Lemmikkien kanssa matkustaville | Autoliitto

Olet täällä

Lemmikkien kanssa matkustaville

Ulkomaille matkustettaessa on huolehdittava, että mukaan tulevan lemmikin matkustusasiakirjat ovat kunnossa. Lemmikkieläinpassi on koiran, kissan ja fretin matkustusasiakirja. Se on pakollinen kaikissa EU-maiden välisissä kuljetuksissa. Eläinlääkäri merkitsee passiin tiedot tunnistusmerkinnästä ja lemmikin saamista vaadituista loislääkityksistä ja rokotuksista.

Eläinten tuonti- ja vientiasioista vastaa Suomessa Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira)

Eläinten tuontivaatimukset vaihtelevat eläinlajin ja alkuperämaan mukaan. Tuontivaatimuksiin vaikuttaa myös alkuperämaan eläintautitilanne. Eläintaudin puhjetessa tuontivaatimukset saattavat muuttua nopeasti. Vientisäädökset kuuluvat aina kohdemaan lainsäädännön piiriin. Jos lemmikki otetaan mukaan matkalle, tietoa vientiä koskevista vaatimuksista saa kohdemaan lähetystöstä tai eläinlääkintäviranomaisilta.

Palattaessa Suomeen tuontivaatimukset vaihtelevat alkuperämaan eläintautitilanteen mukaan. EU:n ulkopuolelta tultaessa täytyy Suomen tuontivaatimusten täyttyä. Kaikki tuontivaatimukset tulee aina tarkistaa Eviran sivuilta. Muun muassa vaatimukset myyräekinokokin (Echinococcus multilocularis) leviämisen estämiseksi annettavasta lääkityksestä ovat muuttuneet vuoden 2012 alusta alkaen. Vaatimusten tarkoituksena on estää eläintautien leviäminen maasta toiseen.

Lue lisää Euroopan maiden vietimääräyksistä Autoliiton verkkosivuilta. Kunkin Euroopan maan osalta kohdasta ja matkailu ja kohteet löytyy kissan tai koiran maahantuontimääräykset.

Tarkempia tietoja Eviran internet-sivuilla:

Lemmikkien tuonti EU-maista Suomeen ja vienti Suomesta EU-maihin

Lemmikkien ei-kaupallinen tuonti EU:n ulkopuolisista maista