1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjän yhteystiedot
Autoliitto ry
Y-tunnus: 0201009-3
Hämeentie 105 A, 00550 Helsinki

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö
Marko Haaranen
Tietosuojavastaava
tietosuojavastaava(at)autoliitto.fi

2. Milloin ja mitä tietoja keräämme

Tässä kerromme miten ja mitä tietojasi keräämme osallistuessasi AL-Sportin toimintaan.

2.1. Hakiessasi AL-Sport kilpailijalisenssiä

 • Nimi, osoite- ja yhteystiedot
 • Autoliiton jäsennumero
 • Seura
 • Syntymäaika
 • Kilpailulajit(t)

Edellä mainittujen tietojen kerääminen on pakollista, jotta pystymme myöntämään AL-Sport kilpailijalisenssin. Keräämme tiedot Autoliiton verkkosivujen kautta sekä sähköpostitse tai postitse.

2.2. Ilmoittautuessasi AL-Sportin hallinnoimien autourheilulajien (AutoSlalom, EcoRun tai Tasanopeus) kilpailuihin

AutoSlalom:

 • Kuljettajan nimi ja yhteystiedot
 • Kilpailu ja luokka
 • Lisenssi ja lisenssinumero
 • Seura
 • Auton tiedot
 • Suostumus kuvien/videoiden julkaisemista varten

EcoRun:

 • Kuljettajan nimi ja yhteystiedot
 • Kilpailu ja luokka
 • Lisenssi ja lisenssinumero
 • Seura
 • 2-kuljettajan tiedot (nimi ja yhteystiedot, lisenssi ja lisenssinumero, seura)
 • Auton tiedot
 • Ilmoittajan nimi ja muut tiedotettavat asiat kilpailujohdolle
 • Suostumus kuvien/videoiden julkaisemista varten

Tasanopeus:

 • Kuljettajan nimi ja yhteystiedot
 • Kilpailu ja luokka
 • Lisenssi ja lisenssinumero
 • Seura
 • 2-kuljettajan tiedot (nimi ja yhteystiedot, lisenssi ja lisenssinumero, seura)
 • Auton tiedot
 • FIA passinumero
 • Muut tiedotettavat asiat kilpailujohdolle
 • Suostumus kuvien/videoiden julkaisemista varten

Edellä mainittujen tietojen kerääminen on pakollista, jotta pystyt ilmoittautumaan ja osallistumaan AutoSlalom-, EcoRun- ja Tasanopeuskilpailuihin. Keräämme tiedot ilmoittautuessasi kyseessä olevaan kilpailuun Autoliiton verkkosivujen kautta.

2.3. Ilmoittautuessasi Ajotaidon SM-kilpailuun

 • Kuljettajan nimi ja yhteystiedot
 • Luokka
 • Auton tiedot
 • Suostumus kuvien ja/tai videoiden julkaisemista varten

Edellä mainittujen tietojen keräämine on pakollista, jotta pystyt ilmoittautumaan ja osallistumaan Ajotaidon SM-kilpailuihin. Keräämme tiedot lähettäessäsi ilmoittautumisesi Autoliiton verkkosivujen kautta tai sähköpostitse.

2.4. Hakiessasi Autoliiton kummikuljettajaksi

 • Nimi, osoite- ja yhteystiedot
 • Seura
 • Syntymäaika
 • Autoliiton jäsennumero
 • Lisenssi ja lisenssinumero
 • Hakijan omat verkkosivut ja sosiaalisen median sivut (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ym.)
 • Yhteenveto viimeisten kahden vuoden toimista autourheilun piirissä ja yhteenveto siitä, miten AL-Sport on esillä hakijan autourheilutoiminnassa
 • Toimintasuunnitelma alkavalle kilpailukaudelle

Edellä mainittujen tietojen kerääminen on pakollista, jotta pystymme arvioimaan soveltuvuuttasi ja tekemään valinnan AL-Sportin kummikuljettajasta. Keräämme tiedot suoraan sinulta lähettäessäsi meille kummikuljettaja sääntöjen mukaisen hakemuksen sähköpostitse tai postitse.

Huom! Valituilta kummikuljettajilta kerätään lisäksi henkilötunnus, jotta lakisääteiset verohallinnolle toimitettavat ilmoitukset saadaan tehtyä.

2.5. Hakiessasi autourheilustipendiä (autourheilun kilpailijatuki)

 • Nimi, osoite- ja yhteystiedot
 • Seura
 • Syntymäaika
 • Autoliiton jäsennumero
 • Lisenssi ja lisenssinumero
 • Motorsport ID
 • Tilinumero
 • Hakijan omat verkkosivut ja sosiaaliset median sivut (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, ym.)
 • Kilpailulaji(t)
 • Yhteenveto autourheilukilpailuista, -tapahtumista ja -toiminnasta kuluneelta vuodelta

Edellä mainittujen tietojen kerääminen on pakollista, jotta pystymme arvioimaan hakemustasi suhteessa autourheilun kilpailijatuen vaatimuksiin sekä mahdollisesti maksettavan kilpailijatuen määrää. Keräämme tiedot suoraan sinulta itseltäsi lähettäessäsi meille autourheilijastipendi hakemuksen sähköpostitse tai postitse.

Huom! Autourheilustipendin saajilta voidaan kerätä lisäksi henkilötunnus, jos lakisääteinen verohallinnolle toimitettava ilmoitus sitä vaatii.

 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusteet

Seuraavassa taulukossa informoimme siitä, mihin eri käyttötarkoituksiin käytämme keräämiämme tietoja ja minkä oikeusperusteen nojalla käsittelemme tietojasi.

KäyttötarkoitusOikeusperusteLisätietoja
AL-Sport kilpailijalisenssihakemusten vastaanottaminen ja kilpailijalisenssien myöntäminen.Sopimus
AutoSlalom-, EcoRun-, Tasanopeus- ja Ajotaidon SM-kilpailujen ilmoittautumisten vastaanottaminen ja osallistujatietojen edelleen luovuttaminen kilpailun järjestävälle taholle.Oikeutettu etuMeillä on oikeutettu etu järjestää AL-Sportin hallinnoimien autourheilulajien ilmoittautumisia. Uskomme, että meidän järjestäessä ilmoittautumisia saamme houkuteltua enemmän osallistujia kilpailuihin.
AutoSlalom-, EcoRun-, Tasanopeus- ja Ajotaidon SM-kilpailuihin ilmoittautuneiden kilpailijoiden julkaiseminen Autoliiton verkkosivuilla. Oikeutettu etuMeillä on oikeutettu etu julkaista ennen kilpailuja kilpailuihin osallistuneiden tietoja verkkosivuillamme, kuten lajikohtaisissa säännöissä on määritelty. Katsomme, että tällä julkaisulla saamme lisättyä kilpailujen mielenkiintoa sekä mahdollisesti lisää osallistujia. Huomioithan, että ennen kilpailua julkaisemme kilpailijoista vain seuraavat tiedot verkkosivuillamme: Nimi, auto, seura, luokka sekä kilpailut, joihin osallistut.
AutoSlalom-, EcoRun-, Tasanopeus ja Ajotaidon SM-kilpailujen lopputulosten ja kilpailuja koskevien kuvien tai videoiden julkaiseminen AL-Sportin julkaisuissa. Oikeutettu etu, suostumusMeillä on oikeutettu etu julkaista kilpailujen lopputulokset verkkosivuillamme, kuten lajikohtaisissa säännöissä on määritelty. Katsomme, että lopputulosten julkaisemisen lisää kilpailujen mielenkiintoa.

Kilpailuilmoittautumisten yhteydessä keräämme kilpailijoiden suostumuksen kilpailuissa otettujen kuvien tai videoiden julkaisemiselle.
Kummikuljettajahakemusten vastaanottaminen ja kummikuljettajien valitseminen.Sopimus
Autourheilustipendi hakemusten vastaanottaminen ja stipendinsaajien valitseminen.Sopimus
AL-Sportin autourheiluhistorian tallentaminen ja tilastointi.Oikeutettu etuMeillä on oikeutettu etu tallentaa ja tilastoida AL-Sportin toimintoihin liittyvää historiaa yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten.

4. Tietojen säilytysaika

Emme säilytä tai käsittele tietojasi pidempään kuin on tarpeen tämän tietosuojaselosteen mukaisten käyttötarkoitusten tai soveltuvan ja pakottavan lainsäädännön mukaisesti. Näin ollen poistamme tiedot niin pian kuin on kohtuudella mahdollista, kun tietojen käyttötarkoitus on täytetty.

Säilytämme AL-Sportin toiminnassa käsiteltäviä tietoja seuraavasti:

TietoryhmätSäilytysaika
Kilpailijalisenssihakemuksia ja myönnettyjä kilpailijalisenssejä koskevat tiedotLähtökohtaisesti poistamme tiedot 18 kuukauden kuluttua lisenssin loppumisesta. Mikäli vakuutuksiin liittyvien korvausten kanssa ilmenee epäselvyyksiä, niin säilytämme tietoja pidempään ja siihen asti, kunnes epäselvyys on saatu ratkaistua.
AutoSlalom-, EcoRun-, Tasanopeus- ja Ajotaidon SM-kilpailujen ilmoittautumistiedotPoistamme tiedot 12 kuukauden kuluttua kilpailukauden päättymisestä.
AutoSlalom-, EcoRun-, Tasanopeus- ja Ajotaidon SM-kilpailujen lopputulokset ja kilpailuja koskevat kuvat tai videotLopputuloksia koskevat tiedot sekä kilpailuista otetut kuvat ja videot säilytämme pysyvästi yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten.
Kummikuljettajahakemuksia koskevat tiedotPoistamme kummikuljettajahakemukset noin 6 vuoden kuluttua hakemuksen vastaanottamisesta. Huom! Kummikuljettajiksi valittujen tietoja säilytämme myös pysyvästi yleisen edun mukaisiin arkistointitarkoituksiin.
Autourheilustipendi hakemuksia koskevat tiedotPoistamme autourheilustipendi hakemukset noin 6 vuoden kuluttua hakemuksen vastaanottamisesta. Huom! Stipendinsaajien tietoja säilytämme myös pysyvästi yleisen edun mukaisiin arkistointitarkoituksiin.
AL-Sportin autourheiluhistorian tallentaminen ja tilastointiYleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten säilytämme tietoja pysyvästi.

Edellä mainituista säilytysajoista huolimatta voimme kuitenkin, tietyin edellytyksin, poistaa tietojasi, jos niin haluat ja ilmoitat siitä meille tämän tietosuojaselosteen kohdan 8 mukaisesti. Huomioi kuitenkin, että emme välttämättä pysty poistamaan tiettyjä tietoja silloin, kun laki vaatii meitä niitä säilyttämään tai jos joudumme säilyttämään tietoja oman oikeusturvamme varmistamiseksi.

 

5. Kenelle jaamme tietojasi

Emme koskaan anna tietojasi kolmansille osapuolille, joilla ei ole oikeutta saada tietojasi. Tässä tietosuojaselosteessa mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi voimme kuitenkin jakaa tietojasi yhteistyökumppaneillemme sekä ulkoisille palveluntarjoajille, jotka käsittelevät tietojasi.

Seuraavassa taulukossa on lueteltuna tahot, joille tietojasi voi siirtyä:

Tiedon vastaanottajaSyy
Exove OyExove toteuttaa Autoliiton verkkosivujen teknisen ylläpidon ja hallinnoinnin. Näin ollen, jos esimerkiksi ilmoittaudut kilpailuun Autoliiton verkkosivujen kautta, tietojasi siirtyy myös vastaanottajalle.
AKK-Motorsport ry AKK-Motorsport ry neuvottelee lisenssivakuutukset vuosittain puolestamme ja saa täten tiedon Autoliiton kautta lisenssin lunastaneista.
OP Vakuutus OyKilpailijalisenssin myötä sinut vakuutetaan OP:n ja AKK-Motorsport ry:n välillä solmittujen vakuutusehtojen mukaisesti. Tietojasi siirtyy siis tarvittaessa, esimerkiksi korvausasioihin liittyen, myös OP:lle, jotta heillä on tieto siitä, kenet on vakuutettu.
Autoliiton paikallisosastoJos kilpailun järjestäjänä toimii Autoliiton paikallisosasto, niin jaamme osallistujatiedot paikallisosastomme kanssa.
Kilpailun järjestävä seuraAnnamme kilpailuihin osallistuneiden tiedot seuralle, joka järjestää kilpailun. Tämän lisäksi toimitamme ennen kilpailua järjestävälle seuralle tiedot AL-Sport lisenssin omaavista henkilöistä.
Muut Autoliiton mahdolliset palveluntarjoajat Tietojasi voi siirtyä myös muille palveluntarjoajillemme, jos se on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa määritettyjen käyttötarkoitusten toteutumiseksi taikka Autoliiton lakisääteisten velvollisuuksien toteuttamiseksi.
VerohallintoTietojasi luovutetaan myös verohallinnolle, jos se on tarpeellista pakottavan lainsäädännön mukaisesti.

6. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Emme siirrä tai luovuta tietojasi EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

7. Oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet tietosuojalainsäädännön mukaisesti:

Oikeus peruuttaa suostumus

Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus kuvien tai videoiden julkaisemiselle AL-Sportin julkaisuissa ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen: tietosuojavastaava(at)autoliitto.fi. Peruuttaessasi suostumuksesi varmistamme, että kaikki kuvat tai videot, joista olet tunnistettavissa, poistetaan verkkojulkaisuistamme (Autoliiton verkkosivut ja sosiaalisen median kanavat). Huomioithan, että emme kuitenkaan pysty täysin varmistamaan sitä, että sosiaalisen median palveluntarjoajat poistavat kuvat tai videot käskystämme.

 

Oikeus saada pääsy tietoihin (oikeus tarkistaa tiedot)

Sinulla on oikeus tarkistaa, mitä sinua koskevia tietoja on tallennettu sekä saada kopio tiedoista. Sinun tulee esittää tarkastuspyyntö erillisellä lomakkeella. Lomakkeen löydät täältä.

 

Oikeus tietojen korjaamiseen ja poistamiseen

Autoliitto huolehtii parhaan kykynsä mukaisesti siitä, että sinua koskevat tiedot pysyvät ajantasaisina ja oikeellisina. Autoliitto oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oma-aloitteisesti tai vaatimuksestasi. Olet kuitenkin itse vastuussa antamiesi tietojen oikeellisuudesta.

Sinulla on oikeus lain nojalla saada tarpeettomat tiedot poistetuksi, jos tietoja ei enää tarvita tarkoituksiin, joita varten ne alun perin kerättiin. Sinulla on myös oikeus saada tiedot poistetuksi, jos tietojasi on käsitelty lainvastaisesti viranomaisen päätöksen mukaisesti.

Mikäli haluat korjata tai poistaa itseäsi koskevia tietoja, sinun tulee esittää vaatimus erillisellä lomakkeella. Lomakkeen löydät täältä.

 

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella vastustaa tietojesi käsittelyä. Jos haluat vastustaa tietojesi käsittelyä ota yhteyttä tässä tietosuojaselosteessa määritettyyn yhteyshenkilöön. Huomioi kuitenkin, että meillä on oikeus jatkaa tietojesi käsittelyä vastustamisestasi huolimatta, jos tietojesi käsittelyyn on olemassa perusteltu syy, joka syrjäyttää etusi tai oikeutesi tai jos käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi taikka puolustamiseksi.

 

Oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen

Tietojen käsittelyn rajoittaminen tarkoittaa, että tietoa tai tietoja ei pyynnöstäsi käsitellä, vaikka ne silti säilytetään (ns. passiivitilassa) Autoliitossa.

Sinulla on oikeus lain nojalla rajoittaa tietojesi käsittelyä, jos tiedot ovat mielestäsi virheellisiä. Rajoittamisen aikana selvitetään tietojen paikkansapitävyys. Sinulla on myös oikeus vaatia tietojesi säilyttämistä rajoitettuna, jos tietoja on käsitelty viranomaisen määräyksen mukaan lainvastaisesti ja et halua tietojasi poistettavan. Jos haluat rajoittaa tietojesi käsittelyä ota tässä tietosuojaselosteessa määritettyyn yhteyshenkilöön.

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos katsot, että oikeuksiasi on rikottu, voit tehdä asiasta valituksen tietosuojaviranomaiselle Euroopan Unionin alueella. Suomessa valvovana viranomaisena toimii Tietosuojavaltuutetun toimisto.  Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot löydät osoitteesta www.tietosuoja.fi.

 

8. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Varaamme oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Tilanteissa, joissa AL-Sportin toimintaan liittyvään henkilötietojen käsittelyyn tulee muutoksia, voimme samalla joutua muokkaamaan tätä tietosuojaselostetta. Lainsäädännön muutokset saattavat myös asettaa tarpeita muuttaa tai tarkentaa tämän tietosuojaselosteen osia.