Autourheilutuki | Autoliitto

OHJEET AUTOURHEILUTUEN PIIRIIN ILMOITTAUTUMISELLE

 Vuoden 2023 tuen piiriin ilmoittautuminen alkaa 1.1.2023 ja päättyy 12.3.2023  Pyydä ilmoittautumislomake Autoliitosta Taina Kytäjä-Roimulta: taina.kytaja-roimu(at)autoliitto.fi.

Vaatimukset AL-Sport autourheilun autourheilutuen piiriin pääsemiseksi:
- Autoliitto ry:n varsinainen jäsenyys, nuorisojäsenyys tai perhejäsenyys.
- Harrastat autourheilua kilpailijana AL:n osastossa, joka on myös AKK:n jäsen, tai Autoliiton yhteistoimintakerhossa. ( AL-Sport lisenssi tai AKK-Motorsport kilpailijalisenssi vaaditaan)
- Allekirjoitat ja täytät kilpailijalomakkeen sekä pyydät siihen seurasi puheenjohtajan allekirjoituksen. (sähköinen allekirjoitus käy)

Kilpailijoiden tulee osallistua vuoden aikana vähintään kolmeen kilpailuun ja sen lisäksi edellytetään kilpailijan osallistumista ainakin kahteen muuhun tapahtumaan (esimerkiksi asiakastilaisuudet, Auton Päivä- tapahtumat, yhteistyökumppaneiden tilaisuudet, messut, näyttelyt, paikallisosastoiden tapahtumat ja muut vastaavat tilaisuudet). Näissä tilaisuuksissa tulee AL-Sport ja kilpailijan laji olla näkyvästi edustettuna. Tapahtuman tiedot / mainos ja kuva tulee liittää raportointiin mukaan.

Kilpailijatuen suuruus per hakija selviää vuoden lopussa perustuen muun muassa hakijan raportointiin, suoritteiden määrään, kilpailumenestykseen, AL-Sport näkyvyyteen, kuluneen kilpailukauden raportointiin ja kaikkien kilpailijatuen piirissä olevien kokonaismäärään.AL-Sport autourheilun kilpailijatukijärjestelmän budjetoitu summa on vakio. Maksut kaudesta 2022 suoritetaan kilpailijan tilille tammikuun 2023 loppuun mennessä.

Lähetä kilpailijailmoitus vuodelle 2023 12.3. 2023 mennessä Autoliittoon; Autoliitto ry, Taina Kytäjä-Roimu; taina.kytaja-roimu(at)autoliitto.fi. Määräajan jälkeen tulleita lomakkeita ei käsitellä.

AL-Sport kilpailijailmoituksen liitteenä alasivuilla on valmiina raportointilomakkeet niin kilpailuista kuin muustakin näkyvyydestä. Voit siis pitkin vuotta aina täydentää kyseistä lomaketta. Vuoden 2022 koonti tulee palauttaa Autoliittoon 4.12.2022 mennessä, taina.kytaja-roimu(at)autoliitto.fi. Yhteenvetolomakkeeseen merkitään mahdolliset edellisen vuoden (2021) joulukuun kilpailut ja vuoden 2022 kilpailut ajalta 1.1.- 30.11.2022.

Odotamme kisakuulumisiasi kuvien kera pitkin vuotta. Lähetä sähköpostitse tietoa kauden etenemisestä sekä kuvia kisoistasi.

HUOM!   Kiinnitäthän erityistä huomiota siihen, että AL-Sport tarrat ja merkit ovat näkyvällä paikalla kalustossasi sekä kilpailija-asussasi. (Tarrat ja merkit saat, kun olet palauttanut ilmoittautumislomakkeen). Samoin odotamme, että mahdollisilla nettisivuillasi on myös AL-Sportin logo näkyvissä ja siitä linkitys sivuillemme. Logon saat pyydettäessä Autoliitosta. Toivomme  AL-Sportin näkyvän myös sosiaalisen median kanavillasi.

Menestystä kilpailukauteen 2022!

Toimitsijoille suunnattu AL-Sport palkitseminen
Toimitsijat voivat ilmoittautua AL-Sport –toimitsijoiksi Autoliiton autourheilukilpailuja järjestävien Autoliiton osastojen kautta.
Toimitsijan tulee ilmoittautua autourheilukilpailuja järjestävien Autoliiton osastojen yhteyshenkilölle. Toimitsijat lähettävät  loppusyksystä kausikoosteensa yhteyshenkilön kautta Autoliittoon.
Autoliitto päättää vuosittain toimitsijoiden palkitsemisesta.

 

Lisätietoja AL-Sport toiminnasta:
Autoliitto ry / järjestöpalvelut
Taina Kytäjä-Roimu  
Järjestöpäällikkö  
 taina.kytaja-roimu(at)autoliitto.fi

AL-Sport tietosuojaseloste.