Uusi tieliikennelaki tuo kääntymissääntöön helpotuksia

13.2.2020, klo 15.25

Uuden tieliikennelain myötä kääntymissääntöön on tulossa helpotuksia.

Pääsääntö

Pääsääntö jatkossakin on, että risteyksessä oikealle käännyttäessä käännytään mahdollisimman lähelle risteävän ajoradan oikeaa reunaa.

Vastaavasti risteyksessä vasemmalle käännyttäessä käännytään välittömästi risteävän ajoradan keskiviivan tai, jos keskiviivaa ei ole, keskilinjan oikealle puolelle tai yksisuuntaisen ajoradan vasempaan reunaan.

Poikkeus pääsääntöön

Jos ajoradalla, jonne ollaan kääntymässä, on samaan ajosuuntaan useampia ajokaistoja, saa 1.6.2020 lähtien kääntyä omaan käyttötarkoitukseen sopivimmalle kaistalle, muu liikenne huomioon ottaen.

”Tuo muun liikenteen huomioon ottaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että pääsäännöstä poikkeavalla tavalla kääntyvä on vastuussa turvallisesta kääntymisestä suhteessa muuhun liikenteeseen”, Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen painottaa.

Tämä on uusi liikennesääntö eikä sen soveltamisesta ole oikeuskäytäntöä.

Ohjevideo uudesta kääntymissäännöstä