Autoliiton lausunto maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta | Autoliitto

Olet täällä

Autoliiton lausunto maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta

01.10.2018

Autoliitto on antanut liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon luonnoksesta liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta (LVM/1436/03/2018).

Autoliitto kiittää mahdollisuudesta saada lausua tässä asiassa.

Sujuva ja toimiva maanteiden runkoverkko mahdollistaa turvallisen, ennustettavan, ympäristövaikutukset huomioivan ja matka-ajoiltaan kilpailukykyisen liikkumisen. Kysymys on kansantalouden kilpailukyvyn ja henkilöliikenteen toimivuuden varmistamisesta tärkeimmällä liikenneverkon osalla. Koko tieverkon kehittämisen näkökulmasta täytyy kuitenkin huolehtia myös alemman tieverkon kunnosta, joka on keskeinen osa päivittäistä liikennettä. Runkoverkon palvelutason parannusta ei pidä tehdä alemman tieverkon kustannuksella.

Tiestön ylläpito ja kehittäminen edellyttävät pitkäjänteistä rahoitusta ja tiestön luokittelua sen merkityksen sekä riittävän palvelu- ja rahoitustason määrittämiseksi. Maanteiden runkoverkolla on keskeinen merkitys henkilö- ja tavaraliikenteelle. Palvelutason tavoitteena koko runkoverkolla tulee olla vähintään 100 km/h ja moottoriteillä 120 km/h nopeusrajoitukset. Tavoitteena tulisi olla runkoverkon kehittäminen nelikaistaiseksi tieksi tai laadukkaaksi ohituskaistatieksi koko runkoverkon alueella. Kaupunkiseuduilla runkoverkon palvelutason tavoitteena tulee olla paikallisesti ja osana runkoverkkoa sujuvuuden varmistaminen ja matka-aikojen lyhentäminen.

Korjausvelan pitkäjänteinen poistaminen koko tieverkolla edellyttää laaja poliittista sopimusta asiassa. Koko Suomen tulevaisuuden kannalta kansalliset investoinnit liikenteen sujuvuuteen, toimivuuteen ja turvallisuuteen ovat kilpailukyvyn ja toimeentulon kannalta keskeisessä asemassa.

 

Kunnioittavasti,

Pasi Nieminen

Autoliitto Ry

Jaa muillekin