Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi määräaikaisesta henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021

5.11.2020, klo 00.00

Autoliitto on antanut eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle lausunnon aiheesta: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi määräaikaisesta henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021(HE 201/2020 vp).

Autoliitto kiittää mahdollisuudesta lausua tässä asiassa.

Romutuspalkkio on yksi hyvä ja tervetullut keino saada kansalaisten käyttöön aiempaa vähäpäästöisempiä ja turvallisempia autoja.

Autoliitto pitää hyvänä sitä, että hallituksen esityksessä romutuspalkkion hyödyntämisen kriteerinä ollutta päästörajaa on nostettu esitysluonnoksesta perinteisiä polttoaineita hyödyntävien ajoneuvojen kohdalla. Tämä lisää valinnanvaraa ja edistää siten tehokkaammin päästövähennys- ja liikenneturvallisuustavoitteiden saavuttamista.

Jos vaikutusten haluttaisiin jakautuvan sosiaalisesti tasa-arvoisemmin, tulisi romutuspalkkio ulottaa myös päästökriteerit täyttävien käytettyjen autojen hankintaan. Autokanta uusiutuu myös silloin, kun vanha auto romutetaan ja vaihdetaan uudempaan käytettyyn. Hankittavalle autolle asetettava päästöraja ohjaa myös käytettyjen autojen kaupassa hankkimaan vähäpäästöisemmän ja uudemman auton. Tämä mahdollistaisi auton vaihtamisen myös useammalle sellaiselle henkilölle, jolla vanha auto on arjen päivittäisessä käytössä, mutta jolla ei ole mahdollisuutta hankkia uutta autoa edes romutuspalkkion avulla. Nyt tuo vaihtoehto on ohitettu esityksessä yhdellä lauseella ja se on niputettu samaan kappaleeseen vastikkeettoman romutuspalkkion kanssa. Vastikkeeton romutuspalkkio on kuitenkin aivan eri asia.

Romutuspalkkio esitetään ulotettavaksi koskemaan nyt myös sähköavusteisten polkupyörien sekä joukkoliikennelippujen hankintaa. Palkkion osuus tuotteen hinnasta on näissä tapauksissa erittäin suuri ja saattaa kattaa jopa koko tuotteen hinnan. Tämä voi johtaa epärationaalisiin päätöksiin, joissa palkkio hyödynnetään, kun kerran ”ilmaiseksi” saadaan. Samalla vaarana on, että aidosti oman kulkuneuvonsa vähäpäästöisempään vaihtavat kuluttajat eivät palkkiota ehdi hyödyntää määrärahojen loppuessa. Palkkiolla olisikin hyvä olla jokin enimmäisosuus, jonka se kattaa tuotteen hinnasta. Tämä osuus voisi olla sellainen, että kuitenkin esimerkiksi laadukkaan sähköpyörän hankkivat saavat tuhannen euron palkkion täysimääräisesti käyttöönsä.

Koska asia on täysin uusi, on erittäin tärkeää tehdä huolellinen seurantatutkimus, jossa selvitetään sähköavusteisten polkupyörien hintojen mahdolliset muutokset tästä hetkestä romutuspalkkion aikaan. Hankintatuen pitää tulla täysimääräisesti sähköavusteisen polkupyörän hankkivien kuluttajien hyödyksi eikä parantamaan pyöriä myyvien liikkeiden katteita.

Lopuksi

Hallituksen esityksen keskeisiin ehdotuksiin (kohta 4.1) on ilmeisesti vahingoissa jäänyt romutuspalkkion päättymispäivämääräksi 31.8.2021, sillä lakitekstissä hakemusten jättämisen viimeinen päivämäärä on 31.12.2021. Autoliitto kannattaa tätä pidempää voimassaoloaikaa.

Kunnioittavasti,

Pasi Nieminen

Autoliitto Ry