Liikennevakuutus on turva jokaiselle tielläliikkujalle

10.6.2024, klo 11.36

”Luulot pois autoilusta” -podcastin uusimmassa jaksossa valotetaan suomalaisen liikennevakuutuksen perusteita, riskiarviointia ja korvausprosesseja. Elina Koivumäen vieraana ovat tällä kertaa Liikennevakuutuskeskuksen Janne Jumppanen ja Autoliiton Pasi Nieminen.

Liikennevakuutuskeskuksen liikennevakuutusyksikön johtaja Janne Jumppanen määrittelee liikennevakuutuksen ytimen seuraavasti:

“Se on vastuuvakuutus, joka kattaa ajoneuvon käytöstä kolmannelle osapuolelle aiheutuneet henkilö- ja esinevahingot. Suomen systeemi on kansainvälisesti ainutlaatuinen, tarjoten suojaa myös kuljettajalle, joka on itse aiheuttanut vahingon. Ei ole harvinaista, että korvaustilanteissa päädytään tarkastelemaan tilanteita, joiden yksityiskohdat voivat yllättää ja vaatia oikeuskäytännön avulla täsmennystä.”

Liikennevakuutuksesta korvattavat summat ovat merkittäviä. Vuonna 2022 tapahtuneista liikennevahingoista korvauksia arvioidaan maksettavan yhteensä 390 miljoonaa euroa, eli keskimäärin 4 200 € vahinkoa kohden. Huomio kiinnittyy myös siihen, mitä ei korvata: omaisuusvahinkoja, kuten autoon itseensä kohdistuneita vahinkoja, korvataan vapaaehtoisesta kaskovakuutuksesta

Omaisuusvahinkojen lisäksi tulee huomioida myös mahdolliset henkilövahingot. Henkilövahinkojen korvauskäsittely alkaa vahinkoilmoituksesta, Jumppanen selvittää korvausprosessia. Tässä kohtaa on tärkeää hakeutua ensin lääketieteelliseen hoitoon ja toimittaa sitten korvausvaatimus vastuussa olevalle vakuutusyhtiölle. Nieminen lisää, että henkilövahinkoihin liittyvä korvauslajit ovat moninaiset, sisältäen kaiken sairaanhoidosta ansionmenetyksiin.

Mitkä asiat vaikuttavat liikennevakuutuksen hintaan?

Keskustelun käännyttyä liikennevakuutuksen hinnoittelun saloihin, Jumppanen valottaa, että moni elementti vaikuttaa vakuutusmaksuun. Yllättäen suurin osa laskusta ei suuntaudu vakuutusyhtiölle, vaan jakautuu veroina ja maksuina. Bonusjärjestelmät ja riskiarviointi muokkaavat myös loppusummaa.

Pasi Nieminen painottaa kilpailun merkitystä liikennevakuutusmarkkinoilla, jotta kuluttajilla olisi mahdollisuus vaikuttaa omiin vakuutuskuluihinsa.

“Markkinoilla on aina ihan terve merkki, kun kilpailua on”, toteaa Nieminen.

Sekä Jumppanen että Nieminen rohkaisevat vertailemaan eri vakuutusten tarjouksia ja ehtoja, erityisesti kun kyseessä on vapaaehtoinen kaskovakuutus. Tässä vaiheessa korostuu myös vakuutusyhtiöiden tarjoamien erilaisten pakettien vertailu ja oman riskiprofiilin arviointi.

Suosittu kaskovakuutus tarjoaa ylimääräistä turvaa

Kaskovakuutus, joka on vapaaehtoinen autovakuutus, tarjoaa omistajilleen ylimääräisen turvatason liikenteen arvaamattomuuksia vastaan. Kaskovakuutus kattaa oman ajoneuvon esinevahingot siinä, missä liikennevakuutus keskittyy ulkopuolisiin korvauksiin.

Kaskovakuutuksen laajuus vaihtelee yksinkertaisesta lasi- ja palovakuutuksesta täyskaskoon, joka turvaa laajimmin. Valinnassa korostuvat ajoneuvon arvo ja käyttötarkoitus, sillä arvokkaat sähkö- tai urheiluautot saattavat edellyttää laajempaa kaskosuojaa, erityisesti, kun otetaan huomioon niiden korkeammat korjaus- ja korvauskustannukset.

Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen neuvoo ottamaan huomioon myös oman riskinkantokyvyn: suurempi omavastuu voi alentaa vakuutusmaksua, mutta samalla lisätä omaa taloudellista vastuuta vahingon sattuessa. Kuluttajan onkin syytä tasapainotella vakuutuksen kattavuuden ja hintatason välillä sekä miettiä, millaiset turvat ovat itselle välttämättömiä.

Loppujen lopuksi kaskovakuutuksen ottaminen ja sen laajuuden päättäminen ovat osa suurempaa talouden ja riskien hallintaa – se antaa mielenrauhaa tietäen, että sekä yllättävät kolarit että parkkipaikan pienet kolhut saavat tarvittavan taloudellisen tuen.

Kun Liikennevakuutuskeskus täytti viime vuonna sata vuotta, toteutettiin tutkimus, jossa yritettiin selvittää paljonko liikennevakuutuksesta ja kaskovakuutuksesta tiedetään.

“Valitettavasti tulos oli, että lähes kolmasosa ihmisistä ei ymmärrä kaskon tai liikenteen eroa tai miten niillä korvataan”, toteaa Jumppanen.

“Onneksi on podcast, josta tämäkin asia selviää”, hän jatkaa.

Kuuntele jakso Spotifysta

Kaikki Luulot pois autoilusta -jaksot löytyvät myös Autoliiton sivuilta.