Pyöräkadulla liikutaan pyöräilyn ehdoilla

4.3.2020, klo 14.57

Pyöräkadulla voi ajaa autolla, mutta pyöräilijöille on annettava esteetön kulku. Yhteispelillä ja riittävän alhaisilla nopeuksilla matka taittuu turvallisesti.

Kesäkuussa voimaan astuva uusi tieliikennelaki tuo Suomeen uuden katutyypin – pyöräkadun, joka on voimassa ”pyöräkatu”- ja ”pyöräkatu päättyy” -liikennemerkkien rajaamalla alueella. Pyöräkadulla saa ajaa autollakin, mutta muiden ajoneuvojen kuljettajien on annettava pyöräilijöille esteetön kulku.

Pyöräkadulle ei ole laissa määritelty tiettyä nopeusrajoitusta, kuten piha- tai kävelykadulle, vaan nopeusrajoitus osoitetaan erillisin liikennemerkein. Suunnitteluohjeistuksen mukaan rajoituksena tulisi käyttää enintään 30 km/h.

”Olennaista on sovittaa ajonopeus pyöräilyn mukaiseksi – tietenkin nopeusrajoituksen sallimissa rajoissa”, Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen huomauttaa.

Pääsääntöisesti ajoneuvon saa pyöräkadulla pysäköidä vain merkitylle pysäköintipaikalle. Tähän on kuitenkin muutamia poikkeuksia. Pyörän ja mopon saa pysäköidä myös jalkakäytävälle, jos se ei haittaa jalkakäytävällä kulkemista. Vammaisen pysäköintiluvalla varustetun ajoneuvon saa puolestaan pysäköidä pyöräkadun ajoradalla muuallekin kuin pysäköintipaikalle, kunhan pysäköinnistä ei aiheudu kohtuutonta haittaa.

Pyöräkadun päättymisestä kertova merkki ei sisällä samanlaista väistämisvelvollisuutta kuin ”pihakatu päättyy”- ja ”kävelykatu päättyy” -merkit.

”Väistämisvelvollisuus määräytyy tavalliseen tapaan liikennevalon tai liikennemerkin mukaisesti ja jos näitä ei ole, on kyseessä tasa-arvoinen risteys”, Vesalainen alleviivaa.

Pyöräkatu on katutyyppinä uusi eikä siihen liittyvistä liikennesäännöistä ole vielä oikeuskäytäntöä.

Autoliiton pyöräkatuvideo