Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi määräaikaisesta henkilöautojen romutuspalkkiosta

19.10.2020, klo 00.00

Autoliitto on antanut liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon aiheesta: Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi määräaikaisesta henkilöautojen romutuspalkkiosta.

Autoliitto kiittää mahdollisuudesta lausua tässä asiassa.

Romutuspalkkio on yksi hyvä ja tervetullut keino saada kansalaisten käyttöön aiempaa vähäpäästöisempiä ja turvallisempia autoja.

Romutuspalkkion rajaaminen ladattaviin autoihin sekä kaasuautoihin tai polttomoottoriautoihin, joiden päästöt ovat alle 95 g/km jättää valinnanvaran kuitenkin tässä vaiheessa liian pieneksi. Käytännössä vaihtoehdoksi jäävät ainoastaan täyssähköautot ja pistokehybridit sekä kaasuautot, joista erityisesti ladattavat autot ovat edelleen niin kalliita, että romutuspalkkioiässä olevilla autoilla ajavat harvoin pystyvät sellaista edes nyt esitetyn tuen turvin hankkimaan. Nostamalla päästörajaa lähemmäs uutena myytävien autojen keskipäästöä (127 g/km) edistettäisiin tehokkaammin päästövähennys- ja liikenneturvallisuustavoitteiden saavuttamista. Tällä hetkellä romutettavien henkilöautojen keskipäästöt ovat noin 200 g/km, joten päästöt vähenisivät rajaa nostamallakin merkittävästi.

Jos vaikutusten haluttaisiin jakautuvan sosiaalisesti tasa-arvoisemmin, tulisi romutuspalkkio kohdistaa myös päästökriteerit täyttävien käytettyjen autojen hankintaan. Autokanta uusiutuu myös silloin, kun vanha auto romutetaan ja vaihdetaan uudempaan käytettyyn. Hankittavalle autolle asetettava päästöraja ohjaa myös käytettyjen autojen kaupassa hankkimaan vähäpäästöisemmän ja uudemman auton. Tämä mahdollistaisi auton vaihtamisen myös useammalle sellaiselle henkilölle, jolla vanha auto on arjen päivittäisessä käytössä, mutta jolla ei ole mahdollisuutta hankkia uutta autoa edes romutuspalkkion avulla. Nyt tuo vaihtoehto on ohitettu esitysluonnoksessa yhdellä lauseella ja se on niputettu samaan kappaleeseen vastikkeettoman romutuspalkkion kanssa. Vastikkeeton romutuspalkkio on kuitenkin aivan eri asia.

Romutuspalkkio ulotetaan koskemaan nyt myös sähköavusteisten polkupyörien hankintaa. Koska asia on täysin uusi, on erittäin tärkeää tehdä huolellinen seurantatutkimus, jossa selvitetään sähköavusteisten polkupyörien hintojen mahdolliset muutokset tästä hetkestä romutuspalkkion aikaan. Selvitys on syytä tehdä varsinkin, koska tuen osuus tuotteen hinnasta on erittäin suuri. On tärkeää, että hankintatuki tulee täysimääräisesti sähköavusteisen polkupyörän hankkivien kuluttajien hyödyksi eikä parantamaan pyöriä myyvien liikkeiden katteita.

Kunnioittavasti,

Pasi Nieminen

Autoliitto Ry