Nuoret käyttäytyvät entistä vastuullisemmin

21.8.2023, klo 13.40

Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen pohtii uusimman Moottorin näkökulmassa nuorten liikenneturvallisuutta sekä ajokorttikeskustelua.

Kesä on nostanut jälleen otsikoihin nuorten kuljettajien onnettomuudet. Valoisat kesäyöt, hyvät ajo-olosuhteet ja silmittömät ylinopeudet suistumisonnettomuuksineen ovat päättyneet useassa tapauksessa kuolemaan tai vakaviin loukkaantumisiin. Yleensä onnettomuuden osalliset ovat nuoria miehiä.

Sama kaava toistuu vuodesta toiseen. Nuorten miesten kuolemattomuuden tunne, näyttämisen halu ja rajaton luottamus omiin kykyihin johtavat riskinottoleikkiin liikenteen ohella monessa muussakin tekemisessä. Keinot puuttua tai korjata asia ovat rajallisia. Ainoa lohtu on se, että isojen otsikoiden tuomasta suuresta julkisuudesta huolimatta näitä tapauksia on vähemmän kuin ennen.

Samaan aikaan yleisesti nuorten liikenneturvallisuus paranee kohisten. Seuraava sukupolvi on edellistä fiksumpi ja käyttäytyy kaikin puolin vastuullisemmin. Tämä trendi on jatkunut pitkään. Vanhasta autokannasta huolimatta myös nuorten käyttämien, yleensä vanhimmasta päästä olevien, autojen turvallisuus on parantunut.

Julkisuudessa on etsitty syitä onnettomuuksiin ja erityisesti autokouluala on esittänyt, että kuljettajatutkinnon uudistus, jossa pakollista opetusta vähennettiin, on syyllinen. Tämä perustelu ei ole vahvalla pohjalla. Pakollista opetusta lisättiin kuljettajakoulutukseen vuonna 2018 eikä tällä ollut tilastollisesti merkittävää vaikutusta onnettomuuskehitykseen, joka oli ollut positiivista jo ennen uudistusta. Toisaalta, jos muutama promille ihmisistä käyttäytyy huonosti, ei sillä perusteella tule määrätä lisää pakollista koulutusta kaikille – oli sitten kysymys mistä tahansa elämän osa-alueesta.

Ongelmaksi on nostettu myös se, että yhä useampi ei pääse läpi ensimmäisellä kerralla kuljettajatutkinnosta, vaan joutuu ottamaan lisää koulutusta. Tämä nimenomaan osoittaa, että kuljettajatutkinto on toimiva eikä sitä läpäistä ilman riittävää osaamista. Merkillepantavaa on, että nykyään sekä teoriakokeen että ajokokeen läpäisevät parhaiten opetuslupaoppilaat. Tällä perusteella ainakaan heille ei pitäisi määrätä pakollista lisäopetusta esimerkiksi autokouluista ostettavaksi, vaikka autokoulualalta niin on ehdotettukin.

Kuljettajakoulutuksella on erittäin vaikeaa muuttaa asenteita. Ajatus siitä, että nekin, jotka muuten ovat elämässään vastuuttomia muuttuisivat koulutuksen seurauksena liikenteessä hyvin käyttäytyviksi, on absurdi. Sama koskee kaikkia liikenteessä mukana olevia kuljettajia. Jos olet törppö elämässä, niin todennäköisesti olet sitä myös liikenteessä. Heitä varten on olemassa seuraamusjärjestelmä, jota voitaisiin nykyisestä kiristää. Tosin ajokielloistakaan ei ole hyötyä, jos niitä ei noudateta. Se on nähty, että auton saa liikkeelle ilman ajokorttiakin.