Henkilöautoa käytetään tarpeeseen

1.9.2020, klo 15.09

Valtakunnallista Auton Päivää vietetään lauantaina 5.9. jo 24:ttä kertaa. Auton Päivän yhtenä tarkoituksena on herättää keskustelua henkilöauton merkityksestä EU:n harvimmin asutussa maassa. Autoliiton teettämän kyselytutkimuksen mukaan henkilöauto valikoituu usein kulkumuodoksi sen ylivoimaisen palvelutason takia.

Ihmiset jaetaan helposti eri lokeroihin käyttämiensä liikennemuotojen perusteella. Puhutaan autoilijoista, pyöräilijöistä, kävelijöistä ja joukkoliikenteen käyttäjistä. Valtaosa ihmisistä kuitenkin käyttää säännöllisesti useita eri liikennemuotoja sen mukaan, mikä kulloiseenkin tarpeeseen sopii parhaiten.

Tarkoituksenmukaisin kulkuneuvo kuhunkin käyttötarpeeseen

Autoliiton Taloustutkimuksella teettämän kyselytutkimuksen mukaan 18–79-vuotiaista ajokortillisista sekä ihmisistä, jotka aikovat hankkia ajokortin 43 % pyöräilee ja joka viides käyttää julkista liikennettä vähintään viikoittain. Samasta joukosta joko omaa, lainattua tai työsuhdeautoa käyttää viikoittain 82 %.

Uudellamaalla joukkoliikenteellä matkustaa vähintään viikoittain 43 % vastanneista, kun muualla Etelä-Suomessa sekä Länsi-Suomessa joukkoliikenteen säännöllisiä käyttäjiä on 13 %. Pohjois- ja Itä-Suomessa joukkoliikenteellä matkustaa vähintään kerran viikossa vain neljä prosenttia vastanneista ajokortillisista ja ihmisistä, jotka aikovat hankkia ajokortin.

Samasta ryhmästä 46 % kulkee työ- tai opiskelumatkansa omalla autolla. Uudellamaalla näihin matkoihin autoa käyttää joka kolmas ja 40 % kulkee töihin ja opiskelemaan julkisilla. Muualla Etelä-Suomessa omaa autoa käyttää 54 % ja muualla Suomessa noin puolet vastaajista. Joukkoliikenteen osuus työ- ja opiskelumatkoista jää Etelä- ja Länsi-Suomessa alle kymmenykseen. Pohjois- ja Itä-Suomessa julkisilla töihin ja kouluun kulkee vain kolme prosenttia vastanneista.

”Tulos ei ole yllättävä. Esimerkiksi Helsingissä joukkoliikenteen palvelutaso on keskustan suuntaan mainio ja käyttöaste korkea. Kaikki eivät kuitenkaan mene Helsingin keskustaan. Ihmiset valitsevat aina itselleen parhaiten soveltuvan kulkumuodon. Valintaan vaikuttavat kustannukset, matka-aika, joustavuus, turvallisuus, viihtyisyys ja monet muut asiat”, Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen toteaa.

Auto tuo joustavuutta ja varmuutta liikkumiseen

Kyselytutkimukseen vastanneista ajokortillisista ja henkilöistä, jotka aikovat hankkia ajokortin 61 % oli sitä mieltä, että sujuva liikkuminen edellyttää autoa. Lähes 70 % vastanneista haluaa omistaa auton, jotta se olisi tarvittaessa saatavilla.

”Auto tuo arkeen joustavuutta ja vapautta. Suomi on harvaan asuttu maa ja meillä suurimmat kaupungitkin ovat varsin harvaan rakennettuja. Tästä syystä auto on palvelutasoltaan ylivoimainen varsinkin, kun pitää hoitaa useampia asioita kerralla, kuljettaa tavaroita tai ylipäätään olla ajoissa perillä”, Nieminen sanoo.

”Se, että autoilua pyritään hankaloittamaan muun muassa esittämällä ruuhkamaksuja hankaloittaa tavallisten ihmisten elämää. Henkilöauton käyttöön on lukemattomia syitä eikä käyttötarvetta voida jakaa alueittain.”

Suomessa vietetään lauantaina 5.9. valtakunnallista Auton Päivää jo 24. kerran. Päivän tarkoituksena on herättää keskustelua autoilun merkityksestä Suomessa. Autoliiton paikallisosastot järjestävät Auton Päivänä erilaisia tapahtumia paikkakunnillaan. Lisätietoa tapahtumista löytyy osoitteesta www.autoliitto.fi/autonpaiva

Autoliiton Taloustutkimuksella teettämään kyselytutkimukseen haastateltiin 1129 henkilöä iältään 18–79 vuotta. Ajokortillisia tai henkilöitä, jotka aikovat hankkia ajokortin, oli 1034. Tutkimus tehtiin touko-kesäkuussa.