Luonnos Verohallinnon päätökseksi vuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista

23.11.2020, klo 00.00

Autoliitto on antanut verohallinnon oikeusyksikölle lausunnon aiheesta: Luonnos Verohallinnon päätökseksi vuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista (Viite VH/7288/00.01.00/2020).

Autoliitto kiittää mahdollisuudesta saada lausua tässä asiassa.

Haluamme kiinnittää huomiota siihen, että erityisesti ikäryhmien B ja C autojen autoetuarvojen laskentaa ja laskentaperusteita pitäisi arvioida uudelleen tulevien vuosien verotusarvoja määriteltäessä. Varsinkin uusia käyttövoimia hyödyntävien autojen arvo alenee huomattavan nopeasti koska, teknologia kehittyy vauhdilla, autojen tarjonta paranee ja siten esimerkiksi uusien ladattavien autojen hinnat alenevat aiempaa nopeammin. Käynnissä oleva markkinamuutos vaikuttaa kaikkien käytettyjen autojen arvoon käyttövoimasta riippumatta.

Myös kilpailu autojen huoltokorjaamoiden välillä sekä varaosamarkkinoilla on lisääntynyt, millä on oma vaikutuksensa palveluiden hintoihin. Erityisesti vanhempien uudehkojen autojen osalta kilpailua on enemmän huolloissa sekä varaosakaupassa ja myös niin sanotut merkkiliikkeet ovat lähteneet tähän kilpailuun mukaan. Kilpailun seurauksena täsmälleen sama huolto samalla toimijalla samanlaiselle autolle voi olla eri hintainen vain johtuen auton vuosimallista.

Nämä markkinamuutokset tulisi huomioida tulevien vuosien verotusarvoja määrättäessä. Muilta osin Autoliitolla ei ole lausuttavaa tähän asiaan.

Kunnioittavasti,

Pasi Nieminen

Autoliitto Ry