Liikkumisesteinen voi saada tukea auton hankintaan

16.5.2024, klo 07.51
LE-tunnus

Henkilö, jolla on pysyvää haittaa aiheuttava vamma ja joka on hankkimassa autoa omaan käyttöönsä, voi hakea verottajalta autoveron palautusta ja hyvinvointialueeltaan tukea auton hankintaan.

Verohallinto voi palauttaa vammaiselle henkilölle autoveron, jos henkilö merkitään liikennerekisteriin auton omistajaksi tai vaihtoehtoisesti sen haltijaksi osamaksukaupan yhteydessä. Autoliiton projektipäällikkö Janne Koivisto haki palautusta vuonna 2023 ostaessaan käytetyn auton.

”Vammaisena henkilönä olen tietoinen, että voin hakea verottajalta palautusta autoverosta vammani perusteella. Palautus maksetaan Suomessa ensirekisteröitävästä autosta, joten ajoneuvo voi tuon määritelmän mukaan olla uusi tai ulkomailta käytettynä ostettu”, Koivisto kertoo.

Verottaja voi palauttaa autoveron kokonaan tai osittain. Jos vero palautetaan kokonaan, saa hakija 3770 euroa tai, automaattivaihteisen auton ollessa välttämätön, 4980 euroa. Jälkimmäisessä tapauksessa hakijan tulee esittää luotettava selvitys automaattivaihteisen auton tarpeellisuudesta.

”Palautuksen saamiseksi täytyy täyttää tiettyjä ehtoja, ja niistä kannattaa lueskella tarkemmin verottajan sivuilta. Pähkinänkuoressa voidaan sanoa, että hakijalta edellytetään vähintään 40 prosentin pysyvää haitta-astetta ja auton tarve arjen hoitamisessa tulee luotettavasti perustella”, Koivisto sanoo.

Autoveron palautusta haetaan OmaVerossa, jossa voi myös seurata käsittelyn etenemistä. Hakuprosessi on Koiviston mukaan tehty varsin helpoksi.

”Minun tuli ainoastaan täyttää tietoni hakemukseen sekä toimittaa liitteenä lääkärintodistus, todistus työssäkäynnistä ja lasku autostani. Laskussa tulee näkyä autoveron määrä eriteltynä. On syytä huomioida, että verottaja ohjeistaa erikseen tuosta laskusta, kauppakirja ei käy todistusdokumentiksi”, Koivisto kertoo.

Verohallinnon mukaan hakemuksen käsittelyaika on noin 3–4 kuukautta. Jos vamman laadusta tai muista yksityiskohdista halutaan lisäselvityksiä, saattaa käsittelyaika pidentyä. Koiviston kohdalla hakemus käsiteltiin luvatussa ajassa.

”Laitoin hakemuksen Verohallintoon 5.4., jonka jälkeen jäin odottelemaan ratkaisua. 7.6. sain OmaVeroon lisäselvityspyynnön, jossa haluttiin lääkäriltä täsmennyksiä vammani laadusta. Sain ajan lääkärille jo parin viikon päähän ja lähetin todistuksen OmaVeroon. Myöntävän päätöksen sain 21.6., ja minulle palautettiin maksamani autovero kokonaan takaisin”, Koivisto kertoo.

Hyvinvointialueelta tukea auton hankintaan

Liikkumisesteiset ihmiset voivat hakea harkinnanvaraista tukea auton hankintaan myös hyvinvointialueensa sosiaalitoimelta. Tukea voi hakea sekä uuden että käytetyn auton hankintaan.

Tukimäärät vaihtelevat, ja niistä kannattaa tiedustella lisää sosiaalipalveluista ennen hakemuksen lähettämistä. Jos hakija on saanut päätöksen verottajalta koskien autoveronpalautusta, tulee päätös toimittaa hyvinvointialueen sosiaalitoimeen tukea haettaessa, sillä veronpalautus vaikuttaa lopulliseen auton hankintahintaan. Hankintahinnassa huomioidaan myös mahdollinen vaihtoauton arvo.

”Olet ostanut 15 000 euron arvoisen auton ja saanut vaihdossa 8 000 euroa hyvitystä vanhasta autostasi. Hyvinvointialueeltasi tukea voi saada enintään 50 % auton lopullisesta ostohinnasta. Tällöin uuden auton ostosummasta miinustetaan ensin vaihtoauton arvo, jonka jälkeen maksettavaa jää 7 000. Hyvinvointialue voi korvata jäljelle jäävästä summasta puolet eli 3 500 euroa”, Koivisto havainnollistaa.

Koiviston kohdalla tuen hakeminen hyvinvointialueen sosiaalitoimelta kävi samaan tapaan kuin Verohallinnonkin kohdalla. Käsittelyajaksi mainittiin 3 kuukautta.

”Autoveropäätöksen saatuani täytin hakemuksen, kokosin pyydetyt liitteet ja toimitin ne sosiaalipalveluihin 26.6. Odotus päättyi 30.8., kun sosiaalipalveluista soitettiin. Minulta varmistettiin muutama yksityiskohta, ja sain samalla kuulla, että saan hankintatuen. Summa siirtyi jo seuraavana päivänä tililleni. Aikaa kului noin kaksi kuukautta ja yksi viikko.”, Koivisto kertoo.

Hyvinvointialueilla tuet on sidottu määrärahoihin, eikä tuen saaminen ole varmaa. Vammaisen henkilön kannattaa kuitenkin selvittää, onko hänen mahdollista saada avustusta auton hankintakuluihin. Hyvinvointialueet voivat myöntää tukea myös ajoneuvoon vamman vuoksi tehtäviin muutostöihin.

Autoveron palautus

TapahtumaPäivämäärä
Hakemus Verohallintoon5.4.2023
Lisäselvityspyyntö7.6.2023
Myöntävä päätös21.6.2023
Autoveronpalautus maksettu29.6.2023

Tuki auton hankintaan

TapahtumaPäivämäärä
Hakemus sosilaalipalveluihin26.6.2023
Myönteinen päätös30.8.2023
Autonhankintatuki maksettu31.8.2023