Lausunto kevytautolain voimaantulon siirtämisestä

19.9.2019, klo 12.50

Autoliitto on antanut liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon aiheesta hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kevytautoja koskevien lakien voimaantulon siirtämisestä.

Autoliitto kiittää mahdollisuudesta saada lausua tässä asiassa.

Eduskunta hyväksyi laajalla enemmistöllä äänin (167-12) kevytautoja koskevan lainsäädännön joulukuussa 2018. Lain voimaantulon lykkääntyminen on jo nyt aiheuttanut haittaa ja vahinkoa monille perheille. Aikataulun siirtäminen on kuitenkin järkevämpi ratkaisu kuin lain kumoaminen kokonaan. Suomen tulee nyt etsiä kaikki mahdolliset keinot lain voimaantulon varmistamiseksi. EU:n komission kanssa on käytävä perinpohjaiset neuvottelut ja asiaan täytyy saada Suomelle myönteinen ratkaisu ilman kokonaisuutta vesittäviä kompromisseja.

Kevytautolain valmistelussa tehty arviointi hyödyistä ja haitoista oli perusteellinen ja harkittu. Nyt kysymys on siitä, sopiiko Suomen olosuhteissa järkevä ratkaisu EU:n lainsäädäntökehykseen eli onko se, mikä Suomessa olisi järkevää, sopivaa EU:lle. Näyttää siltä, että komissio ei halua nähdä sitä tosiasiaa, että Suomi on liikenteellisesti ja yhdyskuntarakenteellisesti kovin erilainen kuin muu EU:n alue. Ruotsissa ns. A-traktori on ollut sallittu jo vuosikymmeniä heidän neuvoteltuaan erivapauden asiassa unioniin liittyessään. Liikenneturvallisuuden mallimaa olisi varmasti puuttunut kansallisesti omaan lainsäädäntöönsä, jos asiasta olisi aiheutunut liikenneturvallisuusongelmia.

Suomi on historiallisesti sujuvasti soveltanut EU lainsäädännön vastaisesti autoverolainsäädäntöä kymmeniä vuosia valtiontalouden varmistamiseksi. Nyt mitataan kansalaisten näkökulmasta se, miten pitkälle ollaan valmiita menemään asiassa, joka ennen kaikkea koskettaa tavallisten kansalaisten etua.

Kevytautoja koskevasta lainsäädännöstä ovat valittaneet EU:n komissiolle mopoautokauppiaat ja Pyöräliitto. Lisäksi mopoautojen valmistajien edustajat ovat pyrkineet vaikuttamaan komission päätöksentekoon. Mopoautokauppiaiden ja -valmistajien intressi on puhtaasti kaupallinen, sillä kevytauto parempana ratkaisuna olisi niin suosittu, että se veisi pohjan heidän liiketoiminnaltaan.

Pyöräliitto puolestaan vastustaa kategorisesti kaikkea, mikä edistää muuta kuin pyöräilyä sen sijaan, että pyrkisi edistämään oman liikkumismuotonsa turvallisuutta.

Argumenttina vastustuksessa on pidetty kevytauton painoa, mutta huomiotta on jätetty kaikki muut seikat. Kevytautojen turvallisuutta parantavia ominaisuuksia mopoautoihin verrattuna olisivat muun muassa automaattiset hätäjarrutusjärjestelmät, ajonvakautusjärjestelmät, talvirenkaat, paremmat ajovalot, parempi koriturvallisuus matkustajille ja kevyelle liikenteelle, paremmat lämmityslaitteet eli parempi näkyvyys ulos sekä rajoitettu ajoneuvojen käyttöikä. Mopoauto on osoittautunut mopoa turvallisemmaksi liikennevälineeksi suuremmasta painostaan huolimatta.

Yhtenä argumenttina on pidetty sitä, että nuoret ovat kypsymättömyytensä takia vaaraksi liikenteessä. Tässä arvioinnissa unohtuu se tosiasia, että seuraavat sukupolvet ovat edellistä fiksumpia, turvallisuushakuisempia ja vastuuntuntoisempia. Näin on aina ollut ja tulee olemaan, vaikka se meille vanhemmille onkin vaikea välillä myöntää. Kaikki nuorisotutkimus tukee tätä asiaa ja se näkyy myös omalta osaltaan liikenneturvallisuuskehityksessä.

Kunnioittavasti,

Pasi Nieminen

Autoliitto Ry