Vetoketjuperiaate pakolliseksi uudella liikennemerkillä

11.3.2020, klo 14.29

Yksi kesäkuun alussa voimaan tulevan tieliikennelain mukanaan tuomista uusista liikennemerkeistä on vetoketjuperiaatteen käyttöön velvoittava ”ajokaistojen yhdistyminen” -merkki.

Uusi ”ajokaistojen yhdistyminen” -liikennemerkki velvoittaa niin sanotun vetoketjuperiaatteen käyttöön kahden ajokaistan yhdistyessä. Ajoneuvoilla siis siirrytään jatkuvalle ajokaistalle vuorotellen, toiset huomioon ottaen.

”Vetoketjuperiaate on hyvä, toimiva ja joustava. Se sujuvoittaa liikennettä kaistojen vähentyessä. Osa kuljettajista onkin noudattanut periaatetta jo aiemmin ilman velvoittavaa liikennemerkkiäkin”, Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen toteaa.

Vetoketjuperiaate on uusi liikennesääntö, jonka omaksuminen voi kuitenkin viedä aikaa. Minkäänlaiseen kilpa-ajoon viereistä kaistaa ajavan kanssa ei pidä ryhtyä.

”On tärkeää käyttää riittävän alhaista ajonopeutta ja joustaa tarvittaessa. Päälleajo-oikeutta ei ole kenelläkään”, Vesalainen painottaa.

Ajokaistojen yhdistyminen -liikennemerkki on uusi eikä sen soveltamisesta ole vielä oikeuskäytäntöä.

Ajokaistojen yhdistyminen