Varo vettä

17.8.2022, klo 14.54

Kostean hellekelin myötä saapuva ukkosrintama tuo tullessaan rankkoja vesisateita. Vesilammikkoon ajaminen voi tulla kalliiksi.

Kovat sateet koettelevat taas viemäriverkoston välityskykyä eri puolilla Suomea. Siltojen alle, tunneleihin ja muihin notkopaikkoihin muodostuu sateiden takia monin paikoin syviä vesilammikoita. Lammikkoon ajamisessa pitää aina noudattaa tarkkaa harkintaa.

Millään ajoneuvolla ei pidä ajaa niin syvään veteen, että vettä pääsee moottoritilaan, jossa on paljon herkkiä tunnistimia, laturi ja sähköjärjestelmän liittimiä. Vesi voi kulkeutua imuilman mukana sisälle moottoriin ja aiheuttaa kalliin moottorivaurion. Myös nopea lämpötilan vaihtelu, kuuman moottorin joutuessa kosketuksiin kylmän veden kanssa, saattaa aiheuttaa vaurioita.

Vesi ei saisi koskettaa pohjaa

Hyvä nyrkkisääntö on, ettei autolla pidä ajaa paikkaan, jossa veden pinta koskettaisi auton pohjaa. On hyvä huomioida myös, että esimerkiksi vastaantuleva tai edellä ajava auto saattaa aiheuttaa vesimassaan aallokkoa, jonka vuoksi veden pinta nouseekin hetkittäin korkeammalle, miltä on alun perin vaikuttanut.

Vesimassan alla saattaa olla piilossa myös routakuoppia tai vastaavia, joihin ajamisesta aiheutuu herkästi vaurioita esimerkiksi ohjausnivelille tai vanteille. Moottoripyöräilijälle routakuoppaan ajaminen saattaa olla erittäin vaarallista. Tämän vuoksi moottoripyörällä kannattaa välttää paikkoja, joissa tien pinta on veden alla piilossa.

Ennen matalaankin veteen ajoa vauhtia pitää joka tapauksessa hiljentää huomattavasti. Monelle voi tulla yllätyksenä, että pääsääntöisesti veteen ajosta aiheutuva tekninen vika ei kuulu vakuutusten piiriin. Eri vakuutusyhtiöiden korvauskäytännöt kuitenkin vaihtelevat jonkin verran.

Ajonopeus on syytä muutenkin sovittaa vallitseviin olosuhteisiin. Suomen tiestö on monin paikoin erittäin urautunutta, jolloin uriin kertyy runsaasti vettä. Liian suurella tilannenopeudella ajaminen nostaa auton vesipatjan päälle vesiliirtoon, jolloin auton hallinta menetetään.