Autourheilutuen piiriin ilmoittautuminen

 Vuoden 2024 tuen piiriin ilmoittautuminen alkaa 1.1.2024 ja päättyy 13.3.2024
(määräajan jälkeen tulleita lomakkeita ei käsitellä)

Vaatimukset AL-Sport autourheilun autourheilutuen piiriin pääsemiseksi:
– Autoliitto ry:n varsinainen jäsenyys, nuorisojäsenyys tai perhejäsenyys.
– Harrastat autourheilua kilpailijana AL:n osastossa, joka on myös AKK:n jäsen tai Autoliiton yhteistoimintakerhossa. ( AL-Sport lisenssi tai AKK-Motorsport kilpailijalisenssi vaaditaan)
– Allekirjoitat ja täytät kilpailijalomakkeen sekä pyydät siihen seurasi puheenjohtajan allekirjoituksen. (sähköinen allekirjoitus käy)

Kilpailijoiden tulee osallistua vuoden aikana vähintään kolmeen kilpailuun ja sen lisäksi edellytetään kilpailijan osallistumista ainakin kahteen muuhun tapahtumaan (esimerkiksi asiakastilaisuudet, Auton Päivä- tapahtumat, yhteistyökumppaneiden tilaisuudet, messut ja paikallisosastoiden tapahtumat ). Näissä tilaisuuksissa tulee AL-Sport ja kilpailijan laji olla näkyvästi edustettuna.

Kilpailijatuen suuruus  selviää vuoden lopussa perustuen muun muassa hakijan raportointiin, suoritteiden määrään, kilpailumenestykseen, AL-Sport näkyvyyteen ja kaikkien kilpailijatuen piirissä olevien kokonaismäärään.  Maksut kaudesta 2024 suoritetaan kilpailijan tilille tammikuun 2025 loppuun mennessä.

Pyydä  tarkemmat ohjeet sekä AL-Sport autourheilutuen kilpailijailmoitus vuodelle 2024 Autoliitosta, Taina Kytäjä-Roimulta; taina.kytaja-roimu(at)autoliitto.fi.

Toimitsijoille suunnattu AL-Sport palkitseminen
Paikallisosastojen toimitsijat voivat ilmoittautua AL-Sport –toimitsijoiksi Autoliiton autourheilukilpailuja järjestävien Autoliiton osastojen yhteyshenkilöiden kautta.

 

Lisätietoja AL-Sport autourheilutuesta sekä toimitsijoiden palkitsemisesta:
Autoliitto ry / järjestöpalvelut
Taina Kytäjä-Roimu
Järjestöpäällikkö
taina.kytaja-roimu(at)autoliitto.fi

(Kuva ylhäällä: Juha Lamberg)