Luonnos Verohallinnon päätökseksi autoverotuksen muistiinpanovelvollisuudesta, muistiinpanoista ja tositteiden säilyttämisestä VH/7369/00.01.00/2020

2.12.2020, klo 00.00

Autoliitto on antanut verohallinnolle lausunnon aiheesta: Luonnos Verohallinnon päätökseksi autoverotuksen muistiinpanovelvollisuudesta, muistiinpanoista ja tositteiden säilyttämisestä VH/7369/00.01.00/2020.

Autoliitto kiittää mahdollisuudesta saada lausua tässä asiassa.

2§ 2 momentin mukaan verovelvollisen, joka ei harjoita ajoneuvojen maahantuontia tai myyntiä tulonhankkimistarkoituksessa, on pidettävä sellaista ajoneuvokohtaista luetteloa tositteista ja asiakirjoista, että tosite tai asiakirja voidaan yhdistää veron tai palautuksen perusteen todentavaan tietoon.

Jos luonnollinen henkilö verovelvollisena tuo maahan ajoneuvon, ei ole tarkoituksenmukaista vaatia häntä pitämään luetteloa tositteista ja asiakirjoista. Lähtökohtaisesti pitäisi riittää, että tositteet ja asiakirjat ovat tallessa. Luonnoksessa jää epäselväksi mitä luettelolla ylipäätään tarkoitetaan.

Kunnioittavasti,

Pasi Nieminen

Autoliitto Ry