22.11.2016 | Lausunto

Autoliiton lausunto kuljettajakoulutusuudistuksesta

Autoliitto on antanut liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon kuljettajakoulutusuudistuksesta. Lausuntopyyntö ja siihen liittyvät asiakirjat löytyvät liikenne- ja viestintäministeriön internetsivuilta.

10.11.2016 | Lausunto

Autoliiton lausunto liikennekaaresta

Autoliiton lausunto eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle hallituksen esityksestä liikennekaareksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 161/2016 vp).

10.11.2016 | Lausunto

Autoliiton lausunto liikennekaaren ensimmäisestä vaiheesta

Autoliitto on antanut eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle lausunnon hallituksen esityksestä liikennekaareksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 161/2016 vp).

31.10.2016 | Lehdistötiedote

Autoliitto käynnisti raskaan kaluston tiepalvelun

Autoliiton raskaan kaluston hinaus- ja tiepalvelu AL Truck Service 24h auttaa tienpäällä pulaan joutuneita rekka-, linja- ja kuorma-autoja.

25.10.2016 | Lehdistötiedote

Turvaistuintestissä positiivisia tuloksia

Autoliiton julkaisemassa turvaistuintestissä yksi istuin sai erinomaisen, 20 hyvän ja kuusi tyydyttävän arvosanan. Kaikki nämä istuimet ovat selvästi lakisääteisiä vaatimuksia turvallisempia. Kaksi istuinta jäi välttävään arvosanaan ja kolme sai yleisarvosanan heikko.

24.10.2016 | Lehdistötiedote

Kaksi turvaistuinta ei kestänyt kolaritestin rasitusta

Autoliiton julkaisema tuore turvaistuintesti paljasti vakavia turvallisuuspuutteita. Kolmesta heikon arvosanan saaneesta istuimesta kaksi irtosi etutörmäystestissä ja yksi on aivan liian monimutkainen asentaa.

11.10.2016 | Lausunto

Autoliiton lausunto valtion talousarviosta

Autoliitto on antanut lausunnon eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle koskien hallituksen esitystä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 (HE 134/2016 vp).

30.9.2016 | Uutinen

Rikesakko tulee entistä kevyemmin

Lievästä ylinopeudesta tulee huomisesta alkaen entistä helpommin rikesakko.

22.9.2016 | Lehdistötiedote

Anna muille mahdollisuus havaita sinut – muista heijastin

Syksyn tullen illat ovat taas pimeitä ja kevyen liikenteen havaitseminen on entistä vaikeampaa. Autoliitto muistuttaa yhdessä sisarjärjestöjensä kanssa heijastimen käytön tärkeydestä #StayBright -kampanjalla.

8.9.2016 | Lehdistötiedote

Ennakoi ja jousta liikenteessä – iso ajoneuvo tarvitsee paljon tilaa

Sujuva ja turvallinen liikenne edellyttää muiden tienkäyttäjäryhmien erityispiirteiden tiedostamista. Esimerkiksi henkilöautoilijoiden on tärkeää huomioida linja-autojen poikkeavat ajolinjat sekä suuret katvealueet.