Kuluttajien valinnanvapaus pitää varmistaa EU:n datalainsäädännössä

10.2.2022, klo 09.53

Euroopan komissio on valmistelemassa datan käyttöön liittyvää asetusta helmikuun aikana. Asetus käsittelee yleisesti kaikkea dataa, mutta autojen keräämien tietojen käyttö edellyttäisi tarkempaa alakohtaista lainsäädäntöä vapaan kilpailun ja valinnanvapauden varmistamiseksi. Jostain syystä autoalaa koskeva sääntely ollaan kuitenkin jättämässä loppumetreillä kokonaan pois asetuksesta.

Nykyaikaiset autot keräävät valtavat määrät erilaista dataa, jota on mahdollista hyödyntää monin tavoin. Harva autoilija tulee ajatelleeksi, mitä kaikkea tietoa oma auto tallentaa ja välittää eteenpäin. Autot voivat kerätä muun muassa paikkatietoja, vikatietoja, tietoa polttoaineen ja öljyn määrästä, kuljettajan ajokäytöksestä, kuten ajonopeudesta eri tilanteissa ja jarrutuksista ja tietenkin rekisteröityneen käyttäjän henkilökohtaisia tietoja. Tiedoista on oikein käytettynä autonkäyttäjälle runsaasti hyötyä, mutta olennaista on se, että auton omistajan tai haltijan tulee aina itse voida päättää, kuka tietoja hyödyntää.

Euroopan komissio on suunnitelmien mukaan päättämässä data-asetuksesta (Data Act) 23.2.2022. Siinä määritellään, kuka pääsee dataan käsiksi ja voi tietoja käyttää. Asetus ei kuitenkaan huomioi riittävästi autojen keräämien tietojen käyttöä. Vaarana on nyt se, että auton omistaja ei pääse jatkossa päättämään autonsa keräämästä datasta, vaan että autonvalmistaja asettuu portinvartijaksi päättämään siitä kuka saa lukea tai käyttää dataa.

Asia on kuluttajan kannalta siinäkin mielessä merkittävä, että jatkossa yhä useampi palvelu auton huolloista ja korjauksista aina hinauspalveluihin ja auton käyttäjää palvelevien lisäpalveluiden, kuten kännykkäsovellusten tekemiseen on riippuvainen datasta ja pääsystä sen käyttöön. Jos autonvalmistaja voi omia nämä tiedot, se voi myös päättää mitä palveluita kuluttajalle on tarjolla ja kuka niitä pystyy tuottamaan ja mihin hintaan. Se vähentää luonnollisesti kilpailua, mikä harvemmin tarkoittaa kuluttajan kannalta mitään hyvää.

Autoliitto yhdessä eurooppalaisten sisarjärjestöjensä ja kansainvälisen autoliitto FIA:n sekä useiden muiden kuluttajien etuja ajavien järjestöjen kanssa vaatii EU:ssa sellaista lainsäädäntöä, joka varmistaa kuluttajan valinnanvapauden ja vapaan kilpailun yritysten kesken tietoturvaa unohtamatta. Turvallinen ratkaisu olisi nk. S-OTP (Secure On-board Telematics Platform, turvallinen auton telematiikka-alusta), jolla taattaisiin kuluttajan valinnanvapaus ja vapaa kilpailu teknologianeutraalisti. S-OTP -ratkaisu on linjassa EU:ssa asetettujen kunnianhimoisten tavoitteiden kanssa vaalia innovaatioita ja laatia nykyaikaiseen markkinatalouteen soveltuvaa lainsäädäntöä. Autonvalmistajien esittämä malli ei tätä asiaa edistäisi, vaan vuonna 2019 tehdyn selvityksen mukaan aiheuttaisi itsenäisille palveluntuottajille ja kuluttajille Euroopassa jopa 65 miljardin euron lisäkustannukset vuoteen 2030 mennessä.

”Nyt on myös suomalaisilla europarlamentaarikoilla iso mahdollisuus vaikuttaa kuluttajien asemaan ja oikeuksiin. Kuluttajansuoja, vapaa kilpailu ja tietoturva on varmistettava autonomistajan oikeudet huomioiden”, Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen toteaa.