Valtion budjetissa ei esitetä autoilijoille korotuksia | Autoliitto

Olet täällä

Valtion budjetissa ei esitetä autoilijoille korotuksia

Auton tankkaus
31.08.2017

Hallituksen tänään esittelemä valtion talousarvio ei tuo polttoaineveroihin korotuksia, minkä lisäksi autovero laskee maltillisesti aiemman suunnitelman mukaisesti. Uudelleen käyttöön otettavalla romutuspalkkiolla kannustetaan kuluttajia uusien vähäpäästöisempien autojen hankintaan.

Hallituksen päätös olla korottamatta polttoaineveroja ensi vuoden talousarviossaan on hyvä ratkaisu. Polttoaineveroja on korotettu tällä vuosikymmenellä vuosina 2012, 2014, 2015 ja 2017. Autoilun kustannusten pitäminen kurissa on tärkeää koko kansantalouden kannalta, sillä meidän oloissa henkilöauto on usein vaihtoehdoton liikkumismuoto.

Hallituksen aiemmat päätökset korottaa biopolttoaineiden osuutta 30 %:iin vuoteen 2030 mennessä, nostaa asiantuntijoiden mukaan liikennepolttoaineiden hintoja ilman veronkorotuksiakin 15-30 senttiä litralta. Se on osuuden noustessa otettava jatkossa huomioon verotuksessa.

Autokannan uudistuminen on tärkeää niin päästöjen vähentämisen kuin liikenneturvallisuuden kannalta. Hallituksen päätös romutuspalkkion palauttamisesta ensi vuoden alusta alkaen on tervetullut päätös.

”Romutuspalkkio tulisi ulottaa myös käytettyihin autoihin, jotka muuten täyttävät asetetut vaatimukset. Näin mahdollistetaan laajemman ostajajoukon mahdollisuus hyödyntää palkkio ja nopeutetaan autokannan uusiutumista”, Autoliiton viestintäpäällikkö Jukka Tolvanen toteaa.

Autovero alenee aiemman päätöksen mukaisesti asteittain nyt kolmatta vuotta autoissa, joiden hiilidioksidipäästöt ovat alle 141 g/km. Autoveron alentaminen on sinänsä hyvä toimenpide, mutta nykyinen tahti on riittämätön varmistamaan autokannan uudistumisen osalta vuoden 2030 päästötavoitteet.

Tiestön osalta hallitus on osoittanut, että tieverkon kunnon heikkeneminen voidaan pysäyttää perinteisin budjettitoimin ilman suunniteltuja uusia kalliita rahoitusmalleja, kun poliittista tahtoa löytyy. Toimet eivät saa jäädä kertaluonteisiksi, vaan nyt tavoitteena tulee olla suunnanmuutos. Nykyiset panokset eivät vielä riitä tähän, mutta suunta on oikea.

Jaa muillekin