Espanja.

Tiemaksut voi maksaa käteisellä tai luottokortilla. Espanjassa on myös käytössä elektroninen maksusysteemi (Via T tai Telepeaje), jota varten on ostettava lähetin, joka mahdollistaa tietullien läpi ajamisen pysähtymättä. Ranskasta bip&go-yhtiöltä hankittu lähetin kelpaa Italiassa, Ranskassa, Espanjassa ja Portugalissa, mutta vain alle 3,5 tonnin painoisille ajoneuvoille. Bip&go ei lähetä lähettimiään Suomeen vaan lähetin on hankittava bip&go:n myyntiagentilta Ranskassa. Lisätietoa bip&go

Irlanti

Tiemaksut voi maksaa joko käteisellä (paitsi ei Dublinin kehätiellä) tai sähköistä eToll-järjestelmää käyttäen. eToll-järjestelmää käyttävät saavat käyttää heille varattuja ajokaistoja, jolloin maksut peritään automaattisesti heiltä joka kerran heidän ohittaessaan eToll-maksupisteen.

Iso-Britannia

Lähes kaikki moottoritiet ovat maksuttomia. Moottoritieosuudella M6 (Birminghamin pohjoispuolella) peritään kuitenkin tiemaksua. Tiemaksut on maksettava joko käteisellä tai luottokorteilla. M6-tiellä on myös käytössä elektroninen maksujärjestelmä (tag-lähetin).

Italia

Italiassa on  suurin osa moottoriteistä on maksullisia.  Italian moottoriteiden maksumenettelyjä voidaan kuvata joko suljetuksi (maksun suuruus määräytyy ajetun matkan mukaan) tai avoimeksi järjestelmäksi (ei lipuketta, maksu on kiinteä summa).  Näiden lisäksi uusilla moottoriteillä A36, A59 ja A60 ei voi maksaa lainkaan paikan päällä vaan käytössä on ”Free Flow” -järjestelmä, (ei pysähdytä eikä maksuja peritä maksuporttien kohdalla).

Itävalta

Alle 3,5 tonnia painaviin ajoneuvoihin on hankittava pakollinen joko tuulilasiin liimattava tiemaksutarra tai digitaalinen tarra (”Vignette”) moottori- ja moottoriliikenneteillä ajamista varten. Jos moottoriajoneuvon kokonaismassa on yli 3 500 kg, on moottoriteillä ja moottoriliikenneteillä käytössä kilometrikohtaiset tiemaksut. Tällöin on hankittava tuulilasiin kiinnitettävä ”Go-box”-lähetin, jonka voi hankkia Asfinagin myyntipisteistä, joita on kaikilla tärkeimmillä kauttakulkureiteillä. GO-palvelupisteet.

Kreikka

Moottoriteillä peritään maksuja ajetun matkan ja ajoneuvotyypin mukaan. Maassa on useita moottoriteitä ylläpitäviä yhtiöitä.

Kroatia

Kroatiassa peritään moottoritiemaksuja kaikilla moottoriteillä. Moottoriteitä ylläpitävät ja maksuja perivät sekä valtion yhtiö Hrvatske autoceste että yksityiset yhtiöt. Hinta vaihtelee matkan pituuden ja sen mukaan, mihin luokkaan ajoneuvo kuuluu.

Latvia

Latviassa ei ole  moottoriteitä eikä tiemaksuja henkilö- tai matkailuautoille. Tiemaksua peritään tavarankuljetukseen tarkoitetuilta kokonaismassaltaan yli 3 000 kilon painoisilta ajoneuvoilta tai yli 3 500 kilon painoisilta ajoneuvoyhdistelmiltä. Maksuvelvollisuus koskee ajoneuvoja, jotka on suunniteltu ja rakennettu tavarankuljetusliikennettä varten.

Liettua

Henkilö- ja matkailuautoille tai moottoripyörille ei ole tiemaksuja. Tiemaksua peritään A1-A18-teillä paketti-, kuorma- ja linja-autoilta (ajoneuvoluokilta M2, M3, N1, N2 ja N3). Maksuvelvollisuus koskee ajoneuvoja, jotka on suunniteltu ja rakennettu tavarankuljetusliikennettä varten.

Norja

Kokonaismassaltaan alle 3.500 kg painoisia ajoneuvojen tiemaksutapoja on kolme:

Vaihtoehto 1 (AutoPass):
Tee käyttäjäsopimus eli rekisteröidy norjalaisen tiemaksujen palveluntarjoajan kanssa ja hanki tiemaksulähetin (”tägi”). Jos valitset tämän vaihtoehdon, sinun tulee valita jokin seuraavilla sivuilla luetelluista tiemaksujen palveluntarjoajista: https://www.autopass.no/en/user/contact-a-toll-service-provider/ . Tiemaksupalvelun tarjoaja rekisteröi myös autosi ympäristötiedot, kun teet käyttösopimuksen. Huomioitavaa on, että Norjan rajanylityspaikoilla ei ole mahdollista saada tietullilähetintä henkilöautolle. Tiemaksulähettimiä on saatavilla rajalta vain yli 3500 kg painaville ajoneuvoille. Siksi pitää hankkia tiemaksulähetin ennen kuin ajat Norjaan.

Vaihtoehto 2:
Rekisteröidy ja hanki käyttäjätili Epass24:llä ilman maksulähetintä.
Sinulta veloitetaan täsmällisesti laskettu tiemaksu, joka perustuu fossiilisia polttoaineita käyttävän ajoneuvosi ympäristötietoihin – edellyttäen, että olet rekisteröinyt autosi ympäristötiedot erikseen osoitteessa www.autopass.no/ed. Sinulla on mahdollisuus maksaa laskulla tai luottokortilla. Jos valitset tämän vaihtoehdon, sinun on rekisteröidyttävä osoitteessa www.epass24.com.

Vaihtoehto 3:
Ajat Norjassa tekemättä mitään, jolloin ei myöskään saa alennuksia hinnoista. Ajoneuvon omistaja saa Epass24:ltä laskut, jotka voi maksaa pankki- tai luottokortilla. Valitset tämän vaihtoehdon silloin, kun et ryhdy mihinkään toimenpiteisiin etukäteen.

Yli 3500 kg painavien ajoneuvojen kohdalla sinun on pakko rekisteröityä tiemaksujen palveluntarjoajan kanssa ja tehdä käyttösopimus sekä kiinnittää tietullilähetin tuulilasin sisäpuolelle. Epass24-sopimuksia ei voi käyttää raskaille ajoneuvoille. Katso lisätietoja kohdasta Mandatory tag for all heavy commercial vehicles | AutoPASS.

Portugali

Lähes kaikki moottoritiet ovat maksullisia. Tiemaksuja peritään perinteisellä maksutavalla tai elektronisesti. Perinteisesti maksulliselle tieosuudelle tultaessa otetaan maksupisteestä lipuke, jota tarvitaan maksullisen osuuden päättyessä. Maksu suoritetaan käteisellä tai luottokortilla. Näidenkin tieosuuksien maksupaikoilla on ajokaistoja erikseen Via Verde -maksulähettimen käyttäjille. Joillakin moottoriteillä on tiettyjä osuuksia, joilla on mahdollista käyttää ainoastaan elektronista maksutapaa. Osuudet on viitoitettu sinisellä liikennemerkillä ”Electronic toll only/Portagem exclusivamente electronicos”. Ulkomaan rekisterissä olevan ajoneuvon haltijan pitää rekisteröidä ensin ajoneuvonsa järjestelmään, jotta hän pystyisi käyttämään elektronisia maksuja.

Puola

Maksullisen tien liikennemerkissä on sana ”Platna”. Tiemaksua peritään sekä valtion että yksityisten ylläpitämillä moottoriteillä sekä moottoriliikenneteillä, jopa joillain valtateillä.

Puola luopui tiemaksujen alle 3500 kilon painoisten ajoneuvojen tiemaksujen perinnästä valtion ylläpitämillä teillä 1.7.2023 alkaen. Lisäksi maan hallitus neuvottelee myös siitä, että yksityisten ylläpitämiltäkin teiltä maksut saataisiin pois alle  3500 kg painoisilta ajoneuvoilta.

Yli 3,5 tonnin painoisille ajoneuvoille ja ajoneuvoyhdistelmille käytössä vain elektroninen maksujärjestelmä e-TOLL. Yhdistelmässä ei ole merkitystä sillä, mikä on vetoauton tai perävaunun kokonaismassa erikseen, vaan e-TOLL-maksujärjestelmää on käytettävä, jos yhdistelmän ajoneuvojen yhteenlaskettu kokonaismassa on yli 3,5 tonnia.
Rekisteröintiohjeet verkossa.

Ranska

Lähes kaikilla moottoriteillä peritään tiemaksuja. Moottoritiet on jaettu kahteen luokkaan: maksulliset autoroutes concédées ja maksuttomat autoroutes non concédées. Ranskassa on useita yhtiöitä, jotka ylläpitävät moottoritieverkostoa. Maksullisen tien viitoituksessa on sana ”péage”. Joistakin tieosuuksista pitää maksaa etukäteen, siis maksulliselle tielle ajettaessa. Useimmiten kuitenkin maksaminen tapahtuu maksulliselta tieosuudelta poistuttaessa tai maksullisella tieosuudella tieyhtiön vaihtuessa toiseksi yhtiöksi.

Slovakia

Moottoriteillä sekä moottoriliikenneteillä ajaminen on maksullista kaikille muille ajoneuvoille, paitsi moottoripyörille. Maksuttomat tieosuudet on merkitty liikennemerkillä ”BEZ UHRADY”. Alle 3,5 tonnin painoisista ajoneuvoista maksu peritään siten, että henkilö- tai matkailuautolle on ostettava elektroninen maksutarra (e-znamka). Myös M1-luokkaan kuuluvaan yli 3,5 tonnia painavaan matkailuautoon, jossa on istumapaikkoja alle 8 kuljettajan lisäksi, pitää ostaa elektroninen maksutarra. Myyntipisteiden luettelo.

Kokonaismassaltaan yli 3,5 tonnin painoisista ajoneuvoista, jotka on tarkoitettu joko tavaran, tai yli 8 henkilön kuljettamiseen kuljettajan lisäksi, on maksettava tienkäyttömaksua lähetinlaitetta (Palubná jednotka/OBU = On Board Unit) käyttäen. Verkossa on luettelo ajoneuvoluokista, joita elektroninen maksu koskee.

Slovenia

Moottoriteiden ja moottoriliikenneteiden käyttö on maksullista. Alle 3,5 tonnin painoisille ajoneuvoille on ostettava aikaperusteinen elektroninen tiemaksutarra ja yli 3,5 tonnia painavilta ajoneuvoilta peritään maksua ajetun matkan pituuden mukaan. Elektroniseen tiemaksujen perintään on siirrytty alkuvuodesta 2022. Sähköisen tarramaksun verkkosivuilla on lisätietoa maksuluokista ja hinnat.

Sveitsi

Alle 3,5 tonnin painoisille ajoneuvoille ja niihin kytketyille perävaunuille on molemmille erikseen ostettava tiemaksutarra. Tarran voi ostaa sähköisenä (1.8.2023 alkaen) tai liimattavana.

Sähköinen tarra (E-Vignette) on voimassa vain yhdelle tietylle rekisteritunnukselle. Sähköisen tarran voi hankkia Sveitsin tulliviraston Via Portal -sivuilta

Liimattavan tarran voi ostaa Sveitsin tullin toimipisteistä, autojärjestö TCS:n toimistoista, huoltoasemilta ja postin konttoreista.

Autoliitto ei myy enää Sveitsin tiemaksutarraa.

Kokonaismassaltaan yli 3,5 tonnin painoisten matkailuautojen ja –vaunujen tievero on kiinteä päivä- tai kuukausikohtainen maksu (pauschale Schwerverkehrsabgabe, PSVA tai englanniksi Lump-Sum Heavy Vehicle Fee), joka pitää maksaa. Tievero on maksettava ennen kuin Sveitsissä saa ajaa. Maksun voi suorittaa joko mobiilisovelluksella ”Via App”, internetin kautta Via Portal -sivuilla tai paikan päällä rajanylityspaikalla.

Tšekki

Kokonaismassaltaan enintään 3,5 tonnia painaville ajoneuvoille on ostettava elektroninen maksutarra, jotta saisi ajaa moottoriteillä ja moottoriliikenneteillä. Auton ja perävaunun yhdistelmälle riittää yksi tarra. Moottoripyöräilijöiden ei tarvitse ostaa tarraa. Yli 3,5 tonnin painoisille ajoneuvoille on elektroninen maksujärjestelmä.

Elektronisia tarroja voi ostaa postitoimipaikoista, EuroOilin huoltoasemilta ja automaateista paikan päällä sekä internetin kautta. Myyntipisteissä tarran voi maksaa käteisellä tai maksukorteilla, automaateissa vain maksukorteilla. Lisätietoa elektronisesta tarrasta.

Yli 3,5 tonnin painoisilta ajoneuvoilta peritään tiemaksut sähköisesti moottoriteillä, moottoriliikenneteillä sekä joillakin erikseen merkityillä 1-luokan teillä. Ajoneuvon omistajan on rekisteröidyttävä saadakseen maksujen tunnistinlaitteen. Lähettimen voi hankkia Mytoczin Contact points -toimipisteistä, joissa voi solmia joko tiemaksujen etukäteismaksun (pre-pay) tai maksun jälkikäteen (post-pay). Lisätietoa verkossa.

Unkari

Suurin osa Unkarin moottoriteistä on maksullisia. Maksu peritään sähköisen vinjetin (e-Matrica) muodossa alle 3,5 tonnin painoisilta moottoripyöriltä, henkilö- ja pakettiautoilta, linja- ja matkailuautoilta. Autoilijoilla on oltava etukäteen hankittu e-vignette, eli vinjetti pitää hankkia ennen ajamista unkarilaiselle pikatiestölle. Kartta teistä, joilla tarvitaan sähköinen vinjetti. Kaikille kokonaismassaltaan yli 3,5 tonnin painoisille tavaraliikenteessä käytetyille ajoneuvoille on käytössä HU-GO-niminen elektroninen järjestelmä (e-TOLL), jossa tiemaksua maksetaan ajetuilta kilometreiltä.  Lisätietoa HU-GOsta.

Viro

Tavarankuljetukseen rakennetuilta yli 3 500 kiloa painavilta N2- ja N3-luokan ajoneuvoilta peritään tiemaksuja. Maksuja peritään kaikilla yleisillä teillä. Maksu ei koske retkeily- eikä matkailuautoja, jotka on rekisteröity M1-luokkaan, vaikka auton kokonaismassa ylittäisi 3 500 kg. Tienkäyttömaksua ei myöskään makseta, jos matkailuvaunua vedetään enintään 3 500 kg:n painoisella ajoneuvolla (ei vaikka ajoneuvo kuuluisi luokkaan N1) ja auton ja matkailuvaunun yhteenlaskettu kokonaismassa ylittää 3 500 kg.

Raskaan liikenteen tiemaksut

Monesa maassa ei henkilö- ja matkailuautoilta peritä tiemaksuja, mutta esimerkiksi Saksassa on ollut raskaan liikenteen elektroninen maksujärjestelmä (Lkw-Maut) vuodesta 2005 lähtien. Toll Collect GmbH ylläpitää kuorma-autojen satelliittiavusteista tiemaksujärjestelmää. Maksut koskevat kaikkia yli 7,5 tonnin painoisia saksalaisia sekä ulkomaisia kuorma-autoja. Mitään väliä ei ole sillä, onko kuorma-auto rekisteröity yritys- vai yksityiskäyttöön, onko kyseessä yksityisajo tai kuljetetaanko autolla mitään tavaraa. Tietullin maksamista valvotaan kameroin.

Lisätietoa tiemaksuista Matkakohteet -sivuilla.