Italiasta saadut kimurantit sakot | Autoliitto

Olet täällä

Italiasta saadut kimurantit sakot

Italiassa on erilainen lainsäädäntö ainakin sakkoasioissa kuin Suomessa tai edes Saksassa.

Todella erikoisia ovat pitkät sakkojen toimitusajat sekä myös rangaistavien tekojen vanhenemisajat.

Italian ECC-kuluttajavirasto neuvoo  

Italian tieliikennelain (Codide della Strada) artiklan 201 nojalla Italian viranomaisilla on 360 vuorokautta aikaa toimittaa liikennesakko (esimerkki ZTL-vyöhykkeitä koskeva) ulkomaille. 360 vuorokauden laskenta alkaa siitä, kun rikkomus on todettu tai saatu selvitetyksi.

Kyseinen artikla italiaksi verkossa:

http://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada/titolo-vi-degl...

Artiklan kontekstista ilmenee, että ulkomaalainen kuljettaja, jolla on ollut italialainen vuokra-auto, ja joka on esimerkiksi ajanut ylinopeutta tutkaan, voi saada sakon Italiasta tuon mainitun 360 vuorokauden jälkeenkin. Nimittäin Italiassa on maan sisällä aikaa 90 vuorokautta toimittaa sakko johonkin italialaiseen osoitteeseen. Näin ollen italialainen viranomainen lähettää rangaistusvaatimuksen auton omistajalle eli autovuokraamolle lain määräämän 90 vuorokauden sisällä. Vuokraamon tehtäväksi jää selvittää ensin kuljettajan henkilöllisyys. Kuljettajan henkilöllisyyden selvittäminen keskeyttää sakon toimittamiselle annetun määräajan kulumisen.

Itse rangaistava teko vanhenee Italiassa viiden vuoden kuluttua.

Lähde: http://www.euroconsumatori.org/81913d82276.html

 

Autoliiton sisarjärjestön, Sveitsin autojärjestö TCS:n vinkkejä  

Rangaistusmääräyksen/sakon vastustaminen

Sakkoa on mahdollista vastustaa annettujen määräaikojen puitteissa. Vastustaminen pitää tehdä kirjallisesti ja italian kielellä. Vastustuskirje toimitetaan rauhantuomarille tai paikkakunnan prefektille. Kirjelmässä on annettava konkreettiset perustelut, miksi sakkoa vastustetaan. On hyvä tietää, että jos valitus hylätään, saattaa sakon summa jopa kaksinkertaistua.

Sakon toimittamisen ja itse rangaistavan teon vanhentumisajat

Rangaistusvaatimus on periaatteessa toimitettava rikkeen tehneelle vuoden kuluessa rikkeen tekemisen ajankohdasta. Vaatimus toimitetaan perille kirjattuna kirjeenä. Kirjeen saamisesta on rikkeen tehneellä aikaa 5 vuorokautta (alennuksen saamiseksi) tai 60 vuorokautta maksaa sakko. Valituksen tekemistä varten on aikaa 60 vuorokautta. Rangaistusmääräys katsotaan lain mukaisesti perille toimitetuksi, vaikka vastaanottaja ei olisi noutanutkaan tai lunastanut kirjattua kirjettä.

Sakon syy eli rangaistava teko vanhenee viidessä vuodessa teon tapahtumispäivästä lukien (Art. 209 Codice della Strada). Mikäli rikkeen tehnyt ei maksa sakkoa toistuvista maksukehotuksista huolimatta, on vaarana saada jollain tulevalla Italian matkalla paljon vakavampi rangaistus, kuten ajokielto tai ajoneuvon takavarikointi.

Lähde: https://www.tcs.ch/de/der-tcs/presse/medienmitteilungen/bussen-italien.php 

 

Zona Traffico Limitato –ZTL -alueet

Suomalaiset saavat eniten sakkoja Zona Traffico Limitato –ZTL -alueilla autoilemisesta. On hyvä tietää, että kaupunkien keskustoissa on liikennöinti kielletty Zona Traffico Limitato –ZTL -alueilla muilta paitsi asukkailta tai erikoisluvan haltijoilta kuten tavarantoimittajilta (tällöin lisäkilvessä on teksti Eccetto autorizzati). Kaikki ZTL-alueelle ajavat ajoneuvot valokuvataan, kuvat lähetetään automaattisesti paikalliselle poliisille ja mikäli ajoneuvon rekisteritunnusta ei löydy sallittujen ajoneuvojen tietokannasta, lähetetään ajoneuvon omistajalle rangaistusmaksu. Sakkoja tai perintävaatimuksia lähetetään myös ulkomaille ja monesti vasta pitkä ajan, esimerkiksi vuoden kuluttua tapahtumasta.