Autourheilustipendi | Autoliitto

Olet täällä

Autourheilustipendi

AL-Sport autourheilutuki 2021

Ilmoittautumisaika 1.2.-17.3.2021.  Ilmoittautumislomaketta EI lähetetä automaattisesti, vaan mikäli täytät alla olevat minimivaatimukset ja haluat hakeutua AL-Sportin kilpailijatuen piiriin, niin ilmoittautumislomakkeen voi 1.2.2021 alkaen  pyytää Autoliitosta Taina Kytäjä-Roimulta; taina.kytaja-roimu(at)autoliitto.fi. 

Vaatimukset AL-Sport autourheilun kilpailijatuen piiriin pääsemiseksi:
- Autoliitto ry:n varsinainen jäsenyys, nuorisojäsenyys tai perhejäsenyys.
- Harrastat autourheilua kilpailijana  AL:n osastossa, joka on myös AKK:n jäsen tai Autoliiton yhteistoimintakerhossa. Seuratiedot tulee tarkistaa ennen hakemuksen jättämistä. AL-Sport lisenssi tai AKK-Motorsport kilpailijalisenssi vaaditaan.
- Allekirjoitat ja täytät kilpailijalomakkeen sekä pyydät siihen seurasi puheenjohtajan allekirjoituksen.
- Kilpailijoiden tulee osallistua vuoden aikana vähintään kolmeen kilpailuun ja sen lisäksi edellytetään kilpailijan osallistumista ainakin kahteen muuhun tapahtumaan (esimerkiksi asiakastilaisuudet, Auton Päivä- tapahtumat, sponsoreiden tilaisuudet, messut, näyttelyt, paikallisosastoiden tapahtumat ja muut vastaavat tilaisuudet). Näissä tilaisuuksissa tulee AL-Sport ja kilpailijan laji olla näkyvästi edustettuna. Tapahtuman tiedot / mainos ja kuva tulee liittää raportointiin mukaan.

Maksettavan kilpailijatuen suuruus per hakija selviää vuoden lopussa perustuen muun muassa hakijan raportointiin, suoritteiden määrään, kilpailumenestykseen, AL-Sport näkyvyyteen, kuluneen kilpailukauden raportointiin ja kaikkien kilpailijatuen piirissä olevien kokonaismäärään. AL-Sport autourheilun kilpailijatukijärjestelmän budjetoitu summa on vakio. Maksut kaudesta 2021 suoritetaan kilpailijan tilille tammikuun 2022 loppuun mennessä.

- Lähetä ilmoittautumislomake 17.3.2021 mennessä Autoliittoon; Autoliitto ry, Taina Kytäjä-Roimu; taina.kytaja-roimu(at)autoliitto.fi. Määräajan jälkeen tulleita lomakkeita ei käsitellä.

Lähetämme kaikille vuoden 2021 AL-Sport kilpailijailmoituksen palauttaneille sähköpostilla raportointilomakkeet, joihin tehdään yhteenveto kauden kilpailuista ja muista tapahtumista. Lomakkeen palautuspäivä on 3.12.2021. Yhteenvetolomakkeeseen merkitään mahdolliset edellisen vuoden (2020) joulukuun kilpailut ja vuoden 2021 kilpailut ajalta 1.1.- 30.11.2021.

Huom!  Ilmoittautuminen kilpailijatuen piiriin pitää vuosittain uusia.

 

Toimitsijoille suunnattu AL-Sport palkitseminen
Toimitsijat voivat ilmoittautua AL-Sport –toimitsijoiksi Autoliiton autourheilukilpailuja järjestävien Autoliiton osastojen kautta.
Toimitsijan tulee ilmoittautua autourheilukilpailuja järjestävien Autoliiton osastojen yhteyshenkilölle. Toimitsijat lähettävät  loppusyksystä kausikoosteensa yhteyshenkilön kautta Autoliittoon.
Autoliitto päättää vuosittain toimitsijoiden palkitsemisesta.

 

Lisätietoja AL-Sport toiminnasta:
Autoliitto ry / järjestöpalvelut
Taina Kytäjä-Roimu  
Järjestöpäällikkö  
PL 35  
00551 Helsinki  
09-725 84 423 / taina.kytaja-roimu(at)autoliitto.fi

AL-Sport tietosuojaseloste.