Vasempaan reunaan pysäköinti tuo pysäköintivirhemaksuja

6.9.2021, klo 13.23

Reilu vuosi sitten uudistunut tieliikennelaki mahdollistaa taajamassa vasempaan reunaan pysäköimisen myös kaksisuuntaisilla teillä. Moni autoilija tulkitsee lakia väärin ja saa pysäköintivirhemaksun liian lähelle suojatietä pysäköimisestä.

Helsingin kaupunki tiedotti Twitterissä 18.8.2021, että kaupungissa oli kuluvan kuun aikana annettu 537 pysäköintivirhemaksua liian lähelle suojatietä pysäköimisestä. Näistä ajoneuvoista peräti 474, eli 88 %, oli pysäköity kaksisuuntaisen tien vasemmalle puolelle.

Nykyisen tieliikennelain mukaan ajoneuvon saa pysäyttää tai pysäköidä taajamassa vasemmalle puolelle tietä myös kaksisuuntaisella tiellä, jos se ei vaaranna eikä haittaa liikennettä. Ajoneuvoa ei silti saa edelleenkään pysäköidä viittä metriä ennen suojatietä, risteävää pyörätietä tai pyörätien jatketta.

”Tuo viisi metriä mitataan liikenteen pääasiallisesta lähestymissuunnasta ja siinä moni menee harhaan. Vasempaan reunaan pysäköivä autoilija voi kokea pysäköivänsä vasta suojatien jälkeen, mutta liikenteen pääasiallisesta lähestymissuunnasta katsottuna auto seisoo ennen suojatietä. Sääntö on olemassa siksi, että suojatielle säilyisi hyvä näkyvyys. Auto peittää liikenteen varsinaisesta tulosuunnasta tätä näkyvyyttä riippumatta siitä, miten päin se on pysäköity. Tämä on puhtaasti liikenneturvallisuusasia”, Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen huomauttaa.

”Autoilijoiden on hyvä muistaa lisäksi, että viiden metrin suoja-alue on jätettävä myös risteyksen läheisyydessä, vaikka siinä ei olisi suojatietä. Siinä missä suojatien kohdalla viiden metrin sääntö on voimassa liikenteen pääasiallisesta lähestymissuunnasta katsottuna, on tämä sääntö voimassa sekä ennen että jälkeen risteyksen ja risteyksessä.”

Toinen pysäköintivirhemaksuun helposti johtava virhe vasemmalle puolelle pysäköitäessä on se, että autoilija noudattaa väärää pysäköintiin vaikuttavaa liikennemerkkiä.

”Virhe sattuu helposti, jos eri puolilla katua on eri pysäköintisäännöt. Oikea pysäköintimerkki pitää käydä tarkistamassa liikenteen pääasiallisesta tulosuunnasta”, Vesalainen muistuttaa.

pysakointi_liian_lahella_suojatieta.jpg

Kuvan auto on pysäköity liian lähelle suojatietä ja se peittää näkyvyyden suojatielle liikenteen pääasiallisesta lähestymissuunnasta katsottuna.

pysakointi_riittavan_kaukana_suojatiesta.jpg

Kuvan auto on oikein pysäköity. Vasempaan reunaan pysäköivän on huolehdittava, että auton perän ja suojatien väliin jää vähintään viisi metriä tyhjää tilaa.

pysakointi_liian_lahelle_risteysta.jpg

Kuvan auto on pysäköity liian lähelle risteystä.