Lausunto hankintatuista

21.5.2024, klo 13.00
Eduskuntatalo

Autoliitto on antanut eduskunnan liikenne- ja viseintävaliokunnalle lausunnon aiheesta (HE 46/2024 vp) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan määräaikaisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Autoliitto kiittää mahdollisuudesta saada lausua tässä asiassa.

Hallituksen esitys ottaa uudelleen käyttöön henkilöautojen etanoli- ja kaasukonversioiden muuntotuet on kannatettava asia. Tuen vaikutus kokonaispäästötavoitteisiin on vaatimaton, mutta yksittäisten kuluttajien kohdalla tuella on merkitystä. Muuntotuki mahdollistaa vihreän siirtymän myös vanhemmalla, jo olemassa olevalla autokannalla. Samalla luodaan myös kysyntää tuotteille, kuten korkeaseosetanolille (E85). Etanoli- ja kaasukonversioiden muuntotuki on myös osoitus teknologianeutraalista lähestymisestä päästövähennyksiin, mikä on kannatettavaa.

Tieliikenteen päästövähennysten sekä autokannan uudistumisen kannalta olisi kuitenkin tärkeää ottaa käyttöön myös täyssähköautojen hankintatukia. Täyssähköautojen osuus henkilöautokannasta on edelleen mitätön, vain noin kolme prosenttia. Sähköautot ovat edelleen huomattavasti polttomoottoriautoja kalliimpia, minkä takia ilman tukia kysyntä painottuu sähköautojen sijaan ladattaviin hybrideihin sekä polttomoottoriautoihin. Päästövähennystavoitteiden lisäksi uusien päästöttömien autojen myynnin edistäminen ja autokannan uudistaminen edistäisi muun muassa liikenneturvallisuutta.

Kuorma- ja pakettiautojen hankintatukiin Autoliitolla ei ole lausuttavaa.

Kunnioittavasti,

Pasi Nieminen

Autoliitto Ry