Autoliiton lausunto vuotuisesta moottoripyöräverosta | Autoliitto

Olet täällä

Autoliiton lausunto vuotuisesta moottoripyöräverosta

Moottoripyörä
16.01.2017

Autoliiton lausunto valtiovarainministeriön vero-osastolle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kevyiden moottoriajoneuvojen verosta ja laiksi ajoneuvoverolain 21 ja 57 §:n muuttamisesta (VM140:00/2016)

Autoliiton jäsenistöön kuuluu merkittävä määrä moottoripyöräilijöitä ja tästä syystä lausumme asiassa, vaikka emme ole saaneet varsinaista lausuntopyyntöä. Hallitusohjelman tavoitteena on siirtää ajoneuvon hankinnan verotusta käytön verotukseen. Vuosittaisessa moottoripyöräverossa ollaan toimimassa kuitenkin täysin päinvastoin. Henkilöauton hankinnan vero on vähitellen alentunut ja samaan aikaan ajoneuvon ajallisesta käytöstä perittävä ajoneuvovero on noussut. Moottoripyörien osalta niiden hankintaveroa eli moottoripyöräveroa ei olla alentamassa, mutta tästä huolimatta verotusta ollaan laajentamassa omistamisen verottamiseen.

Veropohja

Uutta veroa ei esitetä kaikille kaksipyöräisille tai kevyille nelipyöräisille rekisteröidyille moottoriajoneuvoille eikä moottorikelkoille. Yleensä kun verotuksen piiriin tuodaan uusi osa-alue, niin jatkossa seuraavat hallitukset laajentavat veropohjaa ja nostavat verotasoja verotuottojen lisäämiseksi. Todennäköisesti tämänkin veron kohdalla tapahtuu näin ja nyt verolta välttyneet ajoneuvoryhmät ovat jatkossa veron piirissä, kun virheellisiin olettamuksiin perustuvaa verokertymää ei saavuteta.

Dynaamiset vaikutukset

Veron on arveltu johtavan moottoripyöräharrastuksen ja sitä myötä moottoripyöräkaupan vähenemiseen. Tällä olisi taas negatiivisia vaikutuksia työllisyyteen ja yritystoimintaan. Kokonaisuudessaan moottoripyöräala ja harrastajat ovat arvioineet muutoksen kokonaisvaikutuksen valtiontalouden kannalta negatiiviseksi. Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa oli matkailuautojen saattaminen autoverotuksen piiriin. Asiaa pohtiessaan ja selvittäessään hallitus päätyi siihen, ettei muutoksessa ole järkeä, koska sen dynaamiset vaikutukset olisivat olleet negatiivisia. Siksi suunnitelmasta luovuttiin. Vuosittaisen moottoripyöräveron osalta olisi syytä tehdä samanlainen perusteellinen arvio veron vaikutuksista. Mitään veroa ei pidä säätää vain siitä syystä, että enemmistö haluaa sen, koska eivät joudu itse sen piiriin.

Verotasosta

Keskimäärin moottoripyöriä käytetään vain muutaman kesäkuukauden aikana eikä silloinkaan varsinaisia ajopäiviä kerry valtaosalla harrastajista kuin alle 30. Monilla ajopäivien lukumäärä jää merkittävästi tätäkin alemmaksi. Esityksen mukaan koko vero on maksettava, jos kalenterivuodessa on yksikin ajopäivä. Esitetty 150 euron vuotuinen verotaso on korkea verrattuna henkilöautojen verotukseen.

Alla on esimerkkejä vuosittaisen moottoripyöräveron päiväkohtaisesta suuruudesta suhteutettuna moottoripyörän ajopäiviin. Lisäksi laskelmassa on laskettu vastaava päiväkohtainen vero koko vuodelle.

Ajopäiviä 1

Vero/päivä 150 euroa. Sama vero 365 päivää käytössä olevasta ajoneuvosta vuodessa olisi 54 750 euroa.

Ajopäiviä 10

Vero/päivä 15 euroa.  Sama vero 365 päivää käytössä olevasta ajoneuvosta vuodessa olisi 5475 euroa.

Ajopäiviä 20

Vero/päivä 7.50 euroa. Sama vero 365 päivää käytössä olevasta ajoneuvosta vuodessa olisi 2737 euroa.

Ajopäiviä 30

Vero/päivä 5 euroa. Sama vero 365 päivää käytössä olevasta ajoneuvosta vuodessa olisi 1825 euroa.

Ainoa oikea tapa toteuttaa ajoneuvovero moottoripyörille on tehdä se päiväkohtaisesti ja yhdistää se liikennekäyttöön. Mitään perustetta verottaa moottoripyöriä eri tavalla tai korkeammalla tasolla kuin muita harrasteajoneuvoja ei ole olemassa. Mikäli veron kerääminen osoittautuu tuolloin kannattamattomaksi, siitä tulisi luopua.

Ajoneuvoverolaki

Ajoneuvoverolakiin ollaan säätämässä uutta 57 §:n 2 momenttia, jolla säädetään poliisin tehtävänä olevasta verotuksen valvonnasta. Poliisin liikennevalvonta on vähentynyt ja sen resurssi on keskittynyt automaattiseen liikennevalvontaan. Uusien tehtävien antaminen poliisille vähentää entisestään rikosten valvontaan ja liikenneturvallisuuden varmistamiseen osoitettuja resursseja.

Ehdotettu pykälän avoin sanamuoto, jonka mukaan on epämääräisesti kuvattu keino kuvata ja tallentaa teknisin laittein ja keinoin tietoja liikenteessä olevista ajoneuvoista, tulisi täsmentää. Kuvaamisen tarkoituksenmukaisuuden, kuvan käytön, tallennustavan, kuvaamistavan tai muun teknisen laitteen tallentaman tiedon keräämisen perustuslainmukaisuuden arviointi edellyttää täsmällistä kuvausta siitä, mitä aiotaan tehdä ja miten. Nyt hallituksen esityksessä ollaan antamassa valtuutus ja oikeutus johonkin toimintatapaan, joka mahdollisesti jonain päivänä tulisi käyttöön. Tältä osin esitys on ennenaikainen, eikä sen perusteluissa anneta nyt mahdollisuutta arvioida asiaan liittyviä oikeudellisia kysymyksiä.

Lopuksi

Toivottavasti hallitus harkitsee asiaa ja arvioi kokonaisuuden toteuttamisen järkevyyden vielä kertaalleen. Verot, joista valtaosa kuluu järjestelmän luomiseen ja pyörittämiseen ja jotka vahingoittavat työtä ja toimeliaisuutta tulisi jättää säätämättä. Vaikka enemmistö yleensä kannattaa veroja, joiden piiriin eivät juuri itse kuulu, verottaminen ei tule perustua periaatteellisiin poliittisiin päätöksiin, joista ei voi luopua, vaikka ne osoittautuisivat epärationaalisiksi. Kyykyttäminen ei kuulu hyvän verojärjestelmän piirteisiin.

 

Kunnioittavasti,

Pasi Nieminen

Autoliitto Ry

Jaa muillekin