Autoliiton lausunto ajoneuvoverolaista | Autoliitto

Olet täällä

Autoliiton lausunto ajoneuvoverolaista

09.10.2018

Autoliitto on antanut eduskunnan verojaostolle lausunnon aiheesta hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta (HE 170/2018 vp).

Autoliitto kiittää mahdollisuudesta saada lausua tässä asiassa.

Hallituksen esitys alentaa hiilidioksidipästöihin perustuvan ajoneuvoveron perusveroa yhteensä 50 miljoonalla eurolla on hyvä asia. Tämä tarkoittaisi vajaan 20 euron kevennystä ajoneuvoilla, joiden vero määräytyy hiilidioksidipäästöjen perusteella. Kevennys tehtäisiin kuitenkin päästöporrastusta tiukentaen. Suurin veronkevennys tulisi nollapäästöisille täyssähköautoille ja 90-110 g/km päästöluokassa vero kevenisi 35-40 euroa. Keskipäästöisellä henkilöautolla, jonka hiilidioksidipäästö on noin 160 grammaa kilometriltä, ajoneuvoveron perusvero kevenisi noin 19 euroa. Vero ei kevenisi lainkaan ajoneuvoilla, joiden hiilidioksidipäästö on 200 g/km tai enemmän. 

On hyvä muistaa, että päästöperusteiseen ajoneuvoveroon siirryttiin vuonna 2010 ja veroa on korotettu kolme kertaa tämän jälkeen. Siinä missä nollapäästöisen sähköauton ajoneuvoveron perusvero oli vielä vuonna 2012 vajaat 20 euroa, on se tällä hetkellä 106 euroa vuodessa. Sata grammaa kilometrillä päästävän auton ajoneuvovero on noussut 42 eurosta 163 euroon ja 160 g/km päästöt omaavan auton ajoneuvovero vajaasta 102 eurosta 240 euroon.

Kun Juha Sipilän hallitus korotti polttoaineveroja vuoden 2017 alusta annettiin ymmärtää, että veroja voidaan myös alentaa, mikäli raakaöljyn hinta nousee yli 80 dollariin tynnyriltä. Nyt tilanne on sellainen ja ilmeisesti tämän ajoneuvoveron alennuksen on tarkoitus lunastaa lupaus. Esitetty ajoneuvoveron perusveron alennus ei kuitenkaan kohdistu nyt niihin autonkäyttäjiin, joiden verotus on kiristynyt eniten, vaan suosii niitä, joiden veroja on kiristetty vähiten.

Veroesitys kannustaa omalta osaltaan entistä enemmän vähäpäästöisten autojen hankintaan, mikä on sinänsä positiivinen asia. Toimenpiteiden pitäisi olla kuitenkin tehokkaampia, kuten esimerkiksi autoveron poisto tai suurempi ajoneuvoveron alennus.

Suomalaisten omistama henkilöauto on arvoltaan keskimäärin noin 3600 euroa. Mikäli ilmastotavoitteiden myötä autokantaa on tarkoitus uudistaa sekä sähköistää lataushybridejä ja täyssähköautoja lisäämällä, täytyy näiden autojen verotus poistaa ja niiden käyttöönottoa joudutaan tukemaan. Nykyisessä liikenteen verojärjestelmässä valtio on itse asettanut fiskaaliset tavoitteet ensisijaisiksi ympäristötavoitteiden kustannuksella. Uusi tekniikka on kallista eikä jatkossa ole mahdollista edistää sen käyttöönottoa nykyisen kaltaiset fiskaaliset tavoitteet säilyttäen.

Suomessa tarvitaan liikenteen verotuksen uudistus, joka mahdollistaa jatkossakin oman auton käytön pitkien etäisyyksien maassa, jossa kaupunkiseudutkin ovat varsin harvaanasuttuja. Uudistuksessa tulee varmistaa, ettei uuden ympäristöystävällisemmän teknologian korkeampi hinta ja olemassa olevan autokannan verottaminen johda kustannusten kasvuun tavalla, joka kurjistaa ihmisten liikkumismahdollisuudet.

Kunnioittavasti,

Pasi Nieminen

Autoliitto Ry

Jaa muillekin