Sulkuviivat muuttuvat valkoisiksi

21.4.2020, klo 11.36

Uuden tieliikennelain voimaantultua varoitus- ja sulkuviivat sekä sulkualueet maalataan aina valkoisella värillä.

Kesäkuun alusta alkaen keltaisia tien pituussuuntaisia tiemerkintöjä käytetään enää vain tilapäisissä liikennejärjestelyissä eli käytännössä pääasiassa tietyömailla. Muuten aiemmin keltaiset varoitus- ja sulkuviivat sekä sulkualueet maalataan jatkossa valkoisella. Jos samanaikaisesti on näkyvissä keltaisia ja valkoisia pituussuuntaisia merkintöjä, noudatetaan keltaisia.

Talvisella maantiellä valkoinen sulkuviiva erottuu huomattavasti keltaista heikommin tien keskikohtaan kertyvän lumipolanteen alta. Koska suorallakin tieosuudella voi olla sulkuviiva esimerkiksi vaarallisen ja huomaamattoman risteyksen takia, on kuljettajan oltava tarkkana ohituspäätöstä tehdessään.

”Tokihan lumi on tietyillä keleillä peittänyt keltaisetkin tiemerkinnät, mutta todennäköisyys keltaisen erottumiselle lumen keskeltä on kuitenkin valkoista suurempi”, Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen toteaa.

Yksi- vai kaksisuuntainen?

Aiemmin hyvänä keinona erottaa yksi- ja kaksisuuntaiset kadut toisistaan on toiminut kyseisellä kadulla olevan sulkuviivan väri.

Uuden lain myötä keltaiset sulkuviivat sekä sulkualueet merkitään valkoisella myös kaksisuuntaisilla teillä. Tämä tuo oman haasteensa yksisuuntaisen kadun tunnistamiseen.

Yksisuuntaisen tien tunnistettavuuden parantamiseksi otetaankin 1.6.2020 alkaen vanhojen ”Yksisuuntainen tie” -liikennemerkkien rinnalle käyttöön myös ajosuuntaan paremmin näkyvät merkit. Tätä uutta merkintätapaa käytettäneen ainakin silloin, kun kaksisuuntainen tie muuttuu yksisuuntaiseksi.

Varoitus- ja sulkuviivojen sekä sulkualueiden väritys ei tietenkään vaihdu heti uuden tieliikennelain tultua voimaan. Tiemerkintöjen muuttamisen siirtymäaika on kolme vuotta.

Tien pituussuuntaiset merkinnät

Sulkuviivat ja -alueet sekä yksisuuntainen tie