Opetusluvalla tulee valmiimpia kuljettajia

28.11.2019, klo 14.57

Kesällä 2018 voimaan astunut uusi ajokorttilaki muutti ajo- ja teoriaopetuksen minimimääriä sekä kiristi ajokoetta. Laki asettaa uusia vaatimuksia opettajien ammattitaidolle, sillä oppilaille on osattava antaa riittävä määrä laadukasta opetusta ennen tutkintoihin osallistumista. Opetuslupaopetusta saaneet pärjäävät sekä teoria- että ajokokeessa parhaiten.

Uusi ajokorttilaki astui voimaan heinäkuussa 2018. Laki vähensi byrokratiaa ja kustannuksia muun muassa poistamalla opetuslupaopettajan teoriakokeen. Ajokorttikoulutuksesta tehtiin lisäksi yksivaiheinen eli läpäistyjen teoria- ja ajotutkintojen jälkeen oppilaan ei tarvitse enää käydä lisäkursseja, ellei omalla toiminnallaan aiheuta esimerkiksi ajo-oikeuden menetystä.

Osaaminen ratkaisee

Ajokorttilakiuudistus vähensi hieman ajokortin saamista edeltävää pakollista ajo-opetusta. Kun aiemmin opetusta piti antaa vähintään 18 ajotuntia, uudessa laissa minimiopetusmäärä on 14 ajotuntia (10 tuntia varsinaisen ajo-opetuksen ja 4 tuntia riskientunnistamiskoulutuksen yhteydessä).

”Kaikille minimimäärä opetusta ei riitä, kuten ei riittänyt ennenkään. Opettajan ammattitaitoon kuuluu saada oppilas omaksumaan tarvittavat tiedot ja taidot sekä kertoa oppilaalle, jos tämä tarvitsee lisää harjoittelua ennen ajokokeeseen osallistumista”, Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen sanoo.

Lakiuudistuksen myötä ajoharjoittelun voi aloittaa jo 16-vuotiaana. Tämä antaa mahdollisuuden ajaa opettajan valvonnassa kahden vuoden ajan ennen varsinaisen ajokortin saamista.

”Kahden vuoden ajoharjoittelu on erinomainen mahdollisuus erityisesti opetuslupaopetuksessa, jossa useimmiten jompikumpi vanhemmista opettaa lastaan. Harjoittelun aikana nuori pääsee ajamaan kaikkina vuodenaikoina, kaikissa olosuhteissa ja vaihtelevissa liikenneympäristöissä. Lopputuloksena liikenteeseen tulee entistä valmiimpia ja turvallisempia kuljettajia.”

Opetuslupaoppilaat pärjäävät parhaiten

Julkisuudessa on viime aikoina esitetty muun muassa väite siitä, että opetuslupaopettajan teoriakokeen poistaminen on tehnyt opetuslupaopettamisesta heikkotasoista. Väitteelle ei kuitenkaan löydy perusteita.

Ajokorttilain uudistuksen yhteydessä ajokokeesta tehtiin aiempaa vaativampi, mikä osaltaan näkyy ensimmäisellä kerralla ajokokeen läpäisseiden osuuden pienenemisenä. Autokoulussa opetusta saaneista 59 % pääsee kerralla ajokokeesta läpi. Opetuslupaoppilaista 68 % onnistuu ensimmäisellä yrityksellä.

”Yhtenä huolena julkisuudessa on esitetty sitä, että niin moni reputtaa ajokokeen ensimmäisellä kerralla, ja että liikenteeseen tulee osaamattomia kuljettajia. Ajokoehan toimii silloin oikein, jos osaamattomat eivät sitä läpäise”, Nieminen toteaa.

Uusi laki muutti myös teoriaopetusta tutkintopainotteiseksi. Kukin opettelee asiat itselleen parhaaksi katsomallaan tavalla ja osaaminen mitataan kokeella. Autokouluopetusta saaneista oppilaista 78 % läpäisi teoriakokeen ensimmäisellä yrityksellä tammi-lokakuun aikana. Opetuslupaopetuksessa olleista oppilaista 85 % meni ensimmäisellä kerralla kokeesta läpi.

”Vaikuttaa siltä, että vastuulliset vanhemmat haluavat huolehtia siitä, että heidän lapsensa hallitsevat asiat, ja että näistä tulee turvallisia kuljettajia. Kukapa ei haluaisi, että oma lapsi pysyy turvassa”, Nieminen sanoo.

Koska uusi laki on ollut voimassa vasta vajaat puolitoista vuotta, mitään lopullisia johtopäätöksiä sen hyvistä ja huonoista puolista on liian aikaista vetää. Esimerkiksi vasta ensi kesänä ajokokeeseen alkaa tulla oppilaita, jotka ovat saaneet ajo-opetusta koko kahden vuoden ajan. Odotettavissa on, että tällaisten oppilaiden osaaminen on erinomaisella tasolla.

”Olisi ilahduttavaa nähdä, että kaupalliset toimijatkin alkaisivat tarjota erilaisia opetuskokonaisuuksia eri lähtötason omaaville oppilaille halvimmilla minimiopetusmäärillä kilpailun sijaan”, Nieminen sanoo.