Henkilöautolla on iso rooli suomalaisten matkailussa

17.1.2024, klo 15.25

Suomalaiset taittavat suurimman osan vapaa-ajan matkoistaan henkilöautolla eikä kotimaan matkailukohteiden koeta olevan helposti saavutettavissa ilman autoa. Myös ulkomaille lähdetään usein autolla tai auto vuokrataan kohteessa.

Kun suomalainen lähtee kotimaassa mökille, vierailulle sukulaisten luo, lomalle tai muulle vapaa-ajan matkalle, hän hyppää todennäköisimmin henkilöauton kyytiin. Autoliiton tuoreen barometrin mukaan 76 prosenttia suomalaisista käyttää vapaa-ajan matkoihinsa pääsääntöisesti omaa autoa. Tämän lisäksi seitsemän prosenttia yhdistää näillä matkoilla oman auton ja joukkoliikenteen käyttöä ja kolme prosenttia kulkee kimppakyydeillä tai yhteiskäyttöautolla.

”Henkilöauton käyttöön on varmasti monia syitä. Se on usein nopein ja aina joustavin tapa matkustaa, eikä sille välttämättä ole edes todellista vaihtoehtoa. Voi sanoa, että henkilöautoilu yhdistää suomalaisia, olivatpa he sitten maalta tai kaupungista”, Autoliiton viestintäpäällikkö Jukka Tolvanen toteaa.

Barometrin mukaan reilu puolet suomalaisista koki, että kotimaan loma- ja matkakohteet eivät ole helposti saavutettavissa muuten kuin autolla. Vajaa kolmannes oli asiasta eri mieltä. Tässä kohtaa vastaukset erosivat merkittävämmin kotitalouden tulojen mukaan. Siinä missä yli 100 000 euroa tienaavien kotitalouksien joukossa 63 % oli sitä mieltä, että kohteet eivät ole saavutettavissa muuten kuin autolla, alle 20 000 euroa tienaaviin kotitalouksiin kuuluvista 38 % koki samoin. Alimmassa tuloluokassakin vain reilu kolmannes oli sitä mieltä, että kohteet ovat helposti saavutettavissa ilman autoa.

Ulkomaillakin autoillaan

Lähes puolet barometriin vastanneista teki ulkomaan lomamatkan vuoden 2023 aikana. Suomalaiset ovat automatkailukansaa, mikä näkyi myös matkustustavoista. Kolmannes ulkomaan lomamatkan tehneistä matkusti lomalle autolla Suomesta ja muutama prosentti moottoripyörällä. Lisäksi vajaa viidennes vuokrasi tai lainasi kohteessa auton tai moottoripyörän matkustettuaan ulkomaille jollain muulla tavalla.

Vähemmän yllättäen sitä useampi matkusti ulkomaille, mitä paremmat kotitalouden tulot olivat. Kolmasosa alimman tuloluokan kotitalouksissa reissasi ulkomaille, kun taas yli 100 000 euroa tienaavista kotitalouksista kolme neljäsosaa teki ulkomaan lomamatkan.

”Automatkailussa tuloerojen vaikutus kuitenkin väheni huomattavasti. Esimerkiksi lomamatkan tehneistä alle 20 000 euroa tienaavien kotitalouksien edustajista joka neljäs lähti reissuun omalla autolla ja yli 100 000 euroa ansaitsevista kolmannes”, Tolvanen sanoo.

Autoliitto mukana Matkamessuilla

Autoliitto on jälleen mukana omalla osastollaan (6n60) tulevana viikonloppuna 19.-21.1.2024 järjestettävillä Matkamessuilla Helsingin Messukeskuksessa. Osastolla Autoliiton matkailun asiantuntijat opastavat messuvieraita muun muassa Euroopan liikennemääräyksissä ja tiemaksuasioissa sekä jäsenyyteen liittyvissä kysymyksissä.

Autoliiton matkailupäällikkö Susanna Suokonautio-Hynninen esiintyy messujen Adventure Stage -lavalla perjantaina 19.1. klo 15–15.30 ja lauantaina 20.1. klo 15–15.30. Perjantain aiheena on ”Muuttuneet matkailumääräykset Euroopassa automatkailijalle” ja lauantaina ”Sähköautolla Pariisiin”.

Suokonautio-Hynninen kertoo Euroopan muuttuneista matkailumääräyksistä karavaanarin näkökulmasta Caravan-messujen Caravan Stage -lavalla perjantaina 19.1. klo 14–14.30.

Autoliiton barometrin tiedonkeruu toteutettiin online-kyselynä Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Paneelissa 28.12.2023-3.1.2024. Kohderyhmänä olivat 16–79-vuotiaat suomalaiset, ja tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinalueen mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä 1000. Tulosten virhemarginaali kaikkien vastaajien tasolla (n=1000) on suurimmillaan +/- 3%.