Hyvä tietää Alankomaiden sakkokäytännöstä | Autoliitto

Olet täällä

Hyvä tietää Alankomaiden sakkokäytännöstä

Alankomaissa matkapuhelimen käyttö ajon aikana sekä punaista päin ajaminen tuo 230 euron sakot. Mikäli ajaa 10 km/t ylinopeutta taajaman ulkopuolella, sakko on 66 euroa, tietyömaalla rangaistukset ovat tätä kovempia.

Matkapuhelimen käyttö ajon aikana sekä punaista päin ajaminen tuo 230 euron sakot. Mikäli ajaa 10 km/t ylinopeutta taajaman ulkopuolella, sakko on 66 euroa, tietyömaalla rangaistukset ovat jopa tätäkin ankarampia.

Alankomaissa poliisilla on oikeus määrätä sakko paikan päällä. Pienet liikennerikkeet ja nopeuden ylitykset käsitellään alioikeudessa hallinnollisen sääntelyn mukaan. Sakot maksetaan Alankomaiden oikeusministeriön alaiselle perintätoimistolle (Centraal Justitieel Incassobureau, CJIB). CJIB lähettää rikkeen tehneelle sakosta kirjeen, jonka oikeassa yläkulmassa on kirjain M. Jos sakkoa ei maksa ajoissa, tai maksaa sen vain osaksi, CJIB lähettää maksumuistutuksen. Muistutuksia lähetetään enintään kaksi kappaletta. Maksettava summa kasvaa jokaisessa muistutuksessa. Ensimmäisen muistutuksen summa on alkuperäinen summa kerrottuna 1,5:llä. Toisessa muistutuksessa alkuperäinen summa kerrotaan 3:lla (eli jos sakon summa on 50,-, on se ensimmäisellä muistutuskerralla 75,- ja toisella 150,-).
Mikäli ei maksa sakkoa toisenkaan muistutuksen jälkeen, lähettää CJIB sakkoasian Suomen Oikeusrekisterikeskuksen perittäväksi. Jos tämä toimenpide ei jostain syystä onnistu, rikkeen tekijän nimi merkitään Alankomaiden jäljitysrekisteriin. Tämä merkitsee, että Alankomaiden viranomainen (kuten poliisi tai tullivirkailija) voi pysäyttää asianosaisen ja pyytää maksamaan sakon paikan päällä. Jos kieltäytyy maksamasta, viranomainen voi takavarikoida ajoneuvon.

Jos vastustaa sakkoa, pitää tehdä kirjallinen valitus yleiselle syyttäjälle kuuden viikon kuluessa sakon saamisesta. Lisätietoa: https://www.cjib.nl/fi/oletteko-eri-mielta-liikennesakosta/

Lisätietoa CJIB:stä ja sakkojen maksamisesta tai sakosta valittamisesta suomen kielellä: https://www.cjib.nl/fi

Alankomaissa on käytössä kaksi pistejärjestelmää – toinen uusille kuljettajille ja toinen kuljettajille, joita on sakotettu ajamisesta alkoholin vaikutuksen alaisena. Ajoneuvo voidaan takavarikoida, mikäli kyseessä on törkeä nopeuden ylitys, rattijuopumus tai mikäli ajoneuvoa on käytetty rikollisessa tarkoituksessa.