiiliverkon tiedot.

 

2.5. Antaessasi palautetta

Otamme myös mielellämme vastaan antamiasi palautteita sovelluksesta. Näitä palautteita ovat esimerkiksi sovelluksesta antamasi arviot ja kehut.

 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusteet

Käsittelemme henkilötietojasi seuraavia käyttötarkoituksia varten:

Sovelluksen tarjoaminen ja kehittäminen sekä sovelluksen toimivuuden varmistaminen
Asiakastilien hallinnoiminen
Avun järjestäminen tienpäälle suoraan sovelluksen kautta
Sovelluksen käytön tutkiminen, analysointi ja käyttöön liittyvien tilastojen laatiminen
Mainosviestien ja muun tuotteitamme tai palvelujamme tai yhteistyökumppaniemme tuotteita ja palveluja koskeva markkinointiviestintä

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on (1) meidän oikeutettujen etujen toteuttaminen, erityisesti avun järjestämiseksi tienpäällä sekä markkinoinnin toteuttamiseksi. Mikäli olet Autoliiton jäsen ja tilaat apua tienpäälle sovelluksen kautta, perustuu tähän käyttötarkoitukseen tapahtuva henkilötietojen käsittely (2) sinun ja Autoliiton välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseen.

 

4. Tietojen säilytysaika

Säilytämme tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta pystymme toteuttamaan edellä mainitut käyttötarkoitukset. Tie- tai matkanjatkamispalveluihin liittyviä henkilötietoja säilytämme korkeintaan 6 vuotta per tilaus. Muita tietoja säilytämme korkeintaan 6 vuotta siitä, kun olet käyttänyt sovellusta tai Autoliiton jäsenyytesi on päättynyt. Puhelunauhoitteita säilytämme korkeintaan 2 vuotta siitä, kun puhelunauhoite on syntynyt.

Edellä mainittujen säilytysaikojen lisäksi voimme säilyttää tietojasi myös pidempään, jos lainsäädäntä meitä siihen velvoittaa.

 

5. Kenelle jaamme tietojasi

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Emme myy henkilötietojasi tai aseta niitä kaupallisesti kenenkään kolmannen osapuolen saataville.

Voimme jakaa henkilötietojasi palveluntarjoajiemme ja luotettavien yhteistyökumppaniemme kanssa, jotka osallistuvat sovelluksen tai avun järjestämisen toteuttamiseen kohdassa 3 kuvattuja tarkoituksia varten. Jos jaamme henkilötietojasi, varmistamme, että henkilötietojasi käsitellään vain siinä määrin kuin on tarpeellista ja tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoituksen mukaisesti.

Meidän voi myös olla tarpeen jakaa henkilötietojasi viranomaisten kanssa henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

 

6. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Voimme siirtää henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Siirrämme henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:
·Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso; tai
·olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Sinulla on oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla yhteyttä Autoliiton tietosuojavastaavaan (katso yhteistiedot kohdasta 1).

7. Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Emme käytä automaattista päätöksentekoa henkilötietojesi käsittelyn yhteydessä. Voimme kuitenkin hyödyntää kerättyjä tietoja profilointi- ja personointitarkoituksiin. Edellä mainittuja profilointi- ja personointitarkoituksia ovat tämän tietosuojaselosteen kohdassa 3 mainittu markkinointiviestintä.

Sinulla on aina oikeus vastustaa profiloinnin perusteella tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointiin.

 

8. Oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet tietosuojalainsäädännön mukaisesti:

 • Oikeus saada pääsy tietoihin (oikeus tarkistaa tiedot)
 • Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä (muun muassa suoramarkkinointia varten)
 • Oikeus korjata virheelliset tai epätarkat tiedot
 • Oikeus saada tiedot poistettua
 • Oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen
 • Oikeus saada tiedot poistettua
 • Oikeus saada tiedot siirrettyä
 • Oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.

Edellä mainitut oikeudet ovat rajoitettuja ja niiden käytännön toteutuminen on riippuvainen esimerkiksi siitä, millä oikeusperusteella käsittelemme tietojasi tai vaikuttaako tietojen käsittelyyn tai säilyttämiseen pakottavaa lainsäädäntöä.

Voit tarkistaa, mitä sinua koskevia tietoja on tallennettu esittämällä tarkastuspyynnön täyttämällä tarkastuspyyntölomakkeen ja toimittamalla sen lomakkeen ohjeiden mukaisesti. Lomakkeen löydät täältä.

Voit myös esittää pyynnön tietojesi korjaamiseksi taikka niiden poistamiseksi täyttämällä ja toimittamalla tietojen oikaisemista ja/tai poistamista koskevan lomakkeen. Lomakkeen ja sen täyttöohjeet löydät täältä.

Jos haluat käyttää muita oikeuksiasi ota yhteyttä tässä tietosuojaselosteessa määritettyyn yhteyshenkilöön.

 

9. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Varaamme oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Tilanteissa, joissa sovellukseen tulee uusia ominaisuuksia tai toiminnallisuuksia voimme samalla joutua muokkaamaan tätä tietosuojaselostetta. Lainsäädännön muutokset saattavat myös asettaa tarpeita muuttaa tai tarkentaa tämän tietosuojaselosteen osia.

 

(Autoliitto – mobiilisovelluksen käyttöehdot löydät täältä)