Hyvä tietää auton vuokrauksesta

 

Kuluttajansuojan näkökulmasta auto kannattaa vuokrata kotimaassa ja käyttää tunnettuja vuokraamoja. Auton voi saada matkakohteessa edullisesti, mutta pienillä vuokraamoilla voi olla vaikeuksia toimittaa sijaisautoja, jos vuokrattu auto menee rikki.

Luottokortti
Autonvuokraukseen vaaditaan luottokortti. Se on vuokraamolle takuu siitä, että mahdolliset lisäkulut voidaan periä asiakkaalta jälkikäteen. Matkan jälkeen vuokrauksesta voi tulla laskuja pysäköintirikkeistä tai tankin täyttämättä jättämisestä.  Jos palvelussa tai autossa on ongelmia, luottokorttiyhtiöltä voi vaatia rahanpalautusta.

Täysi tankki
Vuokra-auto luovutetaan asiakkaalle yleensä täydellä tankilla. Vastaavasti auto on myös palauttava täyteen tankattuna. Jos tankki on vajaa, voi vuokraamo periä tankkauskulut jälkikäteen, jolloin summasta voi tulla moninkertainen.

Ikärajat
Vuokraamoilla on usein ikärajoja. Useimmiten vaadittu vähimmäisikä on 21 tai 25 vuotta. Joillain vuokraamoilla on käytössä enimmäisikäraja. Jos ei täytä ikäkriteereitä, joutuu joko maksamaan lisämaksuja tai ei saa lainkaan autoa vuokralle.

Kaikki kuljettajat
Vuokrattaessa on myös kerrottava, ketkä kaikki aikovat autoa ajaa, sillä lisäkuljettajat merkitään vuokrasopimukseen ja vakuutusmaksut peritään myös heidän osaltaan.

Yli valtioiden rajojen
Jos vuokra-autolla mennään valtioiden rajojen yli, siitä on sovittava autoa vuokralle otettaessa.

Yhdensuuntaisista vuokrauksista peritään jättömaksu.

Vuokra-auton vakuutus ulkomailla

Eri maiden vakuutusturvissa on paljon eroja. Vaikka liikennevakuutus on pakollinen useimmissa maissa, sen kattavuus vaihtelee paljonkin eri maissa. Jopa Euroopan unionin jäsenmaissa on maita, joiden liikennevakuutuslakien mukaan henkilövahingot korvataan vain esimerkiksi puoleen miljoonaan euroon asti. Tästä seuraa yhtäältä sellainen vaara, että jos auton vuokraaja on syyllinen liikennevahinkoon, hänen autonsa liikennevakuutuksen korvaussummat vastapuolelle eivät ole riittävät ja hän voi itse joutua maksamaan korvauksia vahingonkärsineelle maan korvauskaton ylittävältä summalta. Toisaalta vaara vaanii silloinkin, jos on itse syytön onnettomuuteen: tällöin vastapuolen ajoneuvon liikennevakuutuksen korvaussummat ovat liian pieniä. Joissakin maissa voi varautua tällaiseen ”alivakuutustilanteeseen“.

Toisin kuin Suomessa, kuljettaja ja matkustajat eivät saata kuulua liikennevakuutuksen piiriin, jos tapahtuu henkilövahinkoja. Siksi on varmistettava, että sekä autolla että itsellä on riittävä vakuutusturva. Ilman lisävakuutusta saattaa omavastuu itse aiheutetussa liikenneonnettomuudessa olla tuhansia euroja tai jopa koko auton arvo.

Myös vastapuolen vahinkojen varalta on selvitettävä, korvataanko vahinkoja auton vakuutuksen perusteella. Liikennevakuutuksen, eli vastapuolen vahinkoja varten otettavan vakuutuksen (englanniksi liikennevakuutuksesta käytetään nimeä ”third party liability insurance”), korvaussumman korottamista varten otettava vakuutusturva on nimeltään ALI, eli Additional Liability Insuranca, tai SLI, eli Supplemental Liability Insurance tai LIS, eli Liability Insurance Supplement.

Vuokra-auton vaurioitumisen tai varkauden varalta vuokrauksissa otetaan turva omavastuun poistamiseksi (Collision Damage Waiver, CDW) tai omavastuun pienentämiseksi (Collision Damage Reduction, CDR). Tämä siksi, että muuten vuokraaja on itse henkilökohtaisesti vastuussa. SCDW tai SuperCDW on tämä turva ilman omavastuuta.

Loss Damage Waiver LDW vastaa auton vahingoista, myös varkausvahingosta tai vandalismista.

Varkausturva, Theft Protection (TP) tai varkausvastuun poisto, Theft Waiver (TW) kattaa varkausvahingot ajoneuvon arvoon saakka. Suojassa voi olla omavastuuosuus. STP tai SuperTP on varkausturva, jossa on erittäin pieni omavastuu tai ei ole ollenkaan omavastuuta.

Vuokraaja voi ostaa myös turvaa itselleen vuokra-auton kuljettajana sekä autossa oleville matkustajille. Tämän vakuutuksen nimi on PAI = Personal Accident Insurance. PAI-vakuutuksesta korvataan vuokra-auton kuljettajan ja matkustajien hoitokulut sekä maksetaan korvaus kuolemantapauksessa. Kannattaa verrata PAI:n korvaussummia oman suomalaisen matkavakuutuksen kanssa ja päättää sitten, tarvitseeko tätä vakuutusta.

Vuokra-autossa kuljetettavat henkilökohtaiset matkatavarat voi vakuuttaa jo Suomessa matkatavaravakuutuksella tai vuokraamon tarjoamalla vakuutuksella. Vakuutus voi olla sopimuksissa nimellä PEP, eli Personal Effects Protection, PEC, eli Personal Effects Coverage tai PERSPRO/CCP, carefree personal protection.

Joissain vuokrasopimuksissa voi näkyä kirjainyhdistelmä UMP (Uninsured Motorist Protection). Tämä tarkoittaa turvaa itselle loukkaantumisen tai kuoleman varalta, jos vastapuolella, eli liikennevahingon aiheuttajalla ei ole lainkaan vakuutusta, tai jos vahingon aiheuttaja pakenee paikalta.

Lyhenteet
Lyhenteet saattavat vielä vaihdella maasta toiseen ja jopa saman maan vuokraamot voivat käyttää eri lyhennyksiä. Esimerkkinä ”full insurance”, joka löytyy monista sopimuskaavakkeista, mutta joka paljastuu tarkemmin tutkittaessa vähemmän täysinkattavaksi.

Kysy, mitä mikäkin kirjainyhdistelmä tarkoittaa ja minkälaista suojaa se antaa!

Useimmiten esiintyviä lyhenteitä:

 • ALI (Additional Liability Insurance) tai LIS (Liability Insurance Supplement)

= vastapuolen vahinkojen varalle tietty kiinteä, maan pakollisen liikennevakuutuksen korvauskaton ylittävältä osuudelta maksettava korvaussumma.

 • CDW (Collision Damage Waiver)

= vuokra-auton vaurioitumisen varalta turva omavastuun poistamiseksi tai pienentämiseksi. Tämä ei automaattisesti tarkoita, että omavastuun saa kokonaan poistettua. Merkitys ja käytännöt vaihtelevat eri maissa.

 • LDW (Loss Damage Waiver)

= vuokra-auton vaurioitumisen, mutta myös varkausvahinkojen tai vandalismin varalta turva omavastuun poistamiseksi tai pienentämiseksi. Tämä ei automaattisesti tarkoita, että omavastuun saa kokonaan poistettua.

 • PAI (Personal Accident Insurance)

= kuljettajalle ja matkustajille otettava vakuutus. Vakuutuksesta korvataan vuokra-auton kuljettajan ja matkustajien hoitokulut sekä maksetaan korvaus kuolemantapauksessa.

 • PEP (Personal Effects Protection) ja PEC (Personal Effects Coverage)

= vuokra-autossa kuljetettavien matkatavaroiden vakuutus.

 • PERSPRO/CCP (Carefree Personal Protection)

= omien henkilövahinkojen ja matkatavaroiden yhdistelmävakuutus. Tarjoaa lisäturvaa, joka kattaa tiettyjä lääketieteellisiä palveluja hätätapauksessa.

 • SCDW (Super CDW)

= vuokra-auton vaurioitumisen varalta paras mahdollinen turva, jolla omavastuun saa erittäin pieneksi tai omavastuuta ei jää lainkaan.

 • STP (Super TP)

= auton varkausturva, jolla omavastuun saa erittäin pieneksi tai omavastuuta ei jää lainkaan.

 • TP tai THW (Theft Waiver)

= auton varkausturva, johon usein liittyy tietynsuuruinen omavastuu.

 

Auton vuokraus – vastaanotto ja takaisinluovutus

Ennen vuokra-auton käyttöönottoa ja sitä takaisin palautettaessa on syytä tarkastaa ajoneuvon kunto ja merkitä puutteet/viat vuokrasopimuslomakkeisiin.

Saksassa näistä käytetään nimikkeitä ”Übergabeprotokoll” ja ”Rückgabeprotokoll”. (Ensimmäinen on kirjallinen paperi, joka laaditaan autoa otettaessa ja jälkimmäinen on kirjallinen raportti, joka laaditaan autoa palautettaessa. Jos näiden kahden välillä on eroavaisuuksia, esimerkiksi autoon on tullut lommo vuokrauksen aikana, joutuu asiakas yleensä maksamaan omavastuun tai mahdollista takuumaksua ei palauteta hänelle.) Englanniksi lomakkeesta voidaan käyttää nimitystä ”Rental Vehicle Condition Report”.

Jos vuokra-auton palauttaa myöhään illalla, eikä vuokraamo ole enää auki, se saattaa sanoa, että auton voi palauttaa tiettyyn paikkaan ja jättää avaimet esim. tiettyyn sovittuun postiluukkuun. Sitten joku kolhaisee autoa yön aikana. Tällöin vuokraus voi tulla kalliiksi, sillä sovitun vuokrahinnan asemesta vuokraamo saattaa veloittaa jälkikäteen luottokortilta moninkertaisen summan. Veloituksen perusteena autoon tullut lommo vuokrauksen aikana. Jos asiakkaalla ei ole palautusraporttia autosta, hänellä ei ole todisteita sanaansa vastaan.

Hyvä varokeino on ottaa valokuvia autosta sitä palautettaessa. Palautus pitäisi pyrkiä hoitamaan niin, että auto tulee tarkastetuksi ja auton kunto merkitään palautusraporttiin. Raportteihin olisi saatava autovuokraamon edustajan allekirjoitus.

Muistilista tarkastettavista asioista ajoneuvoa vuokralle otettaessa:

 • Vaadittava kirjallinen vuokrasopimus
 • Tehtävä yhdessä vuokraajan kanssa kirjallinen raportti ajoneuvossa olevista vioista/naarmuista/lommoista
  • Onko ajoneuvon korissa tai ikkunoissa naarmuja, lommoja tai muita ulospäin näkyviä vikoja?
  • Ovat renkaiden sivu- ja kulutuspinnat ehjät? Entä urasyvyys? Vanteiden kunto?
  • Toimivatko jarrut?
  • Onko ajoneuvossa työkaluja, vararengasta?
 • Tarkista huolellisesti auton vakuutukset, jos mahdollista valitse kattavin vakuutus ilman omavastuuta
 • Katsottava, että kaikki sovitut vakuutukset on merkitty paperille
 • Vaadittava selvitys siitä, mitä hintoihin itse asiassa sisältyy
 • Selvitettävä kakkoskuljettajan/lastenistuimen lisäkulut
 • Pyydettävä info- ja hätäpuhelinnumerot mahdollisen konerikon, varkauden tai onnettomuuden varalle
 • Tarkastettava tankissa olevan polttoaineen määrä
 • Ovatko ajoneuvon paperit (rekisteröintitodistuksen 1. osa ja ajoneuvon käyttöohje) saatavilla?
 • Selvitä etukäteen, mitä muita dokumentteja (ajokortti, henkilökortti/passi) tarvitset auton vuokraamiseen

Tarkista piilokulut, esimerkiksi:

 • Toimitusmaksut ja rajoitettujen ajokilometrien ylittäminen
 • Ylimääräiset maksut alle 25-vuotiailta ja lisäkuljettajilta ovat yleisiä
 • ALV (arvonlisävero), jota ei saata olla sisällytetty vuokrahintaan
 • Tienkäyttömaksut (ei tarkoita tie- tai autoveroja) tietyissä maissa, esimerkiksi Italiassa ja Ranskassa
 • Palvelu- ja tankkausmaksut ovat yleisiä, jos vuokraaja ei noudata määrättyjä tankkaussääntöjä
 • Lisämaksut lisävarusteista, esimerkiksi lastenistuimesta, ovat yleisiä

Kuluttajavalitukset auton vuokrauksista

Jos asiakas on vuokrannut auton ulkomailla ja haluaa jälkikäteen reklamoida jostain, on hänen tehtävä kirjallinen valitus sen maan vuokraamolle, mistä auto on vuokrattu. Näin on sillä perusteella, että varsinainen vuokrasopimus on tehty kyseisen vuokraamon kanssa.

Kansainvälisesti toimivien autonvuokrausketjujen suomalaiset edustajat eivät ole vastuussa edes silloin, kun asiakas on tehnyt ennakkovarauksen Suomesta ko. vuokraamoketjun kanssa. Suomessa toimiva vuokraamoketjun edustaja on välittäjä ja vastaa vain omasta toiminnastaan. Suomessa toimivat kansainväliset vuokraamot auttavat kyllä asiakasta asian selvittelyssä.

Valitus ratkaistaan kyseisen maan lakien mukaan.

Jos vuokrauksen jälkeen tulee luottokorttilasku, johon on lisätty jälkikäteen muita kuin asiakkaan sopimia palveluita, kannattaa tehdä reklamaatio myös omalle luottokorttiyhtiölle. Valituksen mukaan on hyvä liittää kopio vuokrasopimuksesta sekä osapuolten välinen kirjeenvaihto.

Rajat ylittävän kaupan asioissa kuten muissakin kuluttaja-asioissa kannattaa ensimmäisenä olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Neuvonnan puhelinnumero on 071 873 1901, ja se palvelee arkisin klo 9.00-15.00 valtakunnallisesti. Soittaminen neuvontanumeroon maksaa normaalin paikallisverkko- tai matkapuhelun hinnan. Euroopan kuluttajakeskus antaa opastusta ja asiantuntemusta rajat ylittävän kaupan kuluttajakysymyksiin ja tarvittaessa selvittely- ja sovitteluapua ristiriitatilanteisiin, joita kuluttajalla on toisessa EU:n jäsenmaassa sijaitsevan elinkeinonharjoittajan kanssa. Selvittelyssä ja sovittelussa kuluttajakeskus käyttää apunaan toisissa Euroopan maissa sijaitsevia sisartoimistojaan. EU-kuluttajaneuvonnasta löytyy lisätietoa sekä ohjeita rajat ylittävän kaupan kysymyksiin osoitteesta www.ecc.fi.