Liikennetoimikunta LIIKENNEOHJELMA PÄIVITETTY, PYSÄKÖINTILAUSUNTO, KESKUSTATUNNELI | Autoliitto

Olet täällä

Liikennetoimikunta LIIKENNEOHJELMA PÄIVITETTY, PYSÄKÖINTILAUSUNTO, KESKUSTATUNNELI

Liikennetoimikunta käsittelee Helsingin seudun liikennetilannetta

Helsingin seudun osaston liikennetoimikunta, joka koostuu eri alojen osaajista, kokoontuu 6-8 kertaa vuodessa puheenjohtajansa johdolla pohtimaan Helsingin ja ympäristön liikennesuunnittelua ja keskustelemaan esiin tulleista epäkohdista laatien lausuntoja, aloitteita ja lehtiartikkeleita. Toimikunta on myös laatinut osastolle oman liikenneohjelman:

Tiedosto 2021_al_hki_liikenneohjelma_final.docx

Olemme viime päivänä saaneet todistaa arvotonta poliittista näytelmää, jossa viime hetkellä yritetään estää välttämättömän Sörnäistentunnelin rakentaminen Helsingin Kalasataman alueelle. Asukkaiden etu ja liikennetekniset tosiasiat eivät paina mitään, kun jotkut päätöksentekijät pyrkivät häikäilemättä toteuttamaan omaa ideologista agendaansa.  

Yleisesti on myös syytä olla huolissaan lisääntyneestä pyrkimyksestä vaikeuttaa autojen käyttöä pääkaupunkiseudulla. Ei oivalleta, että  oma auto on suurelle osalle asukkaista välttämätön kulkuneuvo, sujuvan arjen mahdollista.   

Sörnäistentunnelin vastustaminen on koko asiassa vain sivujuonne. Pitemmällä tähtäyksellä tarvitsemme ehdottomasti koko Helsingin keskustan alittavan tunnelin, josta olisi yhteydet maanalaisiin pysäköintilaitoksiin, matkustajasatamiin sekä tärkeimmille asuinalueille.             

Keskustatunnelin tarve on tiedetty jo kauan, mutta hanketta on perusteettomasti jarrutettu vuosikymmenet. Kun katsomme vähääkään pidemmällä tähtäyksellä tulevaisuuteen, Helsingillä ei ole varaa olla ilman keskustatunnelia. Vain sen avulla kaupunki pystytään pitämään viihtyisänä, elinvoimaisena ja turvallisena. 

Tiedosto 2022_al-hki_tiedote_p.docx

Tiedosto 2021_al-hki_helsinki_tarvitsee_keskustatunnelin.docx

Tiedosto 2021_hsl_pysakointipolitiikkalausunto.docx

Tiedosto 2021_al-hki_lausunto_hgin_liikenneturvallisuudesta.docx

Tiedosto 2021_al-hki_helsinki_tarvitsee_keskustatunnelin18569.docx

PDF icon liikenneturvallisuuden_kehittamisohjelma_luonnos_21052016089.pdf

Tiedosto liikennetunneli_keskustan_ali_on_tarpeellinen.docx

Mikäli haluat nostaa jonkin mieltäsi painavan liikennesuunnitelman tai -tilanteen käsiteltäväksi, ota yhteyttä vaikka alhelsinki@pp.inet.fi tai suoraan puheenjohtajaan.

Tällä hetkellä päällimmäisinä kohteina Helsingissä ovat heikot pääväyläsuunnitelmat, kuten esimerkiksi Kehä II päättyminen T-risteykseen, "kaupunkibulevardien" vastustaminen toimimattomina ja turvattomina, keskustatunnelin tarpeellisuuden ja välttämättömyyden julkituominen sekä parannukset satamaliikenteeseen, erityisesti jatkuvasti kasvavan Länsisataman liikenteen osalta.

Lausunto Helsingin seudun Maankäyttö, Asuminen ja Liikenne -19 suunnitelmasta:

PDF icon 2019_al-hki_hsl_mal-19pdf.pdf

Tällä hetkellä ( kevät 2018 ) tärkeä asia koko pääkaupunkiseudun liikenteen sujuvuuden kannalta on Helsingin suunnitelma poistaa moottoriajoneuvoliikenteeltä kaistoja jo ennestään helposti tukkeutuvalta Mäkelänkadulta. Osaston liikennetoimikunnan mielipide asiasta alla:

Tiedosto al-hki_makelankadun_kavennussuunnitelma_2018.docx

Lisäksi olemme tehneet aloitteita jalankulkijoiden turvallisen liikkumisen kohentamiseksi ja kannatamme vahvasti suojatiekampanjaa.

Osastolla on edustus myös Helsingin Liikenneturvallisuusyhdistyksen hallituksessa.

 

 

 

 

 

Jaa muillekin